Chuyển một tệp trong Cuộc họp Lync

Đôi khi bạn cần cung cấp một bản phân phát hoặc tệp đến những người dự cuộc họp của bạn, chẳng hạn như một bản sao của bản trình bày mà bạn đang chia sẻ hay một tài liệu mà họ cần để xem lại. Bạn có thể tải lên trước các tệp trực tiếp vào cuộc họp của bạn, nơi người dự có thể tải xuống máy tính của họ.

Bạn có thể thực hiện thao tác này ngay sau khi bạn đã lên lịch cuộc họp. Chỉ cần đăng nhập vào cuộc họp của bạn và thêm các bản phân phát.

Lưu ý: 

  • Để tìm hiểu về các tính năng Phòng họp Lync và các tùy chọn bản trình bày khác, bao gồm tùy chọn về âm thanh, video, người dự và bố trí, hãy xem Giới thiệu về Phòng họp Lync hoặc thông tin chi tiết về phòng họp cho người dùng Office 365.

  • Nếu bạn cần trình bày các trang chiếu PowerPoint, bạn sẽ phải tải lên bản trình bày của bạn theo một cách khác. Tương tự như các bản phân phát, bạn có thể thực hiện điều này bất kỳ lúc nào sau khi bạn đã lên lịch cuộc họp. Việc tải lên trước bản trình bày của bạn giúp bạn có thêm thời gian để tập trung vào cuộc họp của bạn khi người dự của bạn tham gia. See Trình bảy trang chiếu PowerPoint trong Cuộc họp Lync.

Đính kèm một tệp vào cuộc họp

  1. Tạm dừng trên biểu tượng bản trình bày (màn hình) và bấm tab PHẦN ĐÍNH KÈM.

  2. Bấm Thêm Phần đính kèm và tải tệp lên.

  3. Bấm Quản lý Phần đính kèm > Cho phép để chọn người có thể tải tệp về hoặc loại bỏ tệp.

Ảnh chụp màn hình khi thêm một phần đính kèm

Các người dự họp khi đó có thể tải về tệp từ menu bản trình bày trên tab Phần đính kèm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×