Chuyển đổi giữa các thư mục Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ở bên trái của cửa sổ Outlook là ngăn thư mục. Chẳng hạn như thư mục trong một tủ, đó là việc sắp xếp thông điệp email, liên hệ, nhiệm vụ và mục Outlook khác.

Khi bạn mở một thư mục, bạn sẽ xem được các mục có trong đó. Ví dụ, bấm vào Hộp thư đến để xem các thư mới. Các thư trong một thư mục hiển thị trong danh sách thư.

Nếu thư mục chứa thư mục con, bấm Nút mở rộng thư mục Ngăn Thư mục . Mà sẽ mở rộng danh sách thư mục để bạn có thể thấy các thư mục bổ sung. Để thu gọn dạng xem thư mục để bạn không nhìn thấy thư mục con, hãy bấm Nút thu gọn thư mục Ngăn Thư mục .

Hiện và ẩn thư mục con

Nội dung của thay đổi Ngăn Thư mục dựa trên những gì bạn đang làm. Ví dụ, khi bạn đang làm việc với lịch của bạn, Bộ điều hướng ngày tháng xuất hiện ở phía trên cùng của Ngăn Thư mục. Khi bạn đang đọc thư, phần ưa chuộng— một tập hợp các thư mục thư mà bạn thường muốn dùng — trong Ngăn Thư mục ngoài các thư mục thư của bạn.

Trong Outlook 2003, Outlook 2007 và Outlook 2010, Ngăn Thư mục được gọi là Ngăn Dẫn hướng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×