Chuyển cột (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Trong Power Query, bạn có thể chuyển đổi các cột thành các cặp giá trị thuộc tính đó cột chuyển thành hàng. Bạn sử dụng trình soạn thảo truy vấn Power Query để chuyển cột sang hàng.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Trình soạn thảo Truy vấn của Power Query

Trước tiên, hãy chọn một hoặc nhiều cột trong Trình soạn thảo truy vấn. Bạn có thể chuyển cột sang hàng bằng cách sử dụng nút ribbon trình soạn thảo truy vấn, hoặc bằng cách dùng menu ngữ cảnh.

Chọn Chuyển cột sang hàng

Chuyển cột bằng cách dùng ruy-băng Trình soạn thảo truy vấn :

  1. Trong ribbon Trình soạn thảo Truy vấn, bấm Chuyển cột sang hàng.

Chuyển cột bằng cách dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo truy vấn :

  1. Bấm chuột phải vào các cột đã chọn và chọn Chuyển cột sang hàng.

Chuyển cột sang hàng tạo một cột thuộc tính cho từng đầu đề cột đã chọn và một cột giá trị cho mỗi giá trị ô của cột đã chọn. Các cột cặp giá trị thuộc tính được chèn vào sau cột cuối cùng. Trong ví dụ ở trên, mỗi cột ngày tháng trở thành một hàng với một cột thuộc tính có chứa giá trị ngày tháng và giá trị cột chứa giá trị cột ngày. Nếu bạn thêm một cột ngày tháng bổ sung vào bảng nguồn gốc, Power Query sẽ thêm một hàng bổ sung để chuyển bảng.

Kết quả mẫu về chuyển cột sang hàng

Đầu trang

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×