Chuyển đổi thời gian

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số lượng giờ có trong 5,5 ngày hoặc số lượng ngày có trong 3.45 năm, hoặc cách chính xác số lượng tháng sẽ chuyển giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Không có một vài cách để chuyển đổi đơn vị thời gian.

Để chuyển đổi từ một đơn vị thời gian khác, hãy dùng hàm chuyển đổi .

Ví dụ: Chuyển đổi giữa các đơn vị giờ

Lưu ý: Để chuyển đổi liên quan đến một năm, hãy xem xét một năm là 365,25 ngày.

Để chuyển đổi từ giờ: phút: giây định dạng, hãy dùng hàm INT .

Ví dụ: Chuyển đổi giờ từ định dạng giờ tiêu chuẩn thành số thập phân

Để chuyển đổi từ thập phân để giờ: phút: giây định dạng, hãy dùng toán tử số chia (/) cùng với hàm văn bản .

Ví dụ: Chuyển đổi giờ từ số thập phân thành giờ tiêu chuẩn

Lưu ý: Bạn cũng có thể áp dụng định dạng thời gian mà không cần dùng hàm TEXT để xác định định dạng. Để xem số đó thành thời gian: chọn ô, và trên trang đầu tab — trong nhóm số — hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Định dạng số . Rồi bấm Định dạng số khác, bấm tùy chỉnh trong danh sách thể loại , sau đó bấm định dạng tùy chỉnh trong hộp kiểu . Lưu ý: nếu bạn dùng cả hai định dạng được áp dụng với các hàm văn bản và định dạng số, hàm TEXT điều đứng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×