Chuyển đổi giữa các cột xếp chồng và liên cụm trong biểu đồ bản đồ 3D

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn mở bản đồ 3D cho một tập dữ liệu mới, nó sẽ phát hiện phần địa lý dữ liệu của bạn và sẽ vẽ biểu đồ cột liên cụm theo mặc định.

Ví dụ về biểu đồ cột liên cụm
Cột liên cụm
Ví dụ về biểu đồ cột xếp chồng
Cùng dữ liệu đó được hiển thị ở dạng cột xếp chồng

Chuyển đổi giữa các cột liên cụm và xếp chồng

 1. Bấm Nhà >Ngăn Tầng.

  Nút Ngăn Tầng trên tab Trang đầu Power Map

 2. Trong tab Ngăn tầng cho tầng bạn muốn thay đổi, bấm Cột xếp chồng hoặc Cột liên cụm.

  Chọn Xếp chồng hoặc Liên cụm

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể kéo trường bổ sung vào hộp chiều cao hay thể loại , hoặc chọn các trường và bản đồ 3D sẽ đặt trường của bạn vào hộp thích hợp.

  • Nếu bạn kéo một trường chỉ vào hộp thể loại và rời khỏi hộp chiều cao bản đồ 3D, trống sẽ tự động thêm trường đó cùng chiều cao và vẽ biểu đồ hiển thị số lượng mỗi thể loại.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hình dạng của các cột.

Tìm hiểu thêm về cột xếp chồng và cột liên cụm

Sử dụng cột xếp chồng khi bạn có nhiều chuỗi dữ liệu và bạn muốn làm nổi bật tổng. Ví dụ, nếu bạn muốn vẽ tất cả các kiểu khác nhau Hiển thị phiếu (ngày, tối, Đầy đủ giá, giảm giá, thành viên, Nonmember) theo mã ZIP.

Sử dụng cột liên cụm để so sánh dữ liệu trong các thể loại và dữ liệu chuỗi. Ví dụ, nếu bạn có mục nhập như Hoàn toàn đồng ý, đồng ý, trung lập, không đồng ý, và hoàn toàn không đồng ý, bởi khách hàng phân đoạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×