Class Notebook bổ trợ để được hướng dẫn OneNote

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bổ trợ này cho một sổ ghi chép lớp học OneNote, mở trong OneNote 2013 hoặc 2016, cho phép giáo viên để tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn với sổ ghi chép lớp học của họ.

Để tải xuống bổ trợ đến http://www.onenote.com/classnotebook.

Để trợ giúp và hỗ trợ, hãy ghé thăm trang sổ ghi chép lớp học bổ trợ bộ phận hỗ trợhoặc tệp phiếu hỗ trợ ở https://aka.ms/EDUSupport.

Tính năng bao gồm:

 • Phân phối trang mới, phần hoặc nhóm phần cho học viên trong lớp học một hoặc nhiều dễ dàng và nhanh chóng

 • Phân phối một đoạn duy nhất của văn bản, ảnh hoặc một vùng chọn chữ viết tay để tất cả học viên trong một sổ ghi chép lớp học dễ dàng

 • Thiết đặt cá nhân học thông qua phân bố của các tài liệu mới cho học viên đã xác định hoặc sinh viên nhóm

 • Sao chép một thư viện nội dung nhiều sổ tay lớp học dễ dàng và nhanh chóng

 • Xem lại liên tục làm việc sinh viên (nhiệm vụ, câu đố, v.v.) dễ dàng trong một hoặc nhiều lớp học

 • Khởi động chức năng ứng dụng Class Notebook dễ dàng

 • Kết nối sổ ghi chép lớp học OneNote để tìm hiểu quản lý hệ thống (LMS) hoặc sinh viên thông tin hệ thống (SIS) của bạn

 • Tích hợp gán và điểm số từ sổ ghi chép lớp học để LMS hoặc có liên quan hệ thống của bạn

 • Cung cấp hữu ích Professional phát triển và tài nguyên cộng đồng

 • Hướng dẫn cài đặt quản trị CNTT

Sổ tay Lớp học

Khi sổ ghi chép lớp học bổ trợ được cài đặt, bạn sẽ tìm thấy tab sổ ghi chép lớp học trong OneNote 2013 hoặc 2016.

Tab sổ ghi chép lớp học.

Cài đặt Class Notebook cho OneNote 2013 hoặc 2016

Với Class Notebook thêm vào, bạn có thể dễ dàng:

Phân phối trang và nội dung

Xem lại của học viên công việc

Kết nối OneNote với một hệ thống quản lý tìm hiểu

Tạo nhiệm vụ

Đăng bài về điểm cho nhiệm vụ của học viên

Quản lý

Mỗi các nút khởi chạy một trình duyệt để truy nhập vào ứng dụng Class Notebook trong Office 365. Bạn muốn rồi quản lý từng hàm trong sổ ghi chép lớp học trực tuyến.

Quản lý nhóm tab sổ ghi chép lớp học.

Tài nguyên

Nhóm tài nguyên của tab sổ ghi chép lớp học.

Phát triển chuyên nghiệp

Nút này tập hợp hữu ích tài nguyên và thông tin bổ sung và Mẹo.

Tài nguyên sổ ghi chép lớp học.

Gửi Phản hồi

Nút gửi phản hồi trên ruy-băng cho phép bạn gửi phản hồi trực tiếp đến nhóm phát triển. Bấm vào nó và của bạn mặc định thư khách sẽ mở ra, sẵn sàng để gửi cho chúng tôi một email.

Sổ ghi chép lớp học để triển khai bổ trợ

Người quản trị CNTT có thể triển khai sổ tay lớp học bổ trợ rộng rãi qua một trường học hoặc hành chánh. Hướng dẫn về cách thực hiện điều này có thể tìm thấy trên Trung tâm tải xuống tại https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=51934.

Triển khai sổ tay lớp học bổ trợ với thông tin LMS hoặc SIS cụ thể được cấu hình trước dành cho giáo viên, vui lòng ghé thăm trang chính sách nhóm tại https://aka.ms/classnotebookaddingrouppolicy.

Khắc phục sự cố

Chúng tôi đã làm việc khó để hiển thị trải nghiệm tốt nhất có thể xảy ra với alpha riêng tư này. Thậm chí vậy, bạn có thể nhấn snags. Một vài vấn đề thường gặp và giải pháp thay thế của họ được ghi chú bên dưới.

Giải pháp cho vấn đề bạn có thể gặp phải

Ghi chú Phát hành

Phiên bản 0.3.14.0 (gốc bản phát hành)

" Dạng xem bài đăng blog về phiên bản này

 Tính năng:

 • Trang phân phối

 • Phân bố nội dung

 • Cá nhân và nhóm phân phối

 • Phân phối phần mới

 • Nội dung thư viện phân phối

 • Xem lại sinh viên công việc

 • Sắp xếp các học viên họ

 • Công cụ khởi động nhanh cho ứng dụng Class Notebook (tạo sổ tay lớp học, thêm/loại bỏ học sinh, giáo viên thêm/loại bỏ, danh sách sổ ghi chép nhận)

 • Phát triển Professional nối kết đến đào tạo OneNote giáo dục

Phiên bản 0.3.18.0 (tháng 3 2016)

" Dạng xem bài đăng blog về phiên bản này

 Tính năng:

 • Hỗ trợ cho sổ tay nhân viên

 • Hỗ trợ cho bản in trong trang phân phối

Phiên bản 0.4.0.0 (tháng 4 2016)

" Dạng xem bài đăng blog về phiên bản này

 Tính năng:

 • Bài tập LMS và SIS và chấm điểm tích hợp (https://www.onenote.com/edupartners)

 • Khả năng để hoàn tác (hay "thu hồi") một trang phân phối vô tình đã xảy ra cho học viên của bạn

 • Khả năng nhóm phần mới để học viên của bạn cho kịch bản phân phối thích đơn vị mới trong lớp học

 • Khả năng để phân phối phần mới vào nhóm phần mới học viên của bạn cho một dự án mới hoặc bài học trong đó đơn vị mới

 • Khả năng cho người quản trị CNTT để triển khai một cài đặt MSI của bổ trợ trong các trường học hoặc hành chánh, chứ không phải là gặp giáo viên riêng lẻ cần cài đặt bổ trợ

 • Hiệu suất nhanh hơn khi phân phối phần mới

 • Biểu tượng thêm (phần nhỏ, sổ ghi chép, và biểu tượng mọi người)

 • Tạp mục sửa lỗi, ổn định và thiết lập cải tiến

Phiên bản 0.4.5.0 (tháng 5 2016)

 Tính năng:

 • Trường học byte nhiệm vụ và chấm điểm tích hợp

 • Bài tập WinjiGo và chấm điểm tích hợp

 • Hỗ trợ cho các điểm số thập phân trên tất cả LMSes

 • Hỗ trợ tự lưu trữ LMSes

 • Hỗ trợ các học viên ánh xạ các trường hợp mà sinh viên có tên khác nhau trong Office 365 và LMS của họ xử lý

 • Bấm chuột phải vào hỗ trợ cho người quản trị CNTT cài đặt

 • [Sửa] Sổ ghi chép ID đã không cố định, gây ra lỗi ánh xạ sổ ghi chép hiện có để biến mất ngẫu nhiên. Điều này có được cố định, nhưng nó sẽ gây ra đặt lại lần của tất cả thông tin ánh xạ sổ ghi chép hiện có.

 • [Sửa] Hộp thoại sổ tay lớp học đồ không hiển thị chính xác ở 125% co giãn cửa sổ. Điều này có được cố định.

Phiên bản 0.5.0.0 (tháng 6 2016)

 • Aeries gán/chấm điểm tích hợp

 • Firefly học gán/chấm điểm tích hợp

 • PowerSchool gán/chấm điểm tích hợp

 • Rediker gán/chấm điểm tích hợp

 • Dự bài tập/chấm điểm tích hợp

 • SunGard gán/chấm điểm tích hợp

 • WinjiGo gán/chấm điểm tích hợp

Phiên bản 0.5.1.0 (tháng 7 2016)

 • Google lớp học gán/chấm điểm tích hợp

Phiên bản 1.0.0.0 (tháng 8 2016)

Phiên bản 1.2.0.0 (tháng 9 2016)

 • SEQTA gán/chấm điểm tích hợp

 • Tự động ánh xạ của sổ tay lớp học

 • Tự động ánh xạ các học viên họ, tên

 • Làm mới các mã thông báo để giáo viên chỉ cần đăng nhập vào LMS/SIS một lần

 • Hiển thị cảnh báo khi phân phối trang có chứa phần đính kèm

 • [Sửa] Dấu nháy trong phần tên đã không được giữ nguyên chính xác trong trang phân bố

Phiên bản 1.3.0.0 (tháng 9 2016)

 • Khắc phục sự cố với phân loại trong khóa MS Classroom với một số lượng lớn các nhiệm vụ

Phiên bản 1.3.1.0 (mười 2016)

 • Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến Schoology đăng nhập

Phiên bản 1.3.2.0 (mười 2016)

 • Khắc phục sự cố cách ngăn không cho sinh viên thông tin ánh xạ việc lưu

Phiên bản 1.4.0.0 (tháng mười một, 2016)

 • Hỗ trợ cho SEQTA LMS

 • Cố định một số lỗi xảy ra với một số loại nội dung cho trang phân bố

Phiên bản 1.4.5.0 (tháng 12 2016)

 • Tô sáng trang chưa đọc trong xem lại sinh viên công việc

 • Trang cải tiến hiệu suất phân bố

 • Tự động ánh xạ của sổ ghi chép lớp học Microsoft Classroom

Phiên bản 1.5.0 (tháng 2 2017)

 • Nhãn dính hỗ trợ, bao gồm các nhãn dính có thể tùy chỉnh

 • Tỉ lệ lớp hỗ trợ cho bức vẽ và Skooler - ví dụ như xếp loại chữ cái, tùy chỉnh điểm, tỷ lệ phần trăm,

 • Khắc phục dành cho khác LMSes - Firefly và Rediker v.v..

 • Sửa lỗi

Phiên bản 1.5.5 (tháng 3 2017)

 • Firefly: Ánh xạ trường mô tả giao nhiệm vụ trong firefly LMS hiện đang sẵn dùng

 • Menu Cập Nhật nhãn mục bên dưới nút trợ giúp và phản hồi

 • Xem lại các học viên công việc: cải thiện tính khả dụng cho sổ ghi chép học viên ánh xạ và phân loại

 • Sửa lỗi

Phiên bản 1.5.6 (tháng 3 2017)

 • Các cải tiến ổn định

Phiên bản 1.5.7 (tháng 4 2017)

Khắc phục để cải thiện Schoology nhiệm vụ và các điểm tích hợp

Các cải tiến ổn định

Phiên bản 1.5.8 (tháng 5 2017)

Khắc phục để cải thiện Skooler nhiệm vụ và các điểm tích hợp

Các cải tiến ổn định

Verision 1.5.9 (tháng 5 2017)

Sửa lỗi và ổn định cải tiến

Tích hợp dự cải tiến

Phiên bản 1.6.0 (tháng 5 2017)

Tích hợp mới nhiệm vụ và cấp cho Blackbaud onCampus

Tích hợp mới nhiệm vụ và cấp cho eSchoolData

Cập Nhật nhiệm vụ và các điểm tích hợp để khớp với thay đổi gần đây của Google lớp học

Các cải tiến ổn định

Phiên bản 1.6.1 (tháng 6 2017)

Skooler nhiệm vụ và điểm sửa lỗi

Sửa lỗi hết thời gian chờ cải thiện cho Blackbaud nhiệm vụ và các điểm tích hợp


Phiên bản 1.7.0 (tháng 7 2017)

 • Nhãn dính gói hai mới ("Ngớ ngẩn vật tư" và "Cacti bạn bè")

 • Nhiệm vụ và lớp hỗ trợ cho Edsby

 • Schoology nhiệm vụ và các điểm tích hợp các cải tiến

 • Skooler nhiệm vụ và các điểm tích hợp các cải tiến

 • Sửa lỗi

Phiên bản 1.8.0 (tháng 8 2017)

 • Nhiệm vụ và các điểm tích hợp với vô viên

 • Nhiệm vụ và các điểm tích hợp với LiveGrades

 • Nhiệm vụ và các điểm tích hợp với EduPoint sức mạnh tổng hợp

Phiên bản 1.8.2.0 (tháng 8 2017)

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho bức vẽ

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho Edmodo

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho Skooler

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho SunGard

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho Rediker

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho WinjoGo

Phiên bản 1.8.3.0 (ngày)

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho Skooler

 • Học viên ánh xạ sửa lỗi để cho phép cho các lớp học lớn hơn

 • Tạp mục sửa lỗi

Phiên bản 1.8.4.0 (ngày)

 • Tích hợp Microsoft giáo dục tài nguyên vào menu "Chèn" của OneNote trên máy tính

 • Nhiệm vụ và điểm tích hợp các cải tiến cho Skyward

 • Các cải tiến cho Skooler nhiệm vụ và các điểm tích hợp

 • Tạp mục sửa lỗi

Phiên bản 2.0.0.0 (ngày)

 • Hỗ trợ cho phân bổ và điểm số trong Microsoft Teams cho sổ tay lớp học giáo dục

 • Schoology và Blackbaud khắc phục dành cho công việc học viên xem lại

 • Khắc phục lỗi nhiệm vụ và điểm số Skooler

 • Tạo nhiệm vụ của tăng kích cỡ hộp Mô tả để hỗ trợ nhiều ký tự (1000)

 • Nhãn dính bố trí sửa lỗi

 • Các cách khắc phục các lỗi và cải tiến hiệu suất

Phiên bản 2.1.0.0 (tháng một)

 • Hỗ trợ cho nhiệm vụ và điểm số trong PowerSchool - PowerTeacher Pro

 • nhãn dính gói 4 mới

 • Tạp mục sửa lỗi và cải tiến hiệu suất

Phiên bản 2.2.0.0 (Tháng ba)

 • Microsoft Teams chấm điểm thập phân và tùy chỉnh điểm

 • Schoology tùy chỉnh điểm và thể loại nhiệm vụ

 • Sức mạnh tổng hợp nhiều lớp kiểu

Phiên bản 2.3.0.0 (tháng)

 • Hỗ trợ cho nhiệm vụ và điểm số trong tiêu điểm trường phần mềm

 • Hỗ trợ cho nhiệm vụ và điểm số trong IST

 • Tạp mục sửa lỗi và cải tiến hiệu suất

Phiên bản 2.4.0.0 (ngày)

 • URL bộ phận hỗ trợ Cập Nhật cho Helpshift

Phiên bản 2.5.0.0 (ngày)

 • Trang khóa hỗ trợ để cho phép giáo viên để làm cho một trang hoặc tập hợp các học viên trang chỉ đọc

 • Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất

Phiên bản 2.6.0.0 (ngày)

 • Nhiệm vụ và các điểm tích hợp với đầu người SIMS

 • Khả năng có Addin tự động phát hiện mới LMS và SISes mà được thêm

 • Sửa lỗi và cải thiện hiệu suất

Phiên bản 2.7.0.0 (ngày)

 • Sửa lỗi cho Moodle và Edmodo

 • Sửa lỗi để quản lý nút

 • Sửa lỗi chung khác

Phiên bản 2.8.0.0 (ngày)

 • Sửa lỗi và cải tiến cho giáo dục tài nguyên

Bản phát hành mới nhất

Phiên bản 2.9.0.0 (tháng 12 2018)

 • Sửa lỗi và cải tiến cho giáo dục tài nguyên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×