Chuyển liên hệ giữa Outlook và Google Gmail

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng cùng một liên hệ Google Gmail và Outlook, mà không cần thêm chúng theo cách thủ công vào các vị trí cả hai.

Nhập liên hệ của bạn từ Google Gmail vào Outlook

 1. Đăng nhập vào liên hệ Google.

 2. Trong cột bên trái, bấm Thêm.

 3. Ở góc trên bên trái, hãy bấm Thêm.

 4. Bấm Xuất.

 5. Dưới bạn muốn xuất những liên hệ, bấm vào một nhóm liên hệ hoặc tất cả liên hệ).

 6. Bên dưới mà xuất theo định dạng, bấm Outlook CSV (để nhập vào Outlook hoặc một ứng dụng khác).

 7. Bấm Xuất.

 8. Khi được nhắc tải xuống tệp xuất, hãy bấm lưu.

 9. Chọn một vị trí trên máy tính của bạn để lưu tệp tạm thời. Tên tệp mặc định là contacts.csv.

  Lưu ý: Bạn có thể xóa tệp này sau khi liên hệ của bạn được nhập vào Outlook.

 10. Bấm Đóng.

 11. Đi tới Outlook.

 12. Bấm vào tab Tệp.

 13. Bấm Mở.

 14. Bấm Nhập.

 15. Bấm Nhập từ chương trình hoặc tệp khác, rồi bấm Tiếp.

 16. Bấm Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (DOS), sau đó bấm tiếp theo.

 17. Trong hộp nhập tệp , duyệt tìm tệp bạn đã tải xuống trong bước 9, và sau đó bấm đúp vào tệp.

 18. Bấm một trong những mục sau đây:

  • Thay thế trùng lặp bằng các mục nhập vào

  • Cho phép trùng lặp được tạo ra

  • Không nhập các mục trùng lặp

 19. Bấm Tiếp.

 20. Trong danh sách thư mục, bấm vào thư mục liên hệ bạn muốn nhập thông tin liên hệ vào đó, rồi bấm Tiếp.

 21. Để thêm hoặc loại bỏ trường để xác định theo cách thông tin liên hệ được lưu trong tệp được nhập mới, hãy bấm Ánh xạ trường tùy chỉnh.

  Lưu ý: Nút Bản đồ tùy chỉnh trường trong hộp thoại nhập tệp có thể không sẵn dùng khi bạn tìm cách nhập dữ liệu từ một chương trình hoặc tệp khác. Trong hộp hành động sau đây sẽ được thực hiện , chọn hộp kiểm nhập , sau đó nút Bản đồ tùy chỉnh trường có sẵn.

  Thêm trợ giúp trên ánh xạ trường tùy chỉnh

  1. Từ hộp, kéo trường mà bạn muốn chuyển đổi lên trên trường Outlook được liệt kê trong hộp đến .

   Lưu ý: Tên trường không xuất hiện trong hộp đến vì Outlook bảo lưu hàng đầu tiên của một phạm vi đã đặt tên cho trường tên. Nếu phạm vi mà bạn nhập không chứa tên trường, hàng đầu tiên của dữ liệu sẽ được hiểu là tên trường và sẽ không được nhập dưới dạng dữ liệu. Để bảo đảm bảo rằng tất cả dữ liệu trong phạm vi đã đặt tên được nhập, sử dụng hàng đầu tiên cho trường tên.

   • Để xem các bản ghi bổ sung trong hộp từ , hãy bấm trước hoặc tiếp theo.

   • Để loại bỏ toàn bộ ánh xạ, bấm vào Xóa Ánh xạ.

   • Để đặt lại ánh xạ ban đầu, bấm vào Bản đồ Mặc định.

  2. Để hiển thị các trường bổ sung trong hộp đến , hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh trường. Ví dụ, để hiển thị các trường Đường phố kinh doanhDoanh nghiệp thành phố , hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh Địa chỉ doanh nghiệp.

 22. Bấm Kết thúc.

Xuất liên hệ của bạn từ Outlook vào Google Gmail

Trước khi bạn xuất liên hệ từ Outlook, là nên hiểu rõ sự khác biệt giữa Outlook sổ địa chỉ và liên hệ Outlook. Cả hai là một phần của Outlook. Tuy nhiên, sổ địa chỉ là một biên soạn của các danh sách địa chỉ khác nhau mà bạn có thể lưu trữ trong Outlook, chẳng hạn như thư mục LDAP Internet, danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) hoặc các sổ địa chỉ của bên thứ ba. Liên hệ là chỉ một trong các danh sách địa chỉ được bao gồm trong một sổ địa chỉ. Chỉ liên hệ có thể xuất trực tiếp từ Outlook vào Google Gmail.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

  Tùy chọn Outlook với nâng cao được chọn

 4. Bên dưới xuất, hãy bấm xuất.

  Lệnh Xuất trong dạng xem Backstage

 5. Trong trình hướng dẫn xuất và nhập, hãy bấm xuất ra tệp, sau đó bấm tiếp theo.

 6. Bấm Giá trị phân tách bằng dấu phẩy (DOS), sau đó bấm tiếp theo.

 7. Trong danh sách thư mục, bấm vào thư mục liên hệ bạn muốn xuất, sau đó bấm tiếp theo.

 8. Chọn một vị trí trên máy tính của bạn để lưu tệp tạm thời.

  Lưu ý: Bạn có thể xóa bỏ tệp này sau khi nhập liên hệ của bạn vào Google Gmail.

 9. Nhập tên cho tệp đã xuất, sau đó bấm tiếp theo.

 10. Để thêm hoặc loại bỏ trường để xác định theo cách thông tin liên hệ được lưu trong tệp được nhập mới, hãy bấm Ánh xạ trường tùy chỉnh.

  Lưu ý: Nút Bản đồ tùy chỉnh trường trong hộp thoại xuất ra tệp có thể không sẵn dùng khi bạn tìm cách nhập dữ liệu từ một chương trình hoặc tệp khác. Trong hộp hành động sau đây sẽ được thực hiện , chọn hộp kiểm xuất , sau đó nút Bản đồ tùy chỉnh trường có sẵn.

  Thêm trợ giúp trên ánh xạ trường tùy chỉnh

  1. Từ hộp, kéo trường mà bạn muốn chuyển đổi lên trên trường Outlook được liệt kê trong hộp đến .

   • Để xem các bản ghi bổ sung trong hộp từ , hãy bấm trước hoặc tiếp theo.

   • Để loại bỏ toàn bộ ánh xạ, bấm vào Xóa Ánh xạ.

   • Để đặt lại ánh xạ ban đầu, bấm vào Bản đồ Mặc định.

  2. Để hiển thị các trường bổ sung trong hộp đến , hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh trường. Ví dụ, để hiển thị các trường Đường phố kinh doanhDoanh nghiệp thành phố , hãy bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh Địa chỉ doanh nghiệp.

 11. Bấm Kết thúc.

 12. Đăng nhập vào liên hệ Google.

 13. Ở góc trên bên trái, hãy bấm Thêm.

 14. Bấm Nhập.

 15. Bên dưới Nhập liên hệ, bấm duyệt.

 16. Chọn tệp bạn đã xuất trong bước 9, sau đó bấm mở.

 17. Bấm Nhập.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×