COLUMN (Hàm COLUMN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm COLUMN trong Microsoft Excel. Hãy tìm các nối kết để có thêm thông tin về việc định dạng cột trong phần Xem thêm.

Mô tả

Trả về số cột của tham chiếu ô nhất định. Ví dụ, công thức =COLUMN(D10) trả về 4, vì cột D là cột thứ tư.

Cú pháp

COLUMN([reference])

Cú pháp của hàm COLUMN có các tham đối sau đây:

 • reference    Tùy chọn. Ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn trả về số cột.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu hoặc tham chiếu đến phạm vi ô và nếu hàm COLUMN được nhập vào ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số cột của tham chiếu ở dạng mảng ngang.

   Để nhập công thức ở dạng công thức mảng    Bắt đầu với ô công thức, hãy chọn phạm vi bạn muốn chứa công thức mảng. Hãy nhấn F2 rồi sau đó nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

   Lưu ý: Trong Excel Online bạn không thể tạo những công thức mảng.

  • Nếu đối số tham chiếu là phạm vi ô và nếu hàm COLUMN không được nhập ở dạng công thức mảng ngang, hàm COLUMN trả về số của cột ngoài cùng bên trái.

  • Nếu bỏ qua đối số tham chiếu, đối số đó được giả định là tham chiếu của ô trong đó xuất hiện hàm COLUMN.

  • Đối số tham chiếu không thể tham chiếu đến nhiều vùng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COLUMN()

Cột trong đó có công thức

3

=COLUMN(B6)

Số cột của tham chiếu B6

2

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×