Chuyển đổi thời gian

Giả sử bạn muốn tìm hiểu số giờ vắng mặt trong năm ngày rưỡi hoặc số ngày vắng mặt trong 3,45 năm hoặc số tháng vắng mặt từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc. Có vài cách để chuyển đổi thời gian.

Bạn muốn làm gì?

Chuyển đổi giữa các đơn vị giờ

Chuyển đổi giờ từ định dạng giờ tiêu chuẩn (giờ : phút : giây) thành số thập phân

Chuyển đổi giờ từ số thập phân thành định dạng giờ tiêu chuẩn (giờ : phút : giây)

Chuyển đổi giữa các đơn vị giờ

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm CONVERT.

Ví dụ

Ví dụ: Chuyển đổi giữa các đơn vị giờ

Lưu ý: Để chuyển đổi theo năm, một năm được xem là 365,25 ngày.

Chuyển đổi giờ từ định dạng giờ tiêu chuẩn (giờ : phút : giây) thành số thập phân

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm INT.

Ví dụ

Ví dụ: Chuyển đổi giờ từ định dạng giờ tiêu chuẩn thành số thập phân

Chuyển đổi giờ từ số thập phân thành định dạng giờ tiêu chuẩn (giờ : phút : giây)

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng toán tử chia (/) và hàm TEXT.

Ví dụ

Ví dụ: Chuyển đổi giờ từ số thập phân thành giờ tiêu chuẩn

Lưu ý: Bạn cũng có thể áp dụng định dạng giờ mà không cần sử dụng hàm TEXT để chỉ định định dạng. Để xem số dưới dạng giờ, hãy chọn ô và trên tab Trang đầu, trong nhóm Số, bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Định dạng Số, bấm vào Các định dạng Số Khác, bấm vào Tùy chỉnh trong danh sách Danh mục, rồi bấm vào một định dạng tùy chỉnh trong hộp Loại. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cả định dạng được áp dụng hàm TEXT và định dạng số, hàm TEXT sẽ được ưu tiên.

Xem Thêm

CONVERT

INT

TEXT

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×