Có gì mới trong Microsoft SharePoint Server 2013

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

SharePoint Server 2013 có rất nhiều cải tiến và tính năng mới. Hãy khám phá xem SharePoint Server mang đến cho bạn những cách thức mới nào để chia sẻ công việc, làm việc với người khác, tổ chức các nhóm và dự án của bạn và tìm hiểu về con người và thông tin.

Trong bài viết này

Chia sẻ

Các tính năng xã hội

Trang cộng đồng

Tích hợp OneNote với site nhóm

Các cách làm việc mới với video và đa phương tiện

Sắp xếp

Thư viện tài liệu

Theo dõi các site SharePoint quan trọng trong trang thuộc Site của bạn

Theo dõi các nhiệm vụ của bạn

Danh sách

Site dự án & hộp thư của site

Khám phá

Tìm kiếm

Nghiệp vụ thông minh

Bản dựng

Tạo lập nội dung Web

Phát hành chèn trang

Tùy chỉnh site

Dòng công việc

Truy nhập dữ liệu ngoài

Ứng dụng cho SharePoint

Quản lý

Bảo mật, quản lý site và nâng cấp site

Khám phá điện tử và quản lý vụ việc

Chia sẻ

Các tính năng xã hội

Cũng như các phiên bản SharePoint trước, mỗi người dùng có một hồ sơ và site cá nhân (hay “Site của Tôi”). SharePoint Server 2013 nay đã được tổ chức lại thành ba hub tách biệt: Nguồn cấp tin tức, OneDrive và Site. Các hub này có sẵn trong thanh dẫn hướng toàn cầu và do vậy, các tính năng xã hội gắn với Site của Tôi được tích hợp đầy đủ vào trải nghiệm SharePoint. Bạn không còn cần phải truy caajp riêng Site của Tôi trên trình duyệt web để truy nhập các tính năng xã hội nữa.

Thanh dẫn hướng của SharePoint Server 2013

Hãy tạo và xem các bài đăng và cập nhật trong Nguồn cấp tin tức của bạn

Bạn có thể đăng bài lên nguồn cấp tin tức công cộng bất kỳ lúc nào, đăng bài lên nguồn cấp tin tức trên những trang nhóm mà bạn đang theo dõi hoặc xem cập nhật về hoạt động của người khác. Hãy lưu ý rằng bạn tạo các bài đăng hoặc bắt đầu "cuộc hội thoại" theo tính năng blog dạng tóm tắt mới được mô tả trong phần tiếp theo. Chọn tùy chọn trong Nguồn cấp tin tức để sắp xếp thông tin như sau:

 • “Theo dõi” hiển thị những cập nhật liên quan đến những điều mà bạn đang theo dõi: mọi người, tài liệu, site và thẻ.

 • “Mọi người” hiển thị những hội thoại do những người trong tổ chức của bạn khởi xướng, có thể bao gồm những bài đăng do những người mà bạn đang theo dõi tạo ra.

 • “Đề cập” hiển thị những bài đăng mà bạn được đề cập trong đó.

 • “Hoạt động” hiển thị nguồn cấp hoạt động hiện tại của bạn, giống như nó xuất hiện trên trang “Thông tin về tôi” của bạn.

 • “Thích” hiện tất cả các mục bạn “thích.”

Dạng xem nguồn cấp tin tức

Trang Nguồn cấp tin tức cung cấp truy nhập nhanh đến các danh sách người, tài liệu, site và thẻ mà bạn đang dõi theo. Hãy lưu ý các chi tiết sau về những danh sách này:

 • Trong danh sách những người bạn đang theo dõi, bạn có thể tùy chọn xem danh sách những người theo dõi bạn.
  Trang Người trên một trang cá nhân

 • Hãy bấm biểu tượng khung chú thích cho bất kỳ người nào để xem nguồn cấp tin tức hiện tại của họ và nối kết đến hồ sơ của họ.

 • Nhận cập nhật trong nguồn cấp tin tức của bạn khi bất kỳ người nào mà bạn đang dõi theo bắt đầu dõi theo tài liệu, site, thẻ hoặc người khác. Bạn có thể tùy chọn nhận thông báo qua email về các hoạt động này.

 • Các thẻ tương ứng với danh sách sở thích mà bạn đã thêm vào hồ sơ người dùng của mình.

Đầu Trang

Các tính năng blog dạng tóm tắt mới

Nếu bạn đã quen với các site mạng xã hội phổ biến, bạn sẽ thấy thoải mái khi dùng các tính năng blog dạng tóm tắt mới, mà những tính năng này cho phép bạn tham gia vào các cuộc hội thoại trong Nguồn cấp tin tức của bạn.

Một mục nguồn cấp tin tức có chứa nối kết tài liệu, @mention và #thẻ

Với blog dạng tóm tắt, bạn có thể:

Đầu Trang

Các cách chia sẻ tài liệu hoặc site

Bản phát hành này cung cấp thêm tùy chọn để chia sẻ tài liệu và site:

 • Giờ đây bạn có thể lưu trữ thông tin cá nhân trong một thư viện cá nhân, đơn lẻ có thể truy nhập được từ mọi nơi — OneDrive for Business của bạn. Điều này đưa vị trí sắp xếp tài liệu vào “Tài liệu được Chia sẻ” hoặc “Tài liệu Cá nhân.” Tất cả tài liệu trong thư viện vốn là các tài liệu cá nhân trước khi bạn quyết định chia sẻ chúng.

 • Sử dụng lệnh Chia sẻ mới để nhanh chóng chia sẻ tài liệu hoặc site. Bạn có thể mời mọi người chia sẻ các tài liệu cụ thể và kiểm soát họ có thể làm gì với chúng (đọc, viết, v.v..). Bạn cũng có thể dùng kiểm soát Chia sẻ để:

  • Chia sẻ tài liệu hay trang với nhóm người chọn lọc thông qua nối kết "những người chọn lọc". Tìm nhanh người nào đang chia sẻ tài liệu hay trang.

  • Gửi thư mời email được cá nhân hóa khi bạn chia sẻ site hoặc tài liệu.

 • Nhận cảnh báo trong nguồn cấp tin tức của bạn ngay khi tài liệu được cập nhật.

 • Bạn cũng có thể dùng thiết bị di động để chia sẻ tài liệu hoặc thư mục trong thư viện.

Đầu Trang

Tính năng duy trì hồ sơ người dùng

Hồ sơ người dùng trong SharePoint Server 2013 tương tự như các bản phát hành trước đây, với những cải tiến đáng kể sau:

 • Dẫn hướng được sắp xếp hợp lý để bạn có thể chuyển đổi dễ dàng hơn giữa các lĩnh vực khác nhau trong hồ sơ của bạn và hồ sơ của người khác khi bạn ghé thăm họ.

 • Tùy chọn chia sẻ cho tất cả các trường giờ đây được đơn giản hóa để bao gồm “Mọi người” hoặc “Chỉ Tôi.”

 • Thiết đặt nguồn cấp tin tức (“Hoạt động tôi muốn chia sẻ” và “Người tôi muốn dõi theo”) được mặc định tắt vì lý do quyền riêng tư. Bạn phải bật các hoạt động bạn muốn chia sẻ một cách thủ công. Tuy nhiên, các cuộc hội thoại và thông báo email được mặc định bật.

Đầu Trang

Trang cộng đồng

Trong SharePoint Server 2010, bảng thảo luận cho phép các thành viên của trang chia sẻ thông tin và thảo luận chủ đề với các thành viên khác. SharePoint Server 2013 mở rộng khái niệm thảo luận bằng cách giới thiệu Trang Cộng đồng, là các tuyển tập trang được tạo lập bằng cách dùng mẫu Trang Cộng đồng mới.

Site Cộng đồng mang lại một số lợi ích qua email, nhắn tin tức thời hoặc các phương thức liên lạc khác, bao gồm:

 • Cung cấp toàn bộ nội dung Site Cộng đồng đến tất cả thành viên trong cộng đồng.

 • Lưu giữ toàn bộ lịch sử thảo luận tuân thủ theo hướng dẫn quản trị doanh nghiệp.

 • Tìm kiếm tích hợp sẵn, cho phép các thành viên tìm kiếm tất cả nội dung trong cộng đồng.

 • Xếp hạng, cho phép các thành viên đánh giá về các bài đăng cá nhân và các nội dung phản hồi. Xếp hạng góp phần tạo lập danh tiếng của các thành viên cộng đồng.

 • Hệ thống thành tựu trao thưởng cho các thành viên vì đã tham gia vào cộng đồng.

 • Phân loại nội dung để tăng khả năng phát hiện và đơn giản hóa hoạt động bảo trì.

 • Bảo trì site thông qua các danh sách SharePoint, cung cấp giao diện quen thuộc và cho phép bạn tận dụng các tính năng quản trị chặt chẽ, quản lý bản ghi và tích hợp dòng công việc của SharePoint.

Cổng thông tin Cộng đồng

Cổng thông tin cộng đồng là một danh bạ liệt kê tất cả các site cộng đồng sẵn có trên mạng nội bộ của công ty bạn. Thông qua cổng thông tin cộng đồng, người dùng có thể tìm kiếm, phát hiện, theo dõi, thăm và tham gia các cộng đồng mà mình quan tâm.

Để biết thêm về cổng thông tin cộng đồng, mời bạn xem Tạo cổng thông tin cộng đồng.

Đầu Trang

Tích hợp OneNote với site nhóm

Giờ đây, khi bạn tạo site nhóm, sổ tay chia sẻ OneNote được tự động tạo như một phần của site. Bạn có thể dùng sổ tay này để ghi lại, tập hợp và chia sẻ thông tin.

 • Sổ tay chia sẻ kế thừa các quyền của site nhóm.

 • Bạn có thể nhúng tài liệu vào các trang sổ tay. Các tài liệu nhúng này được tự động lưu trữ như các tệp riêng biệt trong thư viện tài liệu, nên bạn có thể quản lý và chia sẻ chúng như các tài liệu khác mà bạn lưu trữ trong SharePoint.

  Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn có nếu Office dành cho web được cấu hình cùng với việc triển khai SharePoint của bạn.

Đầu Trang

Các cách làm việc mới với video và đa phương tiện

Quản lý video

 • Ngoài việc hiển thị video trên trang chuẩn, mỗi video được tải lên site SharePoint sẽ có trang phát riêng chứa siêu dữ liệu về video.

 • Bộ video cho phép bạn quản lý các phần lưu giữ khác nhau của từng video có khả năng mở rộng các giải pháp khác nhau, mã hóa định dạng và sửa đổi chút ít nội dung video (ví dụ, âm thanh được lồng theo các ngôn ngữ khác nhau). SharePoint quản lý việc phát mã hóa nào tùy thuộc vào khả năng của trình duyệt và thiết bị của bạn.

 • Ngoài ra có hỗ trợ việc nhúng nguồn video bên ngoài đến SharePoint (như YouTube).

Khám phá video

 • Bạn có thể xem trước video trực tiếp từ trang kết quả tìm kiếm.

 • Trong khi thực hiện tìm kiếm thông thường, SharePoint sẽ nhận biết nếu truy vấn của người dùng chỉ rõ sở thích xem video dựa trên các từ khóa đơn giản như “bài nói chuyện,” “trò chuyện" hay “video” và sẽ hiển thị tất cả các video liên quan lên đầu nhóm đích video.

 • Khi thực hiện tìm kiếm video, bạn có thể lọc danh sách video dựa trên các thuộc tính như độ dài video hay thời điểm video được tải lên.

Phát video

 • Mỗi video có trang phát riêng với siêu dữ liệu về video và chủ sở hữu của video cùng với danh sách các tài liệu liên quan. Ví dụ, người trình bày bài giảng có thể tải bản trình bày PowerPoint dùng với tính năng ghi video để người dùng xem. Trang phát cũng cho phép người xem chuyển giữa các phần lưu giữ có sẵn, đánh giá video và tải xuống video.

 • Có hỗ trợ cả trình phát video HTML 5 và Silverlighṭ.

Đầu Trang

Sắp xếp

Thư viện tài liệu

Quản lý tài liệu với tính năng khung chú thích mới

Dùng tính năng khung chú thích với bất kỳ tài liệu nào trong thư viện để xem một tập gồm nhiều lệnh và thông tin ngữ cảnh. Mở, chia sẻ và theo dõi tài liệu; xem bản xem trước tài liệu và các thông tin khác; thực hiện ngay từ khung chú thích.

Dùng kéo và thả

Bây giờ bạn có thể kéo và thả các tệp giữa màn hình máy tính hoặc bất kỳ vị trí nào dùng File Explorer và SharePoint.

Đồng bộ thư viện tài liệu với máy tính của bạn bằng cách dùng OneDrive for Business

Dùng ứng dụng mới, OneDrive for Business, để đồng bộ hóa các thư viện tài liệu với các thư mục trong hệ thống tệp Windows của bạn. OneDrive for Business cho phép bạn truy nhập vào các tài liệu của bạn khi bạn ngoại tuyến và tự động đồng bộ các cập nhật vào máy chủ khi bạn trực tuyến trở lại.

Theo dõi các trang SharePoint quan trọng trong trang Trang của bạn

Cơ bản office 365 - video đào tạo nhanh trên trang site của bạn. Theo dõi site SharePoint và xem chúng được liệt kê trên trang site của bạn. Những người theo dõi bạn nhận được cảnh báo khi bạn bắt đầu theo dõi một trang web. Nếu bạn tạo site có nguồn cấp tin tức, bạn có thể đăng lên nguồn cấp tin tức này từ nguồn cấp tin tức công cộng.

Theo dõi các nhiệm vụ của bạn

Xem đường thời gian của các nhiệm vụ hiện tại của bạn, bao gồm nhiệm vụ được phân công cho bạn trong SharePoint và nhiệm vụ bạn đã nhập trong các ứng dụng khác như Outlook được gửi đến SharePoint qua Exchange. Tạo nhiệm vụ mới và dùng các dạng xem để lọc nhiệm vụ. Ví dụ, xem nhiệm vụ nào đang hoạt động, đã hoàn tất hoặc sắp đến hạn.

Danh sách

Bây giờ bạn có thể tạo và sửa danh sách ngay trên trang, như bạn vẫn quen làm trong các chương trình như Microsoft Excel. Ví dụ, chỉ cần bấm vào nối kết và bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa bỏ cột mà không phải rời trang bạn hiện đang sửa.

Đầu Trang

Site dự án & hộp thư của site

Site dự án giúp mọi người trong tổ chức cộng tác hiệu quả về các dự án nhỏ. Quản lý dự án có thể nhanh chóng nắm được tình hình đang diễn ra tại dự án và các thành viên nhóm có thể thấy ngay công việc của họ khớp với bối cảnh chung như thế nào. Site dự án cũng cho phép các nhóm truy nhập và chia sẻ dữ liệu, tài liệu liên quan và liên lạc với nhau.

Site dự án cung cấp các nội dung sau:

 • Phần Web Tóm tắt Dự án.

 • Đường thời gian trực quan của các nhiệm vụ dự án.

 • Lịch biểu nhiệm vụ dự án.

 • Thư viện lưu trữ tài liệu dự án liên quan.

 • Sổ tay ghi lại và tổng hợp nhanh chóng các thông tin về dự án.

 • Lịch các sự kiện nhóm được chia sẻ.

 • Khả năng kết nối ứng dụng khách Project Server 2013.

Khi kết nối SharePoint với Exchange, trang dự án cũng có thể bao gồm hộp thư của trang, dùng cho việc liên lạc thống nhất về dự án khi dự án được triển khai. Khi trang dự án là một phần của tuyển tập trang gắn với Project Server 2013, trang dự án cũng có thể được dùng để ghi lại các vấn đề, rủi ro và sản phẩm. Bạn có thể thêm danh sách nhiệm vụ trên trang dự án (hoặc trên trang nhóm) vào Project Web App để thực hiện quản lý dự án mạnh mẽ hơn.

Đầu Trang

Khám phá

Tìm kiếm

Nâng cao tìm kiếm người và chuyên môn

Tìm kiếm theo ngữ âm giờ đây có thể thực hiện ở nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra, cùng với liên hệ và thông tin tổ chức, kết quả tìm kiếm giờ đây sẽ hiển thị các tài liệu đã tạo lập và thông tin về dự án trước đây, điều này có thể cho biết chuyên môn của từng người. Thẻ liên hệ cung cấp một cách liên hệ trực tiếp với mọi người từ kết quả tìm kiếm.

Nâng cấp dẫn hướng

Nâng cấp dẫn hướng giúp mọi người phát hiện nhanh hộp tìm kiếm, thực hiện tìm kiếm và tìm thấy các kết quả được dễ dàng đặt phạm vi theo trang hoặc các cấp độ cao hơn. Kết quả tìm kiếm được nhóm lại một cách lô-gic và cung cấp các đề xuất truy vấn dựa trên các kết quả trước đây. Ngăn di chuột cho phép mọi người xem dữ liệu bổ sung về mục trong kết quả tìm kiếm mà không phải bấm vào mục.

Trung tâm Tìm kiếm

Chủ sở hữu trang có thể tạo và duy trì Trung tâm Tìm kiếm và có thể tùy chỉnh kiểu và các thiết đặt tác động đến kết quả tìm kiếm.

Nhận kết quả tìm kiếm

Với vai trò là người quản trị tuyển tập trang, chủ sở hữu hay người thiết kế trang, bạn xác định các vị trí nhận kết quả tìm kiếm và các giao thức nhận các kết quả đó, bằng cách dùng nguồn kết quả. Nếu bạn xác định nhiều nguồn kết quả cho một truy vấn, người dùng cuối có thể tìm kiếm nhiều kho nội dung cùng một lúc, ví dụ chỉ mục SharePoint cục bộ và nguồn kết quả liên kết như công cụ tìm kiếm Internet.

SharePoint Server 2013 cung cấp các nguồn kết quả được xác định trước, như Local SharePoint, theo mặc định. Bạn có thể thay đổi mặc định đến nguồn kết quả được xác định trước khác, như "Mục thay đổi gần đây," hay đến nguồn kết quả mà bạn tạo ra. Bạn có thể dùng các nguồn kết quả được xác định trước làm mẫu để tạo nguồn kết quả mới.

Với nguồn kết quả, bạn cũng có thể hạn chế truy vấn đến tập con của nội dung bằng cách dùng chuyển đổi truy vấn. Các nguồn kết quả được xác định trước trong SharePoint Server 2013 cho biết bạn có thể thực hiện điều này như thế nào. Ví dụ, nguồn kết quả "Kết quả Video Cục bộ" được xác định trước dùng chuyển đổi truy vấn để trả lại chỉ các kết quả video từ chỉ mục SharePoint cục bộ. Trong SharePoint Server 2010, loại truy vấn hạn chế này được gọi là phạm vi tìm kiếm.

Bạn có thể dùng các nguồn kết quả trên trang kết quả tìm kiếm theo nhiều cách. Ví dụ, bạn có thể hiển thị kết quả từ một nguồn kết quả cụ thể trong khối kết quả hoặc trong Phần Web.

Đầu Trang

Nghiệp vụ thông minh

SharePoint Server 2013 có các chức năng nghiệp vụ thông minh, bao gồm trang Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh mới, các cải tiến trong Excel Services và PerformancePoint Services, hỗ trợ xem nội dung nghiệp vụ thông minh trên các thiết bị di động như máy tính bảng Windows 8 và iPad của Apple.

Kết nối đến dữ liệu ngoài bằng các trình cung cấp OData trong Excel

Trong Microsoft Excel 2013, bạn có thể kết nối với dữ liệu bên ngoài bằng nhiều kiểu kết nối, bao gồm trình cung cấp OData. Một số kết nối dữ liệu, bao gồm kết nối dữ liệu OData, được hỗ trợ trong Excel Services. Điều này cho phép bạn tạo báo cáo, phiếu điểm và bảng điều khiển có thể được làm mới để hiển thị thông tin cập nhật nhất.

Lưu trữ nội dung nghiệp vụ thông minh của bạn trong Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh mới, được cải tiến

Cung cấp mẫu trang Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh mới, được hợp lý hóa nhằm giúp bạn quản lý các báo cáo, thẻ ghi điểm, bảng điều khiển và nguồn dữ liệu tại vị trí trung tâm. Dùng Excel Services và PerformancePoint Services để xem báo cáo tương tác, phiếu điểm và bảng điều khiển trong một cửa sổ trình duyệt.

Tận dụng các chức năng nghiệp vụ thông minh nâng cao hơn trong Excel và Excel Services

SharePoint Server 2013 giờ đây hỗ trợ thực hiện các chức năng và tính năng nghiệp vụ thông minh nâng cao sau đây trong Excel Services:

 • Tính năng dẫn hướng dữ liệu mới, chẳng hạn như Khám phá Nhanh, giúp dễ dàng hơn trong việc truy sâu vào dữ liệu được hiển thị trong các báo cáo và bảng điều khiển Excel Services. Hãy chọn một giá trị, rồi dùng tính năng Quick Explore để xem cấp độ chi tiết kế tiếp mà bạn muốn thấy trong báo cáo.

 • Các slicer có thể định dạng và các điều khiển Đường thời gian sẽ kết xuất ra một cửa sổ trình duyệt rất giống như trong Excel phiên bản khách.

 • Khả năng mở và sử dụng danh sách Trường cho báo cáo PivotTable hoặc báo cáo PivotChart cho phép bạn thêm, thay đổi hoặc loại bỏ các mục khỏi một dạng xem. Bạn có thể tập trung vào thông tin mà bạn muốn xem thay vì phải mở Excel phiên bản khách.

 • Chọn giữa dạng xem trang tính hoặc dạng xem bộ sưu tập khi phát hành sổ làm việc. Bạn có thể hiển thị toàn bộ trang tính trong một cửa sổ trình duyệt hoặc hiển thị nội dung sao cho mỗi lần chỉ có một báo cáo được làm nổi bật ở giữa màn hình.

 • Nếu Excel Services được cấu hình để hỗ trợ Mô hình Dữ liệu, bạn có thể xem và tương tác với nội dung Power View và PowerPivot trong cửa sổ trình duyệt.

Tận hưởng các cải tiến trong PerformancePoint Services

Trong bảng điều khiển PerformancePoint, giờ đây bạn có thể tìm kiếm trên các mục trong các bộ lọc. Điều này giúp bạn có thể tập trung vào một số ít các mục trong bộ lọc có thể chứa nhiều mục. Các cải tiến khác bao gồm diện mạo và cảm nhận mới, như bảng điều khiển trong suốt cho phép bạn dùng các ảnh nền tùy chỉnh và khả năng chuyển toàn bộ bảng điều khiển từ vị trí này đến vị trí khác trong SharePoint Server 2013.

Xem nội dung nghiệp vụ thông minh trên các thiết bị di động

Giờ đây bạn có thể xem một số kiểu nội dung bảng điều khiển nhất định, bao gồm Phần Web PerformancePoint và báo cáo Excel Services trên các thiết bị di động như máy tính bảng Windows 8 hoặc iPad của Apple.

Đầu Trang

Xây dựng

Tạo lập nội dung Web

Các cải tiến sau đã được thực hiện đối với trải nghiệm tạo lập nội dung web trong SharePoint Server 2013:

 • Tác giả nội dung giờ đây có thể giữ tất cả các định dạng văn bản khi sao chép nội dung từ Microsoft Word sang Phần Web Trình soạn Văn bản có Định dạng, Phần Web Trình soạn Nội dung hoặc điều khiển trường HTML trên trang web.

 • Ngoài ra, chủ sở hữu và người thiết kế trang giờ đây có thể tùy chỉnh menu dẫn hướng toàn cầu và hiện tại bằng cách kéo các mục menu trực tiếp lên trên trang.

 • Kiểu nội dung video mới thêm nhiều tính năng mới để dùng video trên trang. Quá trình tải lên video được đơn giản hóa cho tác giả nội dung. Ảnh xem trước hình thu nhỏ giờ đây được tự động tạo khi tải một video lên thư viện tài sản và các tác giả nội dung có thể chọn khung hình trong video để dùng như ảnh xem trước hình thu nhỏ.

Đầu Trang

Phát hành chèn trang

Giờ đây bạn có thể dùng tính năng phát hành chèn trang và Phần Web Tìm kiếm để tạo các trang mạng bên ngoài, mạng nội bộ và SharePoint Internet thích nghi. Tính năng Phát hành Tuyển tập Chèn trang trong SharePoint Server 2013 hoạt động theo cách sau đây: bạn sử dụng một hoặc nhiều tuyển tập trang tác giả để tạo và lưu trữ nội dung, sử dụng một hoặc nhiều tuyển tập trang phát hành để điều khiển thiết kế của trang và để hiển thị nội dung. Tuyển tập trang tác giả chứa các ca-ta-lô, chẳng hạn như danh sách và thư viện trang, trong đó có nội dung được gắn thẻ với siêu dữ liệu. Những ca-ta-lô này được lập chỉ mục theo hệ thống tìm kiếm và sẵn dùng đối với tuyển tập trang phát hành. Tuyển tập trang phát hành sẽ đưa ra các truy vấn đối với dữ liệu đã được lập chỉ mục và hiển thị dữ liệu đó trên các trang web bằng cách dùng Phần Web sử dụng công nghệ tìm kiếm (Phần Web Tìm kiếm). Bạn tạo thương hiệu cho nội dung của trang phát hành bằng cách dùng trang chính, bố trí trang và mẫu hiển thị.

Để biết thông tin kỹ thuật và chi tiết hơn về chéo site phát hành hãy xem tổng quan về chéo site phát hành trong SharePoint Server 2013lập kế hoạch cho chéo site phát hành trong SharePoint Server 2013.

Đầu Trang

Tùy chỉnh trang

Bản phát hành SharePoint Server 2013 này mang đến một trải nghiệm tạo chủ đề mới hướng dẫn bạn qua một quy trình nhanh chóng thay đổi diện mạo trang và khiến trang trở nên độc đáo. Bạn có thể chọn từ rất nhiều tùy chọn về màu sắc, phông chữ, bố trí trang và ảnh nền có sẵn hoặc của riêng bạn.

Trình quản lý Thiết kế mới cho việc tạo thương hiệu hoặc thiết kế nâng cao

Nếu bạn muốn thiết kế lại toàn bộ một site từ đầu hoặc sử dụng lại một thiết kế trước đó, bạn có thể dùng Trình quản lý Thiết kế, cho phép bạn sửa đổi các trang chính, bố trí trang, dạng xem di động và nhiều điều khác. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc tạo thương hiệu và thiết kế nâng cao cho website công chúng, cổng thông tin hoặc tuyển tập site nội bộ của bạn.

Để thêm chi tiết kỹ thuật và thông tin về tùy chỉnh trang, hãy xem có gì mới với việc phát triển trang SharePoint 2013Tổng quan về quản lý thiết kế trong SharePoint 2013.

Đầu Trang

Cấu hình site cho các thiết bị di động

Miễn là bạn có thiết bị di động kết nối Internet, bạn sẽ không lo bị mất năng suất làm việc. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của site, bạn có thể thực hiện các tính năng SharePoint được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm xem trên thiết bị di động của bạn. Nếu trình duyệt di động hỗ trợ HTML 5, site của bạn có thể hiển thị trong một dạng xem hiện đại. Bạn có thể thiết lập cảnh báo để được thông báo về những thay đổi đối với site của mình. Các kênh thiết bị sẽ tạo thuận lợi cho việc tạo nội dung cho các site phát hành bằng cách hiển thị những nội dung khác nhau trên những kênh thiết bị khác nhau, sử dụng cùng một trang và bố trí trang. Thông báo đẩy cuối cùng cho Windows Phones, được thiết kế cho các site doanh nghiệp lớn, sẽ đảm bảo rằng người dùng Windows Phone nhận được thông báo khi những sự kiện nào đó diễn ra trên một site. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cấu hình site SharePoint cho thiết bị di động và Dùng thiết bị di động để làm việc với site SharePoint Online.

Đầu Trang

Dòng công việc

Microsoft SharePoint Designer 2013 có những cải tiến lớn đối với trải nghiệm thiết kế dòng công việc và lập mô hình quy trình và lô-gic kinh doanh phức tạp hơn. Các tính năng dòng công việc mới giúp thực hiện các giải pháp không mã nâng cao, mạnh mẽ hơn. Các tính năng dòng công việc mới và cải tiến bao gồm:

 • Cấu trúc dòng công việc mới

 • Không cần phải đầu tư cho dòng công việc hiện tại

 • Các dòng công việc có ý nghĩa hơn với các giai đoạn cho phép bạn lập mô hình dòng công việc như tác vụ nhóm theo lô-gic

 • Trình soạn thảo email cải tiến

Thông tin kỹ thuật và chi tiết về cách sử dụng dòng công việc, hãy xem dòng công việc trong Trung tâm tài nguyên SharePoint 2013.

Đầu Trang

Truy nhập dữ liệu ngoài

Bạn có thể sử dụng các tính năng mới sau khi làm việc với dữ liệu bên ngoài đã được bật bằng cách dùng dịch vụ kết nối nghiệp vụ và dịch vụ lưu trữ bảo mật. Để biết thêm chi tiết về các tính năng mới trong vùng này, hãy xem có gì mới cho dịch vụ kết nối nghiệp vụ trong SharePoint 2013.

Phân tích dữ liệu ngoài trong Excel

Bạn có thể kết nối với dữ liệu ngoài trong Excel 2013 và giữ cho dữ liệu đó luôn được đồng bộ hóa. Ví dụ, bạn có thể muốn tạo và chia sẻ báo cáo bán hàng ở một địa điểm trung tâm. Excel Services hỗ trợ hầu hết các kết nối dữ liệu ngoài để sổ làm việc trong các thư viện SharePoint luôn được cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Làm việc với dữ liệu ngoài trong Excel Services.

Thêm dữ liệu ngoài vào sơ đồ Visio đã phát hành.

Khi đang sử dụngVisio 2013, bạn có thể nối kết dữ liệu từ danh sách ngoài đến một sơ đồ và hình dạng của nó. Sau đó bạn có thể phát hành sơ đồ đến thư viện tài liệu SharePoint như hình vẽ web tương tác để người dùng có thể hiển thị sơ đồ và xem dữ liệu ngoài được gắn vào. Có ba cách nối kết các hàng của dữ liệu đến các hình dạng trong hình vẽ của bạn. Bạn có thể nối kết các hàng hiện có cùng một lúc, bạn có thể tự động nối kết các hàng đến các hình dạng hoặc bạn có thể tạo hình dạng từ dữ liệu.

Cải tiến hiệu suất chung

Dịch vụ Kết nối Nghiệp vụ vừa được thiết kế lại để giảm bớt sự suy giảm hiệu suất. Thông thường, việc truy xuất, đánh số trang, lọc và sắp xếp dữ liệu có thể được tải xuống đến nguồn dữ liệu ngoài nhằm giúp giảm bộ nhớ và tài nguyên xử lý theo yêu cầu của sản phẩm SharePoint.

Nhìn chung, các tính năng hiệu suất này giúp đẩy nhanh việc hiển thị, làm mới và thao tác dữ liệu của các dữ liệu ngoài trên website và trong bất kỳ sản phẩm Office nào làm việc với dữ liệu ngoài.

Đầu Trang

dành cho SharePoint

SharePoint Server 2013 bao gồm hỗ trợ cho việc phát triển, cài đặt, quản lý và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng là một ứng dụng quy mô nhỏ, độc lập, giải quyết các nhu cầu của người dùng cuối hoặc thực hiện một tác vụ cụ thể. Người dùng cuối có thể khám phá và tải xuống ứng dụng từ SharePoint Store hoặc từ Ca-ta-lô Ứng dụng trong tổ chức của họ. Để bắt đầu làm quen với việc khám phá các ứng dụng bên thứ ba dành cho SharePoint, hãy xem Mua ứng dụng từ SharePoint Store.

Ảnh chụp màn hình của cửa hàng SharePoint

Đầu Trang

Quản lý

Bảo mật, quản lý site và nâng cấp site

Cho phép và không cho phép iFrames

Người quản trị tuyển tập site có thể thắt chặt bảo mật trên iFrames bằng cách xác định quyền của người đóng góp để chèn iFrames vào các trang, tận dụng danh sách các tên miền mà từ đó iFrames được chấp nhận, nếu cần thiết.

Trải nghiệm nâng cấp tuyển tập site cải tiến

SharePoint Server 2013 cung cấp tính linh hoạt cho cụm máy chủ và người quản trị trang bằng cách tách quy trình nâng cấp phần mềm và cơ sở dữ liệu khỏi quy trình nâng cấp trang.

Người quản trị cụm máy chủ có thể cho phép người dùng nâng cấp dịch vụ tự phục vụ của chính mình cho các trang của họ, vào bất kỳ lúc nào họ thấy thuận tiện nhất. SharePoint Server 2013 cũng cung cấp các công cụ mới và nâng cao để hỗ trợ quá trình nâng cấp, chẳng hạn như trình kiểm tra tình trạng tuyển tập trang và các tuyển tập trang đánh giá.

 • Trình kiểm tra tình trạng tuyển tập trang    Người sở hữu tuyển tập trang hoặc người quản trị có thể sử dụng bộ kiểm tra tình trạng tuyển tập site để phát hiện vấn đề với tuyển tập trang của họ và giải quyết chúng trước khi nâng cấp các trang về phiên bản mới. Bộ kiểm tra tình trạng có thể sửa một số vấn đề tự động, nhưng những người khác có thể yêu cầu thủ công các bước để sửa chữa. Bộ kiểm tra tình trạng sẵn dùng sau khi nâng cấp cả để phát hiện vấn đề về tình trạng thường xuyên.

 • Yêu cầu tuyển tập site    Một lợi ích cốt lõi của việc phân tách quy trình nâng cấp phần mềm và dữ liệu từ nâng cấp trang là nó cho phép người sở hữu trang hoặc người quản trị để chạy site ở chế độ SharePoint 2010 cho đến khi các trang đã sẵn sàng để được nâng cấp lên phiên bản 2013. Để chuẩn bị cho việc nâng cấp trang web, người sở hữu trang hoặc người quản trị có thể yêu cầu tuyển tập trang đánh giá, đây là một bản sao của trang, dành cho mục đích xem lại. Trang đánh giá được thiết lập tự động hết hạn và bị xóa.

Đầu Trang

Khám phá điện tử và quản lý vụ việc

Mẫu site Trung tâm khám phá điện tử sẽ tạo ra một cổng thông tin thông qua mà bạn có thể truy nhập vào trường hợp khám phá điện tử (khám phá điện tử) yêu cầu có liên quan đến. Bạn có thể đặt nội dung ở chế độ giữ (trong khi điều tra pháp hoặc điều tra, ví dụ), thực hiện truy vấn và xuất nội dung. Người quản trị của bạn có thể tạo tuyển tập site Trung tâm khám phá điện tử và cấp quyền cho người dùng có thể tạo hoặc làm việc trên các trang của riêng họ trường hợp khám phá điện tử. Mỗi trường hợp này là một trang cộng tác bao gồm các thư viện tài liệu bạn có thể dùng để lưu trữ tài liệu liên quan đến quản lý trường hợp. Đối với một cái nhìn tổng quan và các thông tin kỹ thuật về khám phá điện tử, hãy xem các kịch bản: khám phá điện tử trong SharePoint Server 2013 và Exchange Server 2013. Để biết thông tin về cách làm việc với các trường hợp, hãy xem lập kế hoạch và quản lý vụ việc khám phá điện tử.

Ngoài ra, bạn có thể gắn các nội dung sau đây với từng vụ việc trong Trung tâm Khám phá:

 • Nguồn: Hộp thư Exchange, chia sẻ tệp đã lập chỉ mục hoặc trang SharePoint.

 • Truy vấn: Các tiêu chí tìm kiếm, như tác giả, phạm vi ngày và thuật ngữ văn bản tự do, cũng như phạm vi tìm kiếm. Truy vấn được dùng để xác định nội dung cần xuất.

 • Bộ Khám phá Điện tử: Là sự kết hợp của các nguồn, truy vấn và việc có bảo toàn nội dung hay không. Bộ Khám phá Điện tử được dùng để nhận dạng và bảo toàn nội dung.

 • Xuất: Một vị trí để tải xuống các nội dung được xuất.

Khi có nhu cầu khám phá điện tử mới — ví dụ, một vụ việc pháp lý hoặc kiểm toán — một người dùng với quyền thích hợp có thể tạo một vụ việc mới, thêm các nguồn thông tin cần tìm kiếm, tạo truy vấn để nhận dạng tài liệu cụ thể cần được định vị, rồi thực hiện truy vấn. Sau đó, người dùng có thể bảo toàn trang và hộp thư nơi nội dung được phát hiện, giữ các mục khớp với truy vấn và xuất các mục. Khi kết thúc tình huống, tất cả các nội dung tạm giữ gắn với tình huống đó sẽ được giải phóng. Để biết thêm thông tin về truy vấn Khám phá Điện tử, hãy xem Tạo và chạy truy vấn Khám phá Điện tử.

Đầu Trang

Bảo toàn nội dung

Nội dung sẽ được đặt ở chế độ giữ được duy trì, nhưng người dùng vẫn có thể tiếp tục làm việc trên đó. Trạng thái của nội dung tại thời điểm bảo toàn đã ghi. Nếu người dùng sửa đổi nội dung hoặc thậm chí có thể xóa bỏ nó, phiên bản gốc, được bảo toàn là vẫn sẵn dùng. Để biết thông tin về cách đặt nội dung ở chế độ giữ, hãy xem nguồn nội dung trên giữ và thêm nội dung vào vụ việc khám phá điện tử.

Bảo toàn nội dung tương tự như việc tạm giữ nội dung, với các cải tiến sau:

 • Có thể bảo toàn các tài liệu, mục danh sách, trang và hộp thư Exchange Server 2013.

 • Bảo toàn được thực hiện ở cấp độ trang. Bảo toàn trang giúp bảo toàn các nội dung của trang.

 • Người dùng có thể tiếp tục làm với nội dung được bảo toàn. Nội dung vẫn giữ nguyên vị trí và người dùng có thể sửa, xóa bỏ và thêm nội dung mới.

 • Người dùng có quyền thực hiện Khám phá điện tử có thể truy nhập phiên bản gốc của nội dung được bảo toàn.

 • Bạn không phải bảo toàn toàn bộ trang hay hộp thư. Bạn có thể xác định truy vấn để xác định phạm vi bảo toàn và chỉ bảo toàn nội dung khớp với truy vấn.

Đầu Trang

Xuất kết quả tìm kiếm Khám phá điện tử

Trình quản lý Tải xuống Khám phá Điện tử là một ứng dụng mà bạn có thể dùng để xuất kết quả của tìm kiếm Khám phá Điện tử, nhằm cung cấp cho cơ quan chức năng hoặc nhập vào một công cụ xem xét. Trình quản lý Tải xuống Đánh giá Điện tử có thể xuất tất cả nội dung gắn với một vụ việc, bao gồm: tài liệu, danh sách, trang và các đối tượng Exchange như tác vụ, liên hệ và email.

Đầu Trang

Tuân thủ trên cơ sở dự án

Các tính năng tuân thủ của SharePoint Server 2013 được mở rộng đến các trang. Bạn có thể tạo và quản lý các chính sách lưu giữ và các chính sách đó sẽ áp dụng cho cả trang SharePoint và hộp thư trang Exchange.

Chuyên viên tuân thủ có thể tạo chính sách trang, trong đó xác định rõ:

 • Nên giữ lại chính sách lưu giữ hay mục nào cho toàn bộ trang và hộp thư được chia sẻ, nếu chính sách hay mục đó gắn với trang.

 • Có thể lên lịch trình kết thúc dự án hoặc lịch trình đó có thể là sự kiện mà người dùng kích hoạt vào một thời điểm sau.

 • Khi dự án hết hạn.

Chủ sở hữu dự án chọn mẫu chính sách thích hợp khi tạo trang và mời các thành viên nhóm tham gia dự án. Khi nhóm gửi email, hãy thêm tài liệu cho trang và tạo các nội dung khác như danh sách, các mục này sẽ tự động nhận các chính sách lưu giữ chính xác.

Khi công việc đã hoàn tất, chủ sở hữu dự án sẽ đóng dự án, điều này sẽ loại bỏ các thư mục của dự án từ giao diện người dùng Outlook của các thành viên nhóm. Sau một khoảng thời gian nhất định, như được xác định trong chính sách, dự án sẽ hết hạn và các nội dung gắn với dự án sẽ bị xóa.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×