Chuyển hướng Windows đã biết về các thư mục vào OneDrive

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này dành cho người quản trị CNTT quản lý ứng dụng khách đồng OneDrive trong Windows Server enterprise môi trường sử dụng dịch vụ miền Active Directory. (Nếu bạn không phải là người quản trị CNTT và muốn tự động đồng bộ hóa thư mục tài liệu của bạn với OneDrive, hãy xem đồng bộ hóa thư mục tài liệu của bạn với OneDrive.)

Có hai chính ưu điểm của việc chuyển hướng Windows đã biết về thư mục (chẳng hạn như tài liệu) tới vị trí đồng bộ hóa OneDrive for Business cho người dùng trong tên miền của bạn:

 • Người dùng của bạn có thể tiếp tục sử dụng tài liệu của họ và thư mục tương tự khác. Họ không có thay đổi của họ làm việc hàng ngày thói quen dùng OneDrive.

 • Dùng OneDrive cho tài liệu của bạn cung cấp cho bạn một bản sao lưu dữ liệu của bạn trong điện toán đám mây và cho phép bạn truy nhập vào tài liệu của bạn từ bất kỳ thiết bị.

Vì các lý do, chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập chuyển hướng thư mục nếu bạn là một doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn. Doanh nghiệp nhỏ hoặc trung bình cũng có thể thấy điều này hữu ích, nhưng hãy ý rằng bạn sẽ cần một số trải nghiệm di chuyển chuyển chính sách nhóm và dữ liệu để theo dõi các thủ tục dưới đây.

Cách thức hoạt động

Đây là tổng quan về những gì chúng tôi sẽ cấu hình trong bài viết này:

 1. Chúng tôi sẽ đặt chính sách ở mức tên miền để bảo đảm bảo rằng tất cả người dùng đồng bộ với thư mục cùng khi họ cài đặt ứng dụng khách đồng OneDrive .

 2. Chúng tôi sẽ đặt chính sách bổ sung để chuyển hướng thư mục tài liệu đến vị trí đồng bộ đó.

Khi người dùng đăng nhập trên máy tính của họ, chính sách nhóm sẽ phát hiện nếu thư mục OneDrive tồn tại trong vị trí đã xác định. Nếu không có thư mục này (ví dụ, nếu người dùng chưa thiết lập ứng dụng khách đồng chưa hoặc nếu đây là lần đầu tiên họ đã đăng nhập trên máy tính), vào thư mục tài liệu sẽ không được chuyển hướng. Nếu có thư mục, thư mục tài liệu sẽ được chuyển hướng đến thư mục OneDrive .

Sau khi thư mục tài liệu đã được chuyển hướng, lối tắt cho các tài liệu - chẳng hạn như các trong File Explorer - sẽ trỏ đến vị trí mới. Tuy nhiên, thư mục gốc và nội dung sẽ vẫn ở vị trí trước đó dưới % userprofile%\Documents. Bạn có thể rồi di chuyển bất cứ tệp từ thư mục gốc để OneDrive, và xóa thư mục gốc nếu mong muốn.

Trước khi bạn bắt đầu

Có là một số điều cần cân nhắc trong việc xác định nếu chuyển hướng các thư mục để OneDrive là giải pháp tốt cho tổ chức của bạn:

 • OneDrive có một số hạn chế xung quanh đặt tên cho tệp, kích cỡ tệp, và kiểu tệp, mà bạn nên xem xét trước khi triển khai máy khách đồng bộ OneDrive mới. Hãy nhớ rằng người dùng của bạn có thể thử để sử dụng các tệp của các loại với OneDrivehoặc ứng dụng khách đồng OneDrive có thể thử để đồng bộ chúng khi bạn chuyển hướng thư mục tài liệu của người dùng.

 • Nếu người dùng của bạn đã sử dụng thư mục tài liệu dưới dạng một vị trí cài đặt cho một số ứng dụng kế thừa, các ứng dụng có thể không còn hoạt động sau khi thư mục đã được chuyển hướng. Nếu tổ chức của bạn sử dụng kế thừa các ứng dụng không được viết để hỗ trợ chuyển hướng thư mục, hãy đảm bảo kiểm tra chúng trước khi chuyển hướng thư mục để OneDrive.

 • Nếu thư mục tài liệu của người dùng của bạn chứa mục có một tần số rất cao trong bản Cập Nhật - chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, máy chủ web hoặc tệp OST Outlook - chúng tôi khuyên không chuyển hướng các thư mục để OneDrive. Trong khi như vậy tệp sẽ tiếp tục hoạt động bình thường, frequency cao hoạt động đồng bộ hóa do liên tục thay đổi tệp có thể gây ra mạng và hiệu suất vấn đề.

Nếu bạn đã chuyển hướng các thư mục đến vị trí khác - ví dụ, một mạng chia sẻ - hoặc nếu bạn đã triển khai máy khách đồng bộ OneDrive mới, sau đó có là một số điều cần cân nhắc lập kế hoạch bổ sung:

 • Nếu đã biết về thư mục hiện đang được chuyển hướng đến một mạng chia sẻ hoặc vị trí khác, bạn sẽ cần di chuyển dữ liệu từ vị trí đó đến OneDrive sau khi bạn chuyển hướng thư mục đã biết đến OneDrive.

 • Sau khi bạn chuyển hướng các thư mục đến OneDrive sử dụng các quy trình trong bài viết này, tệp hiện có trong các thư mục sẽ vẫn còn trên máy tính của người dùng và cần theo cách thủ công được chuyển đến thư mục OneDrive mỗi người dùng. Chúng tôi khuyên nên sử dụng xcopy hoặc tính năng tạo script robocopy dưới dạng một cách tự động di chuyển các tệp cho người dùng của bạn.

 • Để chuyển hướng các thư mục đến OneDrive, người dùng phải đồng bộ tệp của họ OneDrive đến vị trí mặc định (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>). Các thư mục không thể được chuyển hướng đến vị trí khác.

 • Nếu người dùng của bạn có một lượng lớn dữ liệu sẽ được tải lên OneDrive, bạn có thể muốn giai đoạn triển khai của bạn để giới hạn tác động trên mạng của bạn.

Điều kiện tiên quyết và môi trường cơ sở

Quy trình trong bài viết này yêu cầu một cấu hình hiện có nào đó phải tồn tại để làm việc. Kiểm tra các điều kiện tiên quyết trước khi bạn bắt đầu:

 • Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt OneDrive for Business chính sách nhóm đối tượng trên tên miền của bạn.

 • Đảm bảo rằng bất kỳ người dùng OneDrive hiện có trong tổ chức của bạn đồng bộ tệp của họ vào vị trí đồng mặc định (%userprofile%\OneDrive - <TenantName>). Người dùng đồng bộ tệp vào vị trí khác sẽ không có các thư mục các chuyển hướng đến OneDrive.

 • Tất cả các quy trình trong bài viết này được thực hiện trong trình soạn thảo chính sách Nhóm tên miền của bạn. Bạn cần phải là người quản trị tên miền để thực hiện thủ tục này.

Chuyển hướng các thư mục vào OneDrive

Bước đầu tiên trong chuyển hướng các thư mục để OneDrive là để bảo đảm bảo rằng người dùng đồng bộ của họ OneDrive đến vị trí mặc định khi họ thiết lập máy khách đồng bộ. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua một chính sách tên miền.

Để ngăn không cho người dùng thay đổi vị trí của thư mục OneDrive của họ

 1. Trong soạn thảo chính sách Nhóm tên miền của bạn, bên dưới Người dùng Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive, bấm đúp vào ngăn không cho người dùng từ thay đổi vị trí của thư mục OneDrive của họ.

 2. Chọn tùy chọn bật , sau đó bấm OK.

Bước tiếp theo là tạo một biến số môi trường cho thư mục OneDrive . Chính sách nhóm cho chúng tôi sẽ không chuyển hướng các thư mục trực tiếp đến một vị trí khác nhau dưới % userprofile %, vì vậy chúng tôi cần để tạo một biến số môi trường mới chứa vị trí của thư mục dưới % userprofile %.

Chúng tôi sẽ sử dụng hướng tới mục ở mức trong môi trường biến số này để ngăn thư mục đang được chuyển hướng cho đến khi thư mục được tạo bởi ứng dụng khách đồng bộ.

Để tạo một biến số môi trường cho thư mục OneDrive

 1. Trong soạn thảo chính sách Nhóm tên miền của bạn, dưới Thiết đặt Configuration\Preferences\Windows người dùng, bấm chuột phải vào môi trường, hãy bấm mới, sau đó bấm Biến môi trường.

 2. Trong hộp tên , nhập OneDriveSync.

 3. Trong hộp giá trị , hãy nhập %userprofile%\ < SyncFolder >.

  <SyncFolder> là tên của thư mục mặc định của bạn. Ví dụ, OneDrive - Contoso   .

 4. Trên tab chung , chọn hộp kiểm ở mức mục hướng tới , sau đó bấm mục tiêu.

 5. Trong trình soạn thảo hướng tới, bấm Mục mới, sau đó bấm Tệp khớp.

 6. Chọn thư mục tồn tại từ khớp kiểu danh sách thả xuống.

 7. Trong hộp đường dẫn , hãy nhập %userprofile%\ < SyncFolder > (cùng một đường dẫn mà bạn đã dùng trong bước 3).

 8. Bấm vào OK.

 9. Bấm vào OK.

Bây giờ, nó là thời gian để cấu hình chuyển hướng các thư mục đó.

Lưu ý rằng chúng tôi không hỗ trợ có nội dung hiện có tự động di chuyển bằng chính sách nhóm vào thư mục OneDrive . (Hãy xem cảnh báo trong thủ tục dưới đây). Với tệp tự động di chuyển, bạn sẽ có khả năng mất dữ liệu trong trường hợp một nơi có tệp trong cả hai vị trí có khớp với tên tệp.

Để chuyển hướng thư mục tài liệu vào OneDrive

 1. Trong soạn thảo chính sách Nhóm tên miền của bạn, bên dưới Người dùng Configuration\Policies\Windows Settings\Folder chuyển hướng, bấm chuột phải vào tài liệu và bấm thuộc tính.

 2. Từ thiết đặt danh sách thả xuống, chọn Basic - chuyển hướng thư mục của mọi người cùng một vị trí.

 3. Bên dưới vị trí thư mục đích, chọn chuyển hướng đến vị trí sau.

 4. Trong hộp Đường dẫn gốc , hãy nhập %OneDriveSync%\Documents.

 5. Trên tab thiết đặt , hãy xóa hộp kiểm di chuyển nội dung của tài liệu đến vị trí mới .

  Lưu ý: Rời khỏi thiết đặt này hỗ trợ có thể làm mất dữ liệu khi nội dung của thư mục tài liệu được sáp nhập với thư mục OneDrive , nếu có những tệp có cùng tên trong cả hai vị trí.

 6. Bấm vào OK.

Bây giờ, chúng tôi đã thiết thư mục tài liệu để chuyển hướng đến thư mục OneDrive . Bạn có thể cũng dễ dàng chuyển hướng thư mục đã biết liên quan - ảnh, nhạc hoặc video - bằng cách yêu cầu họ theo chuyển hướng của thư mục tài liệu. Nếu bạn muốn thực hiện điều này, sử dụng thủ tục sau đây.

Để chuyển hướng thư mục liên quan đến thư mục OneDrive

 1. Trong trình soạn thảo chính sách Nhóm tên miền, dưới Người dùng Configuration\Policies\Windows Settings\Folder chuyển hướng, bấm chuột phải vào thư mục liên quan mà bạn muốn chuyển hướng - hình ảnh, nhạchoặc video - bấm Thuộc tính.

 2. Trong thiết đặt danh sách thả xuống, chọn theo dõi thư mục tài liệu.

 3. Bấm vào OK.

Bây giờ mà chuyển hướng thư mục đã được cấu hình, thư mục đã biết của người dùng sẽ được chuyển hướng đến thư mục OneDrive của họ ngay khi ứng dụng khách đồng OneDrive của họ đã được thiết lập Sau khi chuyển hướng tại chỗ, bạn sẽ cần di chuyển dữ liệu của người dùng từ vị trí ban đầu trên ổ đĩa cục bộ của họ vào thư mục OneDrive .

Hãy nhớ rằng khi người dùng mới và máy tính trạng thái trực tuyến theo thời gian, người dùng có thể vẫn lưu tệp vào thư mục tài liệu của họ trước khi họ cấu hình ứng dụng khách đồng OneDrive , và những tệp này rồi nào cần được chuyển vào thư mục OneDrive sau khi chuyển hướng diễn ra.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×