Chuyển đổi một hộp thư của người dùng với một hộp thư chung

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 6, 2018 4

Khi bạn chuyển đổi hộp thư của người dùng sang hộp thư chung, tất cả các email hiện có và lịch sẽ được giữ lại. Chỉ rồi trong hộp thư chung mà một vài người sẽ không thể truy nhập nó thay vì một người. Vào ngày mới hơn, bạn có thể chuyển đổi hộp thư chung lại với một hộp thư người dùng (riêng tư).

Dưới đây là một số thực sự quan trọng những điều bạn cần biết:

 • Hộp thư của người dùng bạn đang chuyển đổi nhu cầu Office 365 giấy phép được gán cho nó trước khi bạn chuyển đổi nó thành một hộp thư chung. Nếu không, bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn để chuyển đổi hộp thư.  Nếu bạn đã loại bỏ giấy phép, thêm nó trở lại để bạn có thể chuyển đổi hộp thư. Sau khi chuyển đổi hộp thư sang được chia sẻ, bạn có thể loại bỏ giấy phép khỏi tài khoản của người dùng.

 • Hộp thư chung có thể có tối đa 50GB dung lượng dữ liệu mà không có giấy phép được gán cho chúng. Để giữ thêm dữ liệu hơn, bạn cần giấy phép được gán cho nó.  Bạn có thể cần xóa bỏ một loạt các email lớn (nói, những người có phần đính kèm) từ hộp thư chung để thu nhỏ nó xuống để bạn có thể loại bỏ giấy phép.

 • Không xóa tài khoản người dùng cũ. Yêu cầu để neo hộp thư chung.  Nếu bạn đã xóa bỏ tài khoản người dùng, hãy xem chuyển đổi hộp thư của người dùng đã xóa.

Đây là cách bạn chuyển đổi một hộp thư đến hộp thư chung:

 1. Đi đến Bấm vào đây để đi tới Trung tâm quản trị Office 365. .

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt , hãy chọn người dùng có hộp thư mà bạn muốn chuyển đổi.

 3. Trên trang của người dùng, bung rộng Thiết đặt thư và bấm chuyển đổi sang hộp thư chung. Bạn sẽ không nhìn thấy tùy chọn này nếu người dùng không có giấy phép Office 365 được gán cho chúng. Hãy gán chúng giấy phép rồi quay trở lại bước này.

  Ảnh chụp màn hình: Chuyển đổi hộp thư người dùng hộp thư chung
 4. Bấm chuyển đổi để hoàn tất việc chuyển đổi.

  Ảnh chụp màn hình: Bấm hoặc gõ nhẹ vào chuyển đổi để chuyển đổi hộp thư người dùng hộp thư chung
 5. Nếu hộp thư nhỏ hơn 50GB, bạn có thể loại bỏ giấy phép khỏi người dùngvà dừng thanh toán cho nó. Không xóa bỏ thư cũ của người dùng. Hộp thư chung cần nó có dưới dạng một neo. Người dùng sẽ không thể đăng nhập bằng tài khoản cũ.

 6. Đối với nhiều thứ khác bạn cần biết về hộp thư chung, vui lòng xem tạo một hộp thư chung.

Chuyển đổi hộp thư của người dùng đã xóa

Giả sử bạn xóa bỏ tài khoản người dùng và bây giờ bạn muốn chuyển đổi hộp thư cũ của họ vào hộp thư chia sẻ. Đây là những gì bạn cần làm:

 1. Khôi phục tài khoản của người dùng.

 2. Đảm bảo rằng một giấy phép Office 365 được gán cho nó.

 3. Hãy chờ 20-30 phút để các hộp thư của họ phải được tạo lại.

 4. Bây giờ, hãy làm theo các hướng dẫn trên Trang này để chuyển đổi hộp thư của họ vào hộp thư chung.

 5. Sau khi đã hoàn tất, bạn có thể loại bỏ giấy phép Office 365 từ hộp thư của người dùng. Không xóa bỏ thư cũ của người dùng. Hộp thư chung cần nó có dưới dạng một neo. Người dùng sẽ không thể đăng nhập bằng tài khoản cũ.

 6. Thêm thành viên vào hộp thư chung.

Chuyển đổi hộp thư chung trở về hộp thư của người dùng (riêng tư)

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy bung rộng Trung tâm quản trị > Exchange.

 2. Chọn người nhận > chia sẻ.

 3. Chọn hộp thư chung. Bên dưới chuyển đổi sang hộp thư thường xuyên, hãy bấm chuyển đổi.

 4. Trở về Trung tâm quản trị Office 365. Bên dưới người dùng, hãy chọn tài khoản người dùng liên kết với hộp thư chung cũ. Gán giấy phép cho tài khoản và đặt lại mật khẩu.

  Sẽ mất vài phút cho hộp thư để thiết lập, nhưng sau đó, người sẽ sử dụng tài khoản đó sẵn sàng để gửi. Khi họ đăng nhập, họ sẽ nhìn thấy các mục lịch và email đã từng ở trong hộp thư chung.

Chuyển đổi hộp thư của người dùng trong môi trường hỗn hợp

Nếu hộp thư được chia sẻ này nằm trong môi trường hỗn hợp, chúng tôi khuyên nên (gần như yêu cầu!) bạn di chuyển hộp thư của người dùng trở lại trên cơ sở, chuyển đổi hộp thư của người dùng vào một hộp thư được chia sẻ, và sau đó di chuyển hộp thư chung trở lại điện toán đám mây.

Đây là lý do tại sao: nếu bạn chuyển đổi hộp thư trong điện toán đám mây, nó có thể nhận được chuyển đổi, nhưng tại chỗ vẫn cho hộp thư là hộp thư của người dùng, vì thực tế mới không đồng bộ trở lại trên cơ sở.

Thường đây không phải là vấn đề, nhưng có một số kịch bản trong đó các thuộc tính tại chỗ (mà nghĩ rằng hộp thư là hộp thư của người dùng) có thể ghi đè lên phiên bản mới của điện toán đám mây trong số các thuộc tính và kết quả hộp thư có thể chuyển đổi trở lại. Đây là vấn đề vì hộp thư người dùng yêu cầu giấy phép hoặc chúng được mềm bị xóa bỏ sau 30 ngày!

Chúng tôi đã giải quyết hầu hết các lý do tại sao điều này xảy ra nhưng nó vẫn có thể xảy ra, mặc dù thường xuyên. Thật tốt nhất để được an toàn và di chuyển hộp thư trở lại trên cơ sở.

Chủ đề Liên quan

Tạo hộp thư chung

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×