Chuyển đổi giữa các cột xếp chồng và các cột liên cụm trong biểu đồ Power Map

Khi bạn mở Power Map cho một tập dữ liệu mới, nó sẽ phát hiện phần địa lý trong dữ liệu của bạn và sẽ vẽ một biểu đồ cột liên cụm theo mặc định.

Ví dụ về biểu đồ cột liên cụm
Cột liên cụm
Ví dụ về biểu đồ cột xếp chồng
Cùng dữ liệu đó được hiển thị ở dạng cột xếp chồng

Chuyển đổi giữa các cột liên cụm và xếp chồng

 1. Bấm Nhà >Ngăn Tầng.

  Nút Ngăn Tầng trên tab Trang đầu Power Map

 2. Trên tab Danh sách Trường, bấm Cột Xếp chồng hoặc Cột Liên cụm.

  Biểu tượng biểu đồ cột Xếp chồng và Liên cụm trên tab Danh sách Trường

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể kéo các trường bổ sung vào hộp Chiều cao hay Thể loại, hoặc đánh dấu chọn những trường này, và Power Map sẽ đặt trường của bạn vào hộp thích hợp.

  • Nếu bạn kéo một trường vào mỗi hộp Thể loại và để trống hộp Chiều cao. Power Map sẽ tự động thêm trường tương tự vào Chiều cao và vẽ một biểu đồ mô tả số lượng mỗi thể loại.

  • Bạn cũng có thể thay đổi hình dạng các cột.

Tìm hiểu thêm về cột xếp chồng và cột liên cụm

Dùng cột liên cụm khi bạn có nhiều chuỗi dữ liệu và bạn muốn nhấn mạnh phần tổng số. Ví dụ nếu bạn muốn vẽ toàn bộ các loại vé khác nhau cho buổi trình diễn (vé cho ban ngày, ban đêm, nguyên giá, giảm giá, cho thành viên, cho không phải thành viên) theo mã zip.

Dùng cột liên cụm để so sánh dữ liệu ở khắp các thể loại và chuỗi dữ liệu. Ví dụ nếu bạn có những mục nhập như rất đồng ý, đồng ý, trung tính, không đồng ý, và rất không đồng ý, theo phân đoạn khách hàng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×