COLUMN (Hàm COLUMN)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm COLUMN trong Microsoft Excel. Hãy tìm các nối kết để có thêm thông tin về việc định dạng cột trong phần Xem thêm.

Mô tả

Trả về số cột của tham chiếu ô nhất định. Ví dụ, công thức =COLUMN(D10) trả về 4, vì cột D là cột thứ tư.

COLUMN([reference])

Cú pháp của hàm COLUMN có các tham đối sau đây:

 • reference    Tùy chọn. Ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn trả về số cột.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu hoặc tham chiếu đến phạm vi ô và nếu hàm COLUMN được nhập vào ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số cột của tham chiếu ở dạng mảng ngang.

   Để nhập công thức ở dạng công thức mảng    Nhấn Enter , nếu bạn có thuê bao Office 365 hiện tại; Nếu không hãy nhấn Ctrl + Shift + Enter.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn có một phiên bản hiện tại của Office 365, sau đó bạn có thể chỉ cần nhập công thức vào phía trên bên trái ô của phạm vi đầu ra, sau đó nhấn ENTER để xác nhận công thức như một công thức mảng linh động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng một công thức mảng kế thừa bằng cách chọn phạm vi đầu ra, nhập công thức vào phía trên bên trái ô của phạm vi đầu ra, và sau đó nhấn CTRL + SHIFT + ENTER để xác nhận nó. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối của công thức cho bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

   • Trong Excel Online bạn không thể tạo những công thức mảng.

  • Nếu đối số tham chiếu là phạm vi ô và nếu hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số của cột ngoài cùng bên trái.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu, đối số đó được giả định là tham chiếu của ô trong đó xuất hiện hàm COLUMN.

  • Đối số tham chiếu không thể tham chiếu đến nhiều vùng.

Ví dụ về hàm COLUMN
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×