Chuyển đổi giữa các email, lịch, liên hệ và tác vụ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Outlook là nhiều hơn chỉ một chương trình email. Bạn cũng có thể quản lý lịch, liên hệ, nhiệm vụ hoặc ghi chú của bạn. thanh điều hướng ở dưới cùng của màn hình cho phép bạn chuyển đổi giữa các tính năng khác trong Outlook như email, lịch, liên hệ (hoặc người) và các tác vụ.

Thanh Dẫn hướng trong Outlook

Để chuyển đổi giữa các email của bạn và lịch của bạn, hãy chọn lịch trên thanh dẫn hướng. Để xem liên hệ của bạn, hãy chọn mọi người. Tùy thuộc vào độ phân giải màn hình của bạn, một số mục trên thanh dẫn hướng có thể được ẩn. Ví dụ, ghi chú, thư mục và lối tắt bị ẩn nằm phía sau Nút Tùy chọn Dẫn hướng trên Thanh Dẫn  hướng ba dấu chấm ở cuối của thanh dẫn hướng.

Để biết thêm thông tin về cách tùy chỉnh thanh dẫn hướng, hãy xem thay đổi nội dung Hiển thị trên thanh dẫn hướng.

Hiển thị lịch, liên hệ hoặc tác vụ của bạn cùng với email của bạn

Outlook 2016 và Outlook 2013 cho phép bạn để hiển thị mini lịch, liên hệ của bạn, hoặc danh sách nhiệm vụ của bạn cùng với email của bạn trong thanh việc cần làm. Để hiển thị thanh việc cần làm, hãy dùng các bước sau đây.

  1. Chọn tab dạng xem từ bất kỳ thư mục email.

  2. Trong nhóm bố trí , hãy chọn Thanh việc cần làm để hiển thị một danh sách thả xuống.

    Chọn thanh việc cần làm
  3. Bạn có thể chọn lịch, mọi người, hoặc tác vụ. Để tắt thanh việc cần làm, hãy chọn tắt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×