Chuyển các tệp SharePoint Server 2013 OneDrive for Business đến Office 365

Để di chuyển tất cả nội dung của bạn từ SharePoint Server 2013 vào Office 365, nơi tốt nhất để bắt đầu là công cụ di chuyển SharePoint.

Để di chuyển các tệp theo cách thủ công, hãy đọc trong bài viết này. Bạn cũng có thể chuyển các tệp thư viện Site của Tôi trên SharePoint Server 2010 đến Office 365.

Thư viện SharePoint 2013 OneDrive for Business

Thư viện Site của Tôi trong SharePoint 2010

SharePoint 2013 OneDrive for Business

Site của Tôi SharePoint 2010

Tại sao tôi nên di chuyển các tệp vào OneDrive for Business trên Office 365 ?

OneDrive for Business trên Office 365 cung cấp cho bạn điện toán đám mây vào tài liệu công việc của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập các tệp của mình từ mọi máy tính hoặc thiết bị di động ở nơi bạn có thể truy cập Internet. Ngoài ra, tổ chức của bạn đã thay đổi thiết lập của bạn để chọn OneDrive trong thanh dẫn hướng sẽ đưa bạn đến OneDrive for Business trên Office 365.

Hãy chọn OneDrive trên SharePoint để đến OneDrive for Business trên Office 365

Đầu Trang

Trong bài viết này

Di chuyển đến OneDrive for Business trên Office 365 liên quan đến một vài nhiệm vụ một lần. Một số của các tác vụ này phụ thuộc vào các tệp và các hoạt động bạn có trong OneDrive for Businesss gốc của bạn trong SharePoint 2013. Bảng dưới đây tóm tắt các nhiệm vụ này và các phần dưới đây cung cấp chi tiết.

Hành động

Mô tả

Chuyển biểu tượng tài liệu

Chuyển các tệp của bạn

Thư viện Office 365 OneDrive for Business của bạn được thiết lập và sẵn sàng để bạn sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể có các tệp trong SharePoint mà bạn muốn di chuyển đến thư viện Office 365.

Logo OneNote

Chuyển sổ ghi chép OneNote

Bạn sẽ cần dùng các bước khác để chuyển sổ ghi chép OneNote của bạn.

Biểu tượng tài liệu được chia sẻ

Chia sẻ tệp

Bạn có thể đã chia sẻ các tệp trong thư viện SharePoint OneDrive for Business cũ của bạn theo một số cách. Các tệp mà bạn đã di chuyển đến thư viện Office 365 mới là các tệp mới. Do đó, bạn có thể muốn thiết lập chia sẻ kết nối lại vào một số tệp trong các tệp đó.

Di chuyển tệp của bạn từ SharePoint sang Office 365

Để chuyển các tệp của bạn, hãy thực hiện các nhiệm vụ sau đây theo trình tự:

 1. Đến thư viện SharePoint OneDrive for Business của bạn

 2. Đồng bộ thư viện SharePoint Server 2013 OneDrive for Business vào máy tính của bạn

 3. Tạo bản sao dự phòng của thư mục thư viện đã đồng bộ trên máy tính của bạn

 4. Dừng đồng bộ thư viện SharePoint Server 2013 OneDrive for Business của bạn

 5. Đồng bộ thư viện Office 365 OneDrive for Business với máy tính của bạn

 6. Tải các tệp lên thư viện Office 365 OneDrive for Business đã đồng bộ của bạn

Các bước để chuyển các tệp SharePoint 2013 đến Office 365

Đến thư viện OneDrive for Business của bạn trên SharePoint Server 2013

Chọn Onedrive trong thanh dẫn hướng trong SharePoint Server 2013 bây giờ sẽ đưa bạn đến onedrive for Business trên Office 365. Tuy nhiên, để di chuyển tệp sang OneDrive for Business trên Office 365, bạn sẽ cần phải đi đến OneDrive for Business ban đầu của mình trên SharePoint 2013.

 1. Đăng nhập vào SharePoint.

 2. Chọn tên của bạn trong thanh dẫn hướng, rồi chọn Giới thiệu về tôi.
  Chọn trang Giới thiệu về tôi trong SharePoint

 3. Chọn Thiết đặt rồi chọn Nội dung Site.
  Chọn Nội dung Site từ Menu bánh răng trên trang Giới thiệu về tôi

 4. Trên trang Nội dung Site, hãy chọn Tài liệu.
  Chọn Tài liệu trên trang Nội dung Site
  Điều này sẽ đưa bạn đến thư viện OneDrive for Business của bạn trên SharePoint Server 2013.

Đồng bộ thư viện SharePoint Server 2013 OneDrive for Business với máy tính của bạn

Ứng dụng đồng bộ của OneDrive for Business mang đến cách thức hiệu quả để di chuyển tệp của bạn bởi vì nó cho phép bạn làm việc với các tập trên máy tính cục bộ của bạn, và tránh cố gắng di chuyển tệp qua mạng. Lưu ý những chi tiết quan trọng sau về việc dùng ứng dụng đồng bộ cho tác vụ này:

 • Ứng dụng đồng bộ có thể đồng bộ các thư viện chứa đến 20.000 mục. Nếu thư viện OneDrive for Business của bạn trên SharePoint Server 2013 có hơn 20.000 mục, bạn sẽ không thể dùng ứng dụng đồng bộ để di chuyển tệp của mình. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn, hãy xem Thư viện OneDrive for Business của tôi có hơn 20.000 mục.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business. Nếu bạn không chắc chắn rằng bạn có ứng dụng này, hãy xem Cập nhật ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business ở phần sau trong bài viết này.

 • Bạn không thể dùng ứng dụng đồng bộ để chuyển sổ ghi chép OneNote. Để biết thêm thông tin về việc chuyển sổ ghi chép OneNote, hãy xem Chuyển sổ ghi chép OneNote đến Office 365.

Đồng bộ OneDrive for Business với máy tính của bạn:

 1. Đến OneDrive for Business gốc của bạn trên SharePoint Server 2013.

 2. Hãy chọn Đồng bộ ở phía trên cùng của trang.
  Đồng bộ OneDrive for Business trong SharePoint 2013

  Ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu ứng dụng được đặt tên là "SkyDrive Pro" thay vì OneDrive for Business, điều này có nghĩa là bạn đang không sử dụng hầu hết các phiên bản ứng dụng đồng bộ hiện thời.

 3. Hãy chọn Đồng bộ Ngay.

  Nếu bạn cần phiên bản mới nhất của OneDrive for Business, hãy bấm vào tải ứng dụng OneDrive for Business phù hợp với tôi trong hộp thoại đồng bộ hóa.

 4. Chọn Hiển thị Tệp của Tôi để đến thư mục thư viện đã đồng bộ. Thư mục xuất hiện bên dưới mục yêu thích của Windows của bạn và được đặt tên là "OneDrive for Business."
  Một thư mục SharePoint OneDrive for Business đã đồng bộ

  Nếu bạn đã đồng bộ thư viện này trước khi khởi động tác vụ này, bạn sẽ đi tới thư mục thư viện đã đồng bộ ngay lập tức sau khi bạn chọn Đồng bộ Ngay.

Tạo bản sao dự phòng của thư mục thư viện đã đồng bộ trên máy tính của bạn

Tại sao nên tạo một bản sao của thư mục thư viện đã đồng bộ? Nó sẽ cung cấp một bản sao của thư viện OneDrive for Business và dữ liệu này cũng sẽ có thể dễ dàng tìm thấy hơn sau đó trong File Explorer.

 1. Tạo một thư mục mới trong File Explorer để sao chép thư mục thư viện đã đồng bộ. Ví dụ:
  Một thư mục cho tệp cá nhân sắp xếp được chuyển đến Office 365

 2. Hãy chọn thư mục OneDrive for Business đã đồng bộ trong Yêu thích của bạn.

 3. Chọn tất cả các tệp và thư mục và nhấn Ctrl-C để sao chép chúng.

 4. Chọn thư mục mới mà bạn đã tạo và nhấn Ctrl-V để dán tất cả các tệp và thư mục.
  Vì các tệp trong thư mục này không được đồng bộ hóa với SharePoint, họ sẽ xuất hiện mà không có bất kỳ chỉ báo đồng bộ nào ( Biểu tượng Tệp với chỉ báo đồng bộ ) trên các biểu tượng của họ.
  Thư mục cá nhân sắp xếp sau khi chuyển các tệp từ thư mục SharePoint OneDrive for Business đã đồng bộ

Đầu trang

Dừng đồng bộ thư viện SharePoint OneDrive for Business của bạn

Bây giờ bạn đã tạo một thư mục sao lưu có chứa thư viện của mình, bạn nên dừng đồng bộ thư viện SharePoint.

 1. Trong khay hệ thống của bạn, hãy bấm chuột phải vào biểu tượng ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business, rồi chọn Dừng đồng bộ thư mục...
  Dừng đồng bộ hóa OneDrive for Business

 2. Chọn OneDrive for Business và sau đó chọn Dừng đồng bộ.

 3. Hãy chọn Có để xác nhận bạn muốn dừng đồng bộ thư viện này.

Lưu ý: Bạn sẽ nhận được thông báo rằng bước này sẽ ngừng đồng bộ vĩnh viễn nhưng bạn luôn có thể chỉ cần bấm đồng bộ trong OneDrive for Business để bắt đầu đồng bộ lại sau.

Đồng bộ thư viện Office 365 OneDrive for Business của bạn với máy tính của bạn

 1. Hãy chọn OneDrive trong thanh dẫn hướng.
  Nối kết OneDrive dẫn hướng đến Office 365 OneDrive for Business
  Điều này sẽ mở ra một cửa sổ trình duyệt mới với thư viện Office 365 OneDrive for Business của bạn.
  Thư viện OneDrive For Business trong Office 365

 2. Hãy chọn Đồng bộ.
  Trình hướng dẫn ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business sẽ mở ra.

  Lưu ý: Nếu ứng dụng được đặt tên là "SkyDrive Pro" thay vì OneDrive for Business, điều này có nghĩa là bạn đang không sử dụng hầu hết các phiên bản ứng dụng đồng bộ hiện thời. Để biết thêm thông tin về việc cập nhật ứng dụng, hãy xem Cập nhật ứng dụng đồng bộ của OneDrive for Business ở phần sau trong bài viết này.

 3. Hãy chọn Đồng bộ Ngay.

 4. Chọn Hiển thị Tệp của Tôi để đến thư mục thư viện đã đồng bộ. Thư mục xuất hiện bên dưới mục yêu thích của Windows và được đặt tên là "OneDrive @Organizationname", ví dụ:
  Thư viện OneDrive for Business dưới Yêu thích của Windows
  Bạn sẽ không thấy bất kỳ tệp nào trong thư mục thư viện đã đồng bộ. Cho đến nay bạn mới chỉ thiết lập kết nối đồng bộ giữa thư mục và thư viện Office 365.

Đầu trang

Tải các tệp lên thư mục thư viện Office 365 đã đồng bộ của bạn

 1. Trong File Explorer, hãy mở thư mục nơi bạn đã sao chép tệp được tải xuống từ thư viện SharePoint.

 2. Di chuyển tất cả các tệp trong thư mục này sang thư mục thư viện Office 365 đã đồng bộ.

  Mẹo: Nếu bạn muốn, bạn có thể kéo các tệp vào thư mục thư viện Office 365 đã đồng bộ trong yêu thích của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn di chuyển số lượng lớn các tệp, để có kết quả tốt nhất chúng tôi khuyên bạn nên chuyển tệp theo từng lô không quá 100 tệp.

Sau khi bạn đã di chuyển tệp vào thư mục thư viện đã đồng bộ, chúng sẽ tự động được tải lên Office 365. Khi các tệp được tải lên, bạn có thể thấy các biểu tượng tệp của chúng thay đổi như được hiển thị dưới đây.

Tệp biểu tượng thay đổi khi tệp được tải lên và đồng bộ đến OneDrive for Business trên Office 365

Bây giờ bạn có thể nhìn thấy chúng khi bạn truy nhập vào OneDrive for Business trên Office 365 trong trình duyệt web.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng dẫn hướng đến thư viện trong một trình duyệt web. Trong thư mục thư viện đã đồng bộ, bấm chuột phải vào bất kỳ tệp nào, hãy chọn OneDrive for Business rồi chọn Đến trình duyệt.

Xem một tệp trong một thư mục đã đồng bộ trong một trình duyệt web

Đầu Trang

Thư viện OneDrive for Business có hơn 20.000 mục

Nếu thư viện OneDrive for Business của bạn có nhiều mục hơn 20.000, bạn không thể sử dụng ứng dụng đồng bộ như được mô tả trong bài viết này để di chuyển tệp của bạn đến Office 365.

Bộ đếm các mục trong OneDrive for Business bao gồm các tệp và thư mục trong thư viện, cộng với bất cứ tệp nào trong thùng rác SharePoint của bạn.

Tôi có bao nhiêu mục trong OneDrive for Business?

Để xem số lượng các mục trong OneDrive for Business, bạn có thể tạo một dạng xem đếm các mục. Bạn cũng có thể đếm tệp và thư mục trong OneDrive for Business bằng tùy chọn Mở bằng Explorer:

 1. Đến thư viện OneDrive for Business của bạn trên SharePoint Server 2013.

 2. Trên tab Thư viện, chọn Mở bằng Explorer.

 3. Trong File Explorer, bấm chuột phải vào danh sách tệp rồi chọn Thuộc tính.
  Tab chung trong hộp thoại thuộc tính liệt kê số lượng tệp và thư mục.

Các đề xuất

Nếu được, hãy giảm số mục bạn đang lưu trong OneDrive for Business nhằm có thể sử dụng ứng dụng đồng bộ để di chuyển tệp của bạn như đã mô tả trong bài viết này.

Nếu bạn thực sự cần phải di chuyển nhiều hơn 20.000 mục, bạn có thể dùng tùy chọn Mở bằng Explorer, mặc dù có thể mất nhiều thời gian để thực hiện việc này. Để biết chi tiết, hãy xem tải tệp lên thư viện. Ngài ra, lập trình viên có thể tạo ra một script để di chuyển các tệp nhanh chóng hơn.

Ghi chú về việc di chuyển tệp sang Office 365

Lưu ý các chi tiết sau về việc di chuyển tệp từ SharePoint Server 2013 sang Office 365:

 • Các tệp không giữ lại siêu dữ liệu gốc của chúng.

  Các tệp bạn di chuyển từ SharePoint Server 2013 sang Office 365 được nhận dạng bản chất là tệp mới. Vì thế, các tệp không giữ lại các chi tiết siêu dữ liệu như Được sửa đổi và Sửa đổi Bởi.

 • OneDrive for Business trên Office 365 có giới hạn lưu trữ là 1 TB.

 • OneDrive for Business trên Office 365 hạn chế các kiểu tệp sau: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Đầu trang

Di chuyển sổ ghi chép OneNote đến Office 365

Ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business không hỗ trợ các sổ ghi chép OneNote. Để di chuyển sổ ghi chép từ SharePoint sang Office 365, chúng tôi khuyên bạn nên tạo sổ ghi chép mới trong Office 365 rồi sao chép các phần từ sổ tay gốc sang sổ ghi chép mới.

 1. Trong OneDrive for Business trong Office 365, hãy tạo một sổ ghi chép mới.

  Quan trọng: Đặt tên sổ ghi chép bằng cách sử dụng cùng một tên như bản ghi chép gốc trong SharePoint.

 2. Trong SharePoint, đồng bộ sổ ghi chép mà bạn muốn chuyển, sau đó sao chép tất cả các phần.

 3. Trong OneDrive for Business trong Office 365, hãy mở sổ ghi chép mới và dán các phần từ sổ làm việc gốc.

 4. Xóa sổ ghi chép gốc từ thư viện SharePoint.

Chia sẻ tệp trong thư viện Office 365

Bạn có thể đã chia sẻ các tệp trong thư viện SharePoint OneDrive for Business cũ của bạn theo một số cách. Ví dụ, bạn có thể:

Các tệp mà bạn đã di chuyển đến thư viện Office 365 mới là các tệp mới. Do đó, bạn có thể muốn thiết lập các kết nối tới các tệp đã chọn bằng cách chia sẻ chúng.

Ngoài ra, khi bạn xác nhận rằng bạn đã di chuyển các tệp của mình để Office 365 thành công, chúng tôi khuyên bạn nên xóa chúng khỏi thư viện cũ của bạn trong SharePoint Server 2013. Theo cách này, mọi người sẽ không thể tham chiếu tới các bản sao chưa được cập nhật của tài liệu mà bạn muốn chia sẻ với họ trước đó.

Đầu Trang

Cập nhật ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business

Nếu bạn có một bản cài đặt Click-to-Run của ứng dụng đồng bộ OneDrive for Business (phổ biến nhất), bạn có thể tự động có được các cập nhật. Để kiểm tra cập nhật, hãy chọn Tệp ->Tài khoản Office từ bất kỳ chương trình Office nào chẳng hạn như Word hoặc Excel. Nếu bạn đang không chạy Microsoft Office, bạn sẽ tự động nhận được tất cả các cập nhật cho ứng dụng đồng bộ.

Nếu bạn không nhìn thấy thông tin về các Bản cập nhật Office trên trang Tài khoản của một chương trình Office, điều này có nghĩa là bạn có bản cài đặt msi cho ứng dụng OneDrive for Business. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra các bản Cập Nhật bằng Windows Update.


Đầu Trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×