Chuyển đổi giữa các sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Chuyển đổi giữa các sổ ghi chép trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn thường làm việc với nhiều sổ ghi chép, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chúng.

  1. Trên bất kỳ trang nào, hãy bấm Sổ ghi chép hiện nút Nút Hiển thị Sổ tay .

  2. Trong danh sách sổ ghi chép đang mở, bấm vào tên của sổ ghi chép mà bạn muốn chuyển sang.

Lưu ý: Nếu không có sổ ghi chép khác được hiển thị, hoặc bạn không nhìn thấy sổ ghi chép mà bạn muốn chuyển đến, hãy bấm Thêm sổ ghi chép.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×