Chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu

Chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẹo: Tạo bản khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu bằng Microsoft Forms. Tạo bản khảo sát nâng cao? Dùng thử Microsoft Forms Pro.

Nếu bạn đã tạo khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu, bạn có thể dễ dàng chuyển nó vào một nhóm để mọi người trong nhóm của bạn trở thành chủ sở hữu của biểu mẫu đó.

Chuyển biểu mẫu của bạn vào một nhóm

 1. Trong trình duyệt web của bạn, đi tới forms.office.com.

 2. Trên tab công cụ biểu mẫu của tôi , hãy tìm biểu mẫu bạn muốn chuyển.

 3. Bấm hành động biểu mẫu khác Nút Xem thêm tùy chọn , sau đó chọn di chuyển.

  Trong Microsoft Forms, chọn biểu mẫu trong các biểu mẫu của tôi tab để di chuyển đến một nhóm

  Lưu ý: Bạn chỉ có thể di chuyển biểu mẫu nếu bạn là người sở hữu của biểu mẫu đó. Bạn có thể không chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu được chia sẻ với bạn.

 4. Chọn Nhóm bạn muốn chuyển biểu mẫu của bạn vào, sau đó bấm di chuyển.

  Chọn Nhóm mà bạn muốn di chuyển biểu mẫu của bạn từ tab biểu mẫu của tôi để nhóm biểu mẫu

 5. Biểu mẫu bạn đã di chuyển sẽ xuất hiện trong tab nhóm biểu mẫu .

  Nhóm biểu mẫu Microsoft biểu mẫu tab

Điều gì xảy ra vào sổ làm việc Excel của biểu mẫu được chuyển mới của tôi?

Biểu mẫu mới được chuyển của bạn sẽ thừa kế tất cả các tính năng của biểu mẫu nhóm, chẳng hạn như phản hồi của nó được lưu trữ trên trang nhóm SharePoint Online . Bên dưới tên tiêu đề biểu mẫu, trở lại sổ làm việc Excel sẽ được tạo trong thư mục tài liệu của trang SharePoint Online và bao gồm tất cả thư trả lời trước đó đã chụp. Bất kỳ phản hồi mới sẽ được đồng bộ với sổ làm việc Excel mới này.

Quan trọng: Không di chuyển sổ làm việc Excel đến vị trí khác. Phản hồi mới sắp có mặt sẽ không đồng bộ với sổ làm việc Excel đã được di chuyển.

Sẽ nối kết đến công việc của tôi (riêng lẻ) biểu mẫu ban đầu sau khi nó sẽ được chuyển sang một nhóm?

Có, nối kết trỏ đến biểu mẫu ban đầu sẽ vẫn hoạt động sau khi biểu mẫu đã được chuyển vào một nhóm. Câu trả lời một nộp có sử dụng một nối kết cũ (vào mẫu ban đầu) sẽ được ghi lại trong sổ làm việc Excel được lưu trữ trên trang nhóm SharePoint Online .

Làm thế nào để tôi có thể chia sẻ một biểu mẫu trong kênh Microsoft Teams nhóm của tôi?

Sau khi bạn đã di chuyển biểu mẫu của bạn vào một nhóm, bạn có thể Thêm biểu mẫu dưới dạng một tab trong Microsoft nhóm.

 1. Trong biểu mẫu tab cấu hình trang mở ra, chọn Thêm biểu mẫu hiện có.

  Thêm biểu mẫu nhóm hiện có vào Microsoft Teams

 2. Trong hộp Tìm kiếm , hãy nhập tên vào biểu mẫu bạn muốn thêm hoặc chọn từ danh sách bên dưới trường.

 3. Trong danh sách thả xuống dưới Thêm biểu mẫu hiện có, hãy chọn cộng tác.

 4. Đăng lên kênh về tab này được tự động kiểm tra để bạn có thể ngay lập tức chia sẻ biểu mẫu mới của bạn với nhóm của bạn. Nếu bạn không muốn chia sẻ nó ngay lập tức, hãy bỏ chọn tùy chọn này.

 5. Bấm Lưu.

Nếu người sở hữu biểu mẫu đã rời khỏi tổ chức của tôi? Làm thế nào tôi có thể chuyển biểu mẫu của họ?

Để chuyển biểu mẫu của người nào đó đã rời khỏi tổ chức của bạn, các yêu cầu sau đây phải được thỏa mãn:

 • Bạn là người quản trị toàn cầu của tổ chức và có một giấy phép hợp lệ của biểu mẫu.

 • Nhân viên có biểu mẫu bạn muốn chuyển có tài khoản đã được xóa hoặc bị vô hiệu hóa.

 • Biểu mẫu sẽ được chuyển trong vòng 30 ngày của khi tài khoản đã bị xóa.

  Lưu ý: Bạn sẽ không hạn chế thời gian để chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu từ tài khoản đã bị vô hiệu hóa (và không xóa).

Nếu tất cả yêu cầu được đáp ứng, bạn có thể chuyển quyền sở hữu biểu mẫu. Trong thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn, thay thế URL hiện có bằng các thao tác sau:

 1. https://Forms.Office.com/pages/delegatepage.aspx?originalowner= [địa chỉ email]

  Lưu ý: địa chỉ email = địa chỉ Email của người sở hữu biểu mẫu đã rời khỏi tổ chức của bạn và/hoặc mà tài khoản đã bị vô hiệu hóa.

  Ví dụ, nếu chủ sở hữu biểu mẫu ("Jason Fabian") để lại tổ chức của bạn ("Contoso"), giải pháp thay thế URL của bạn sẽ trông như thế này:

  https://Forms.Office.com/pages/delegatepage.aspx?originalowner=JasonFabian@contoso.com

 2. Bây giờ bạn có quyền truy nhập vào biểu mẫu của nhân viên cũ. Trên biểu mẫu bạn muốn chuyển, hãy bấm hành động biểu mẫu khác Nút Xem thêm tùy chọn , rồi chọn di chuyển.

Làm thế nào để kiểm tra để xem nếu tài khoản người dùng có được "đã xóa hoàn toàn"?

 1. Người quản trị có thể đăng nhập vào Đồ thị Microsoft.

 2. Trong hộp tìm kiếm trên cùng, dán URL sau đây:

  bộ lọc$ https://graph.Microsoft.com/v1.0/Directory/deletedItems/Microsoft.graph.user_qM _ = thư eq 'người dùng email'

  Lưu ý: người dùng email = địa chỉ Email của người sở hữu biểu mẫu đã rời khỏi tổ chức của bạn và/hoặc mà tài khoản đã bị vô hiệu hóa.

 3. Bấm chạy truy vấn.

Nếu thông tin tài khoản mà bạn đang tìm kiếm không trả về truy vấn của bạn, điều này nghĩa là tài khoản đã bị "đã xóa" từ Azure Active Directory và bạn sẽ không thể chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu được tạo từ tài khoản đó.

Khi cố gắng chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu, tôi gặp lỗi.

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi, có thể ngăn không cho bạn chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu:

Thông báo lỗi

Giải thích

Chúng tôi không thể truy nhập trang này

Chủ sở hữu biểu mẫu vẫn có một tài khoản hiện hoạt.

Chủ sở hữu biểu mẫu vẫn có một giấy phép hiện hoạt của biểu mẫu và tài khoản.

Chúng tôi không thể truy nhập trang này

Đảm bảo rằng bạn đã nhập địa chỉ email chính xác và biểu mẫu chủ sở hữu tài khoản không xóa bỏ nhiều hơn 30 ngày trước. Rồi thử lại.

Địa chỉ email được viết không chính xác và/hoặc biểu mẫu chủ sở hữu tài khoản đã bị xóa quá 30 ngày trước.

Chúng tôi không thể truy nhập trang này

Đảm bảo rằng bạn đã nhập địa chỉ email chính xác, và sau đó thử lại.

Địa chỉ email hoặc được đánh vần không chính xác.

Truy nhập bị từ chối

Bạn chỉ có thể truy nhập biểu mẫu của riêng bạn.

Bạn không phải là người quản trị toàn cục có quyền để chuyển quyền sở hữu của biểu mẫu của người khác.

Lưu ý: Chúng tôi hiện đang lăn ra tính năng này, trong bản xem trước giai đoạn đầu. Nếu bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện nó, vui lòng cung cấp phản hồi của bạn tại Microsoft Forms người dùng thoại site.

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Xem Thêm

Thiết lập Microsoft biểu mẫu

Biểu mẫu thông tin cho người quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×