Chuyển tiếp cuộc gọi, nhóm cuộc gọi và đổ chuông đồng thời trong nhóm

Chuyển tiếp cuộc gọi, nhóm cuộc gọi và đổ chuông đồng thời trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến số khác hoặc nhóm thành viên, hoặc đổ chuông vào số khác cùng lúc với số cơ quan của bạn.

Thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi

Để bắt đầu chuyển tiếp cuộc gọi của bạn, hãy bấm ảnh hồ sơ của bạn ở đầu nhóm, rồi chọn thiết đặt > cuộc gọi. Bên dưới quy tắc trả lời cuộc gọi, hãy chọn chuyển tiếp cuộc gọi của tôi, sau đó chọn nơi bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi của bạn để đi: thư thoại, một người khác hoặc một cuộc gọi nhóm.

Mẹo: Bạn luôn có thể thiết lập đại diện để chuyển tiếp cuộc gọi đến.

Trả lời và quy tắc chuyển tiếp cuộc gọi

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ tùy chọn để chuyển tiếp cuộc gọi trong thiết đặt của bạn, đó là vì bạn không có giấy phép Enterprise Voice.

Thiết lập chuyển tiếp cuộc gọi vào cuộc gọi nhóm

 1. Bên dưới quy tắc trả lời cuộc gọi, hãy chọn chuyển tiếp cuộc gọi của tôi.

 2. Trong chuyển tiếp đến menu, hãy chọn cuộc gọi nhóm.

 3. Dưới Thêm người, thêm những người bạn muốn trong nhóm cuộc gọi của bạn.

  Lưu ý: Bạn cần thêm người tổ chức của bạn. Số điện thoại không được hỗ trợ.

 4. Chuyển tới menu đổ chuông thứ tự và chọn tất cả cùng một lúc để đổ chuông đồng thời tất cả mọi người hoặc theo thứ tự ở trên để gọi người theo thứ tự trong năm thứ hai khoảng thời gian.

Hộp thoại nhóm cuộc gọi

Nhóm cuộc gọi đón ít gây rối hơn các hình thức của chuyển tiếp cuộc gọi vì người nhận có thể chọn cách được thông báo về thư đến một cuộc gọi trong thiết đặt của mình và quyết định nên trả lời nó.

Thiết lập đổ chuông đồng thời

Nếu bạn muốn các cuộc gọi đến đổ chuông vào bạn và người khác (chẳng hạn như một đại diện) cùng một lúc, bạn có thể thiết lập trong nhóm. Bấm ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên cùng của ứng dụng, sau đó bấm thiết đặt > cuộc gọi. Bên dưới quy tắc trả lời cuộc gọi, hãy chọn cuộc gọi đổ chuông tôi. Sau đó bấm đổ chuông cũng và chọn vị trí khác bạn muốn các cuộc gọi đến đổ chuông: người khác, không ai hoặc một cuộc gọi nhóm.

Cuộc gọi đổ chuông tôi menu

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ tùy chọn đổ chuông đồng thời trong thiết đặt của bạn, đó là vì bạn không có giấy phép Enterprise Voice.

Thiết lập đổ chuông đồng thời trong cuộc gọi nhóm

 1. Bên dưới quy tắc trả lời cuộc gọi, hãy chọn cuộc gọi đổ chuông tôi.

 2. Trong menu cũng đổ chuông , hãy chọn cuộc gọi nhóm.

 3. Dưới Thêm người, thêm những người bạn muốn trong nhóm cuộc gọi của bạn.

  Lưu ý: Bạn cần thêm người tổ chức của bạn. Số điện thoại không được hỗ trợ.

 4. Chuyển tới menu đổ chuông thứ tự và chọn tất cả cùng một lúc để đổ chuông đồng thời tất cả mọi người hoặc theo thứ tự ở trên để gọi người theo thứ tự trong năm thứ hai khoảng thời gian.

Hộp thoại nhóm cuộc gọi
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×