Chuyển tiếp thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể chuyển tiếp thư bạn đang đọc hoặc thư đã chọn được lưu trữ trong Lịch sử tin nhắn.

Để chuyển tiếp thư bạn đang đọc:

  1. Bấm vào chuyển tiếp trong cửa sổ Thông báo đã đọc .

    Cửa sổ Chuyển tiếp thư mở và hiển thị nội dung đầy đủ của thư gốc.

  2. Xác định người nhận thư đã chuyển tiếp thư của bạn.

  3. Nhập tin nhắn.

  4. Hoặc bạn có thể thêm hoặc sửa nội dung thư.

  5. Bấm Gửi.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×