Chuyển đổi số thành từ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel 2013 và Excel 2016 không có hàm mặc định sẽ hiển thị số dưới dạng từ tiếng Anh trong một ô bảng tính, nhưng bạn có thể thêm chức năng này bằng dán mã hàm SpellNumber vào một trang mô-đun. Hàm này cho phép bạn chuyển đổi số lượng đô-la và phần trăm để các từ.

Nếu bạn muốn chuyển đổi giá trị số thành định dạng văn bản mà không hiển thị chúng như từ, hãy dùng hàm văn bản thay vào đó.

Trong bài viết này

Tạo hàm SpellNumber để chuyển đổi số với các từ

 1. Dùng lối tắt bàn phím, Alt + F11 để mở trình soạn thảo Visual Basic.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể truy nhập trình soạn thảo Visual Basic bằng cách Hiển thị tab nhà phát triển trong ruy-băng của bạn.

 2. Bấm tab chèn , và bấm mô-đun.

  Trên menu chèn, bấm mô-đun.
 3. Sao chép các dòng mã sau đây.

  Lưu ý: Gọi là một hàm macro, mã này tự động hóa tác vụ về chuyển đổi số thành văn bản trong toàn bộ bảng tính của bạn.

  Tùy chọn rõ ràng

  ' Chính hàm

  Hàm SpellNumber (ByVal MyNumber)

  Dim đô la, xu, tạm thời

  Dim DecimalPlace, đếm

  ReDim Place(9) dưới dạng Chuỗi

  Place(2) = "Nghìn"

  Place(3) = "triệu"

  Place(4) = "Tỷ"

  Place(5) = "tỷ"

  ' Chuỗi biểu thị số lượng.

  MyNumber = Trim(Str(MyNumber))

  ' Vị trí của vị trí thập phân 0 nếu không có.

  DecimalPlace = InStr (MyNumber, ".")

  ' Chuyển đổi xu và đặt MyNumber tiền.

  Nếu DecimalPlace > 0 rồi

  Xu = GetTens (trái (Mid (MyNumber, DecimalPlace + 1) & _ "00", 2))

  MyNumber = Trim (trái (MyNumber, DecimalPlace - 1))

  Kết thúc nếu

  Đếm = 1

  Trong khi MyNumber <> ""

  Tạm thời = GetHundreds (bên phải (MyNumber, 3))

  Nếu Temp <> "" rồi đô = Temp Place(Count) & đô la

  Nếu Len(MyNumber) > 3 rồi

  MyNumber = trái (MyNumber, Len(MyNumber) - 3)

  Else

  MyNumber = ""

  Kết thúc nếu

  Đếm = đếm + 1

  Vòng lặp

  Chọn chữ hoa chữ thường đô la

  Trường hợp ""

  Dollar = "Không đô"

  Trường hợp "Một"

  Dollar = "Một đô-la"

  Trường hợp khác

  Dollar = Đô & "Đô"

  Chọn kết thúc

  Chọn xu chữ hoa chữ thường

  Trường hợp ""

  Xu = "và không xu"

  Trường hợp "Một"

  Xu = "và một phần trăm"

  Trường hợp khác

  Xu = "và" & xu & "Xu"

  Chọn kết thúc

  SpellNumber = đô & xu

  Kết thúc hàm

  ' Chuyển đổi một số từ 100-999 vào văn bản

  Hàm GetHundreds (ByVal MyNumber)

  Dim kết quả dưới dạng Chuỗi

  Nếu Val(MyNumber) = 0 rồi thoát hàm

  MyNumber = phải ("000" & MyNumber, 3)

  ' Chuyển đổi hàng trăm đặt.

  Nếu Mid (MyNumber, 1, 1) <> "0" rồi

  Kết quả = GetDigit (Mid (MyNumber, 1, 1)) & "trăm"

  Kết thúc nếu

  ' Chuyển đổi chỗ sẵn có và hàng chục.

  Nếu Mid (MyNumber, 2, 1) <> "0" rồi

  Kết quả = kết quả & GetTens (Mid (MyNumber, 2))

  Else

  Kết quả = kết quả & GetDigit (Mid (MyNumber, 3))

  Kết thúc nếu

  GetHundreds = kết quả

  Kết thúc hàm

  ' Chuyển đổi một số từ 10 đến 99 vào văn bản.

  Hàm GetTens(TensText)

  Dim kết quả dưới dạng Chuỗi

  Kết quả = "" ' Null ra giá trị hàm tạm thời.

  Nếu Val (trái (TensText, 1)) = 1 rồi ' nếu giá trị giữa 10-19...

  Chọn Val(TensText) chữ hoa chữ thường

  Trường hợp 10: Kết quả = "Mười"

  Trường hợp 11: Kết quả = "11"

  Trường hợp 12: Kết quả = "Mười hai"

  Trường hợp 13: Kết quả = "13"

  Trường hợp 14: Kết quả = "14"

  Trường hợp 15: Kết quả = "15"

  Trường hợp 16: Kết quả = "16"

  Trường hợp 17: Kết quả = "17"

  Trường hợp 18: Kết quả = "18"

  Trường hợp 19: Kết quả = "19"

  Trường hợp khác

  Chọn kết thúc

  Nữa ' nếu giá trị giữa 20-99...

  Chọn chữ hoa chữ thường Val (trái (TensText, 1))

  Trường hợp 2: Kết quả = "Hai mươi"

  Trường hợp 3: Kết quả = "Ba mươi"

  Trường hợp 4: Kết quả = "40"

  Trường hợp 5: Kết quả = "Năm mươi"

  Trường hợp 6: Kết quả = "Sáu mươi"

  Trường hợp 7: Kết quả = "70"

  Trường hợp 8: Kết quả = "Tám mươi"

  Trường hợp 9: Kết quả = "Chín mươi"

  Trường hợp khác

  Chọn kết thúc

  Kết quả = kết quả & GetDigit _

  (Bên phải (TensText, 1)) ' Truy xuất những vị trí.

  Kết thúc nếu

  GetTens = kết quả

  Kết thúc hàm

  ' Chuyển đổi một số từ 1 tới 9 vào văn bản.

  Hàm GetDigit(Digit)

  Chọn Val(Digit) chữ hoa chữ thường

  Trường hợp 1: GetDigit = "Một"

  Trường hợp 2: GetDigit = "2"

  Trường hợp 3: GetDigit = "3"

  Trường hợp 4: GetDigit = "Bốn"

  Trường hợp 5: GetDigit = "Năm"

  Trường hợp 6: GetDigit = "6"

  Trường hợp 7: GetDigit = "7"

  Trường hợp 8: GetDigit = "Tám"

  Trường hợp 9: GetDigit = "Chín"

  Trường hợp khác: GetDigit = ""

  Chọn kết thúc

  Kết thúc hàm

 4. Dán các dòng mã vào các mô-đun 1 (mã) hộp.

  Mã được dán vào mô-đun 1 vào hộp (mã).
 5. Bấm tệp, rồi bấm đóng và quay lại Microsoft Excel. Hàm SpellNumber đã sẵn sàng để sử dụng.

  Lưu ý: Hàm này hoạt động chỉ cho tệp Excel hiện tại của bạn đã mở. Để sử dụng hàm này trong sổ làm việc Excel khác, bạn phải lặp lại các bước để sao chép và dán mã vào tệp đó.

Đầu trang

Sử dụng hàm SpellNumber trong ô riêng lẻ

 1. Nhập công thức = SpellNumber(giá trị) vào ô mà bạn muốn hiển thị một số viết, thay thế giá trị bằng số lựa chọn của bạn.

 2. Trên bàn phím, nhấn Enter.

  Ví dụ, nếu bạn nhập =SpellNumber(22.50), ô nên đọc Hai mươi hai đô-la và năm mươi xu.

  Mẹo: Để chuyển đổi số thành văn bản trong một ô riêng biệt, hãy thay thế giá trị số với tham chiếu ô trong công thức SpellNumber. Ví dụ, nhập =SpellNumber(A1) để hiển thị giá trị viết của ô A1.

Đầu trang

Lưu sổ làm việc hàm SpellNumber

Excel không thể lưu sổ làm việc với các hàm macro trong định dạng sổ làm việc macro miễn phí tiêu chuẩn. Nếu bạn bấm tệp > lưu. Hộp thoại dự án VB sẽ mở ra. Bấm không.

Trong hộp thoại dự án VB, hãy bấm không.

Bạn có thể lưu tệp dưới dạng một Mẫu có hỗ trợ macro để giữ tệp của bạn ở định dạng hiện tại.

 1. Bấm Tệp > Lưu dưới Dạng.

 2. Bấm vào menu thả xuống lưu dưới dạng , và chọn Excel Macro-Enabled Template.

  Chọn mẫu cho phép Macro Excel.
 3. Bấm Lưu.

Đầu trang

Xem Thêm

Hàm TEXT

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×