Chuyển báo giá thành hóa đơn đã thanh toán bằng mẫu Cơ sở dữ liệu Web Dịch vụ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẫu cơ sở dữ liệu web Dịch vụ Access 2010 sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu sẵn dùng vốn sẽ cho phép bạn theo dõi báo giá, hóa đơn, khách hàng và các dữ liệu khác liên kết với việc điều hành nghiệp vụ dịch vụ.

Video sau đây Hiển thị một kịch bản ngắn gọn về cách có thể dùng mẫu này.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Nếu bạn vẫn chưa, hãy tải xuống mẫu dịch vụ.

Đọc tiếp để tìm hiểu cách dùng mẫu để tự tạo cơ sở dữ liệu riêng cho bạn và bắt đầu dùng nó để giúp điều hành công việc của bạn.

Trong bài viết này

Khởi động cơ sở dữ liệu lần đầu

Bước đầu làm quen: Thêm dữ liệu hiện có vào cơ sở dữ liệu dịch vụ của bạn

Bảng điều khiển: Theo dõi các hoạt động báo giá và hóa đơn

Báo giá: Quản lý tất cả các báo giá của bạn

Hóa đơn: Quản lý tất cả các hóa đơn của bạn

Trung tâm báo cáo: Xem và in báo cáo

Nâng cao: Quản lý Dịch vụ, sản phẩm, nhân viên và khách hàng

Bước Tiếp theo

Lần đầu tiên khởi động cơ sở dữ liệu

Một hộp thoại sẽ xuất hiện và sẽ cho phép bạn chọn liệu có nên giữ dữ liệu mẫu không hay xóa bỏ nó để bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu riêng của bạn:

Biểu mẫu khởi động trong mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ

1. hãy bấm vào nút ở bên trái để mở cơ sở dữ liệu và làm việc với dữ liệu mẫu. Access sẽ thêm vào cơ sở dữ liệu dịch vụ với dữ liệu trong công ty hư cấu Northwind Traders.

2. hãy bấm vào nút ở bên phải để xóa dữ liệu mẫu để bạn có thể bắt đầu nhập riêng của bạn.

Việc xóa bỏ dữ liệu mẫu cũng sẽ ngăn cản việc xuất hiện trở lại của hộp thoại sau đó.

3. Hãy xóa hộp kiểm để ngăn không cho hộp thoại xuất hiện lại sau đó.

Lưu ý: Tất cả các trường và điều khiển trong mẫu dịch vụ Hiển thị dữ liệu tiền tệ sử dụng một dấu đô-la ($) làm ký hiệu tiền tệ. Nếu bản địa của bạn sử dụng ký hiệu tiền tệ khác nhau, bạn nên cân nhắc việc điều chỉnh bị ảnh hưởng trường và điều khiển trước khi bạn loại bỏ dữ liệu mẫu.

Bước đầu Làm quen: Thêm dữ liệu có sẵn vào cơ sở dữ liệu Dịch vụ của bạn

Tab Bước đầu Làm quen bao gồm các tab khác sau đây sẽ giúp bạn sắp xếp dữ liệu kinh doanh của mình vào đúng vị trí và sẵn sàng để bắt đầu:

Các tab Bước đầu Làm quen

Các tính năng

Chào mừng

Các nối kết tới các nguồn hữu ích

Thông tin về Công ty

Các trường để lưu thông tin về công ty của bạn để dùng trên hóa đơn và các báo cáo khác

Nhân viên

Dạng xem biểu dữ liệu về nhân viên. Nhân viên đã đăng nhập được ghi lại trên báo giá và hóa đơn mới

Dịch vụ

Dạng xem biểu dữ liệu về các dịch vụ bạn có thể thêm vào báo giá và hóa đơn

Sản phẩm

Dạng xem biểu dữ liệu về nguyên vật liệu bạn bán lại hoặc dùng. Bạn có thể thêm nhãn các sản phẩm vào báo giá và hóa đơn

Báo giá & Hóa đơn

Hai dạng xem biểu dữ liệu: báo giá và hóa đơn của bạn

Khi bạn bấm Bắt đầu nhập dữ liệu của tôi trên hộp thoại khởi động, Access sẽ chuyển bạn tới tab Chào mừng tới Bước đầu làm quen, nơi bạn có thể bắt đầu tiến trình nhập dữ liệu của mình vào một cơ sở dữ liệu Dịch vụ mới.

Tab Bước đầu Làm quen trong mẫu Cơ sở dữ liệu Web Dịch vụ

Bạn không phải dùng tab Bước đầu Làm quen để nhập tất cả các dữ liệu của bạn. Tab có ở đó để thuận tiện cho bạn nhanh chóng làm quen. Hầu hết các thông tin bạn có thể nhập trên các tab Bước đầu Làm quen cũng có thể được nhập trên các tab chính, chẳng hạn như tab Báo giá hoặc tab Hóa đơn. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể nhập thông tin công ty của bạn (thông tin này sẽ xuất hiện trên báo giá và hóa đơn) bằng cách dùng tab Thông tin Công ty.

Chào mừng: Trợ giúp và các tài nguyên khác

Các nối kết trên tab Chào mừng sẽ trỏ tới hầu hết các tài nguyên hiện tại nhằm giúp bạn tận dụng triệt để cơ sở dữ liệu Dịch vụ của bạn. Mặc dù các nối kết không thay đổi, nhưng các đích của nối kết được cập nhật ở dạng tài nguyên mới sẽ trở nên sẵn dùng.

 • Khi bạn kết thúc việc xem thông tin trên tab Chào mừng, bấm Tiếp để tiếp tục với tab Thông tin Công ty.

Tab Thông tin Công ty: Nhập các thông tin công ty của bạn

Trên tab Thông tin Công ty, bạn có thể nhập thông tin về công ty, chẳng hạn như tên, địa điểm, điện thoại và địa chỉ email. Thông tin này sẽ được hiển thị trên hóa đơn và các báo cáo khác do cơ sở dữ liệu tạo ra.

Tab Thông tin Công ty trong mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ

 • Nhập thông tin công ty vào các hộp, rồi bấm Tiếp.

Tab Nhân viên: Nhập thông tin về nhân viên

Trên tab Nhân viên, bạn có thể bắt đầu thêm các nhân viên vào cơ sở dữ liệu. Điều này sẽ giúp bạn theo dõi được nhânn viên nào đã làm những gì. Ví dụ: khi một báo giá mới được tạo ra, nhân viên đã đăng nhập sẽ được ghi lại như là một phần của báo giá mới.

 • Nhập từng thông tin của nhân viên vào biểu dữ liệu, rồi bấm Tiếp.

  Bạn còn có thể xem, sửa và thêm nhân viên trên tab chính Nhân viên.

Tab Dịch vụ: Nhập thông tin về dịch vụ

Trên tab Dịch vụ, hãy thêm thông tin về các dịch vụ bạn cung cấp, chẳng hạn như giá theo giờ cho từng dịch vụ. Bạn còn có thể loại bỏ các dịch vụ bằng cách xóa bỏ chúng hay đánh dấu là ngừng chúng. Bạn chỉ có thể xóa bỏ một dịch vụ nếu nó không xuất hiện trong bất kỳ báo giá hay hóa đơn nào.

Khi bạn thêm một dịch vụ vào một báo giá hay hóa đơn, đơn giá theo giờ mặc định cho dịch vụ đó sẽ được thêm vào báo giá hoặc hóa đơn. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh đơn giá theo giờ cho bất kỳ dịch vụ nào trước khi bạn gửi bất kỳ báo giá hoặc hóa đơn riêng nào. Việc điều chỉnh đơn giá trên một báo giá hoặc một hóa đơn sẽ không ảnh hưởng tới đơn giá theo giờ mặc định của dịch vụ đó.

Thêm dữ liệu dịch vụ bạn đã lưu trong Excel

Bạn có thể sao chép và dán dữ liệu từ Excel vào một biểu dữ liệu Access. Việc sao chép và dán dữ liệu có thể tiết kiệm thời gian cho bạn, đặc biệt nếu dữ liệu trong Excel đã nằm trong các hàng hoặc các cột giống hệt hoặc tương tự với các cột trên biểu dữ liệu.

Có hai lưu ý chính khi bạn chuẩn bị sao chép dữ liệu Excel rồi dán nó vào trong Access:

Quan trọng:  Cột Mã Dịch vụ phải có một giá trị dành cho mọi dịch vụ và giá trị phải là duy nhất – ví dụ: hai hoặc nhiều dịch vụ không thể mang cùng một tên.

Lưu ý:  Các bước trong phần này sẽ giả định là bạn có dữ liệu dành cho cả bốn cột trong biểu dữ liệu Dịch vụ. Nếu bạn không có dữ liệu cho tất cả chúng, bạn có thể sao chép dữ liệu bạn thực sự có. Cột duy nhất cần và phải có các giá trị duy nhất chính là Mã Dịch vụ.

Hoán đổi dữ liệu Excel data từ hàng thành cột

Mẹo:  Nếu dữ liệu của bạn không được sắp xếp giống với các cột trong biểu dữ liệu Access, hãy xét đến việc chèn một trang tính Excel và hoán đổi dữ liệu trên một trang tính mới. Việc dùng một trang tính mới có thể khiến việc sắp xếp dữ liệu dễ dàng hơn theo cùng một trật tự giống với các cột trong biểu dữ liệu Access.

 1. Trong Excel, hãy chọn dữ liệu, rồi nhấn CTRL+C.

  Mẹo:  Để chọn một vài nhóm ô không kề nhau, nhấn giữ phím CTRL trong khi bạn chọn.

 2. Bấm chuột phải vào ô nằm ngoài dữ liệu đã chọn của bạn (ví dụ: một ô bên dưới hàng thấp nhất trong vùng chọn của bạn) và dưới Tùy chọn Dán, bấm nút Hoán đổi:
  Dán Hoán đổi

Sắp xếp lại các cột dữ liệu Excel có trật tự khác với biểu dữ liệu Dịch vụ
 1. Mở sổ làm việc Excel có chứa dữ liệu về các dịch vụ của bạn.

 2. Chèn một trang tính mới. Để được trợ giúp với bước này, hãy xem bài viết Excel chèn hoặc xóa một trang tính.

 3. Trên trang tính mới:

  1. Nhập hoặc dán Mã Dịch vụ vào ô A1.

  2. Nhập hoặc dán Mô tả Dịch vụ vào ô B1.

  3. Nhập hoặc dán Đơn giá theo Giờ Mặc định vào ô C1.

  4. Nhập hoặc dán Ghi chú vào ô D1.

 4. Sao chép tên hoặc mã của các dịch vụ vào cột A:

  1. Bấm tab trong trang tính nơi tên hay mã được liệt kê.

  2. Chọn danh sách tên hoặc mã rồi nhấn CTRL+C

  3. Bấm tab trong trang tính mới.

  4. Chọn ô A2, rồi nhấn CTRL+V.

 5. Sao chép các mô tả về dịch vụ vào cột B:

  1. Bấm ô B2 rồi nhập một dấu bằng (=).

  2. Bấm tab trong trang tính nơi các mô tả được liệt kê.

  3. Bấm vào ô có chứa mô tả đầu tiên, sau đó nhấn ENTER.
   Excel sẽ dán tham chiếu ô vào ô B2 trên trang tính mới.

  4. Trên trang tính mới, bấm lại ô B2 và sau đó bấm đúp vào núm điều khiển điền Điều khiển điền .
   Excel sẽ dán tham chiếu ô cho phần còn lại của danh sách vào cột B.

 6. Lặp lại bước 5 nhưng dùng cột C rồi sao chép đơn giá theo giờ mặc định của các dịch vụ.

 7. Lặp lại bước 5 nhưng dùng cột D rồi sao chép ghi chú của các dịch vụ.

Dán dữ liệu từ các cột nằm trong cùng một đơn với các cột trên biểu dữ liệu Dịch vụ
 1. Trong Excel, chọn dữ liệu, rồi nhấn CTRL+C.

  Để chọn nhiều nhóm ô không kề nhau, nhấn giữ phím CTRL trong khi bạn chọn.)

 2. Trong Access, trên tab dịch vụ , bấm chuột phải vào dấu sao trên biểu dữ liệu, sau đó bấm dán.
  Menu lối tắt trên biểu dữ liệu Dịch vụ

Thêm từng dịch vụ mỗi lần

 • Bấm Thêm dịch vụ mới để mở biểu mẫu Chi tiết dịch vụ và nhập thông tin về dịch vụ.
  - hoặc –

 • Nhập dữ liệu vào biểu dữ liệu trên tab Dịch vụ.

Tab Sản phẩm: Nhập thông tin về sản phẩm

Trên tab Sản phẩm, thêm thông tin về các sản phẩm bạn bán lại hoặc dùng trong hoạt động dịch vụ.

Khi bạn thêm một sản phẩm vào một báo giá hay hóa đơn, giá đơn vị sẽ được ghi lại như một phần của báo giá hoặc hóa đơn. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh giá đơn vị cho bất kỳ sản phẩm nào trước khi bạn gửi bất kỳ báo giá hoặc hóa đơn riêng nào. Việc điều chỉnh đơn giá trên một báo giá hoặc một hóa đơn sẽ không ảnh hưởng tới giá đơn vị của sản phẩm.

Thêm dữ liệu sản phẩm bạn đã lưu trong Excel

Bạn có thể sao chép và dán dữ liệu từ Excel vào một biểu dữ liệu Access. Việc sao chép và dán dữ liệu có thể tiết kiệm thời gian cho bạn, đặc biệt nếu dữ liệu trong Excel đã nằm trong các hàng hoặc các cột giống hệt hoặc tương tự với các cột trên biểu dữ liệu.

Có hai lưu ý chính khi bạn chuẩn bị sao chép dữ liệu Excel rồi dán nó vào trong Access:

Quan trọng:  Cột Mã Sản phẩm phải có một giá trị dành cho mọi dịch vụ và giá trị phải là duy nhất – ví dụ: hai hoặc nhiều dịch vụ không thể mang cùng một tên.

Lưu ý:  Các bước trong phần này sẽ giả sử là bạn có dữ liệu dành cho cả bốn cột trong biểu dữ liệu Sản phẩm. Nếu bạn không có dữ liệu cho tất cả chúng, bạn có thể sao chép dữ liệu bạn thực sự có. Cột duy nhất cần và phải có các giá trị duy nhất chính là Mã Sản phẩm.

Hoán đổi dữ liệu Excel data từ hàng thành cột

Nếu dữ liệu của bạn được sắp xếp trong các hàng (khác với các cột), hãy hoán đổi dữ liệu trong Excel trước khi bạn dán nó vào trong Access.

Mẹo:  Nếu dữ liệu của bạn không được sắp xếp giống với các cột trong biểu dữ liệu Access, hãy xét đến việc chèn một trang tính Excel và hoán đổi dữ liệu trên một trang tính mới. Việc dùng một trang tính mới có thể khiến việc sắp xếp dữ liệu dễ dàng hơn theo cùng một trật tự giống với các cột trong biểu dữ liệu Access.

 1. Trong Excel, hãy chọn dữ liệu, rồi nhấn CTRL+C.

  Để chọn một vài nhóm ô không kề nhau, nhấn giữ phím CTRL trong khi bạn chọn.

 2. Bấm chuột phải vào ô nằm ngoài dữ liệu đã chọn của bạn (ví dụ: một ô bên dưới hàng thấp nhất trong vùng chọn của bạn) và dưới Tùy chọn Dán, bấm nút Hoán đổi:
  Dán Hoán đổi

Sắp xếp lại các cột Excel có trật tự khác với biểu dữ liệu Sản phẩm
 1. Mở sổ làm việc Excel có chứa dữ liệu về các sản phẩm của bạn.

 2. Chèn một trang tính mới. Để được trợ giúp với bước này, hãy xem bài viết Excel chèn hoặc xóa một trang tính.

 3. Trên trang tính mới:

  1. Nhập hoặc dán Mã Sản phẩm vào ô A1.

  2. Nhập hoặc dán Mô tả Sản phẩm vào ô B1.

  3. Nhập hoặc dán Giá Đơn vị vào ô C1.

  4. Nhập hoặc dán Số lượng Mỗi Đơn vị vào ô D1.

  5. Nhập hoặc dán Ghi chú vào ô E1.

 4. Sao chép tên hoặc mã của các sản phẩm vào cột A:

  1. Bấm tab trong trang tính nơi tên hay mã được liệt kê.

  2. Chọn danh sách tên hoặc mã rồi nhấn CTRL+C

  3. Bấm tab trong trang tính mới.

  4. Chọn ô A2, rồi nhấn CTRL+V.

 5. Sao chép mô tả sản phẩm vào cột B:

  1. Bấm ô B2 rồi nhập một dấu bằng (=).

  2. Bấm tab trong trang tính nơi các mô tả được liệt kê.

  3. Bấm vào ô có chứa mô tả đầu tiên, sau đó nhấn ENTER.
   Excel sẽ dán tham chiếu ô vào ô B2 trên trang tính mới.

  4. Trên trang tính mới, bấm lại ô B2 và sau đó bấm đúp vào núm điều khiển điền Điều khiển điền .
   Excel sẽ dán tham chiếu ô cho phần còn lại của danh sách vào cột B.

 6. Lặp lại bước 5 nhưng dùng cột C rồi sao chép giá đơn vị của các sản phẩm.

 7. Lặp lại bước 5 nhưng dùng cột D rồi sao chép số lượng mỗi đơn vị của các sản phẩm.

 8. Lặp lại bước 5 nhưng dùng cột E rồi sao chép ghi chú của các sản phẩm.

Dán dữ liệu từ các cột nằm trong cùng một đơn với các cột trên biểu dữ liệu Sản phẩm
 1. Trong Excel, chọn dữ liệu, rồi nhấn CTRL+C.

  Để chọn nhiều nhóm ô không kề nhau, nhấn giữ phím CTRL trong khi bạn chọn.)

 2. Trong Access, trên tab Sản phẩm, bấm chuột phải vào dấu sao trên biểu dữ liệu, rồi bấm Dán.
  Menu lối tắt trên biểu dữ liệu Dịch vụ

Thêm từng sản phẩm mỗi lần

 • Bấm Thêm sản phẩm mới để mở biểu mẫu Chi tiết sản phẩm và nhập thông tin sản phẩm.
  - hoặc –

 • Nhập dữ liệu vào biểu dữ liệu trên tab Sản phẩm.

Tab báo giá & hóa đơn: nhập báo giá và hóa đơn

Nếu bạn đã có sẵn một số một báo giá và hóa đơn, thì bạn có thể nhập chúng vào các biểu dữ liệu trên tab Báo giá & Hóa đơn.

 1. Để nhập một báo giá, bấm Thêm Báo giá Mới. Để nhập một hóa đơn, bấm Thêm Hóa đơn Mới.

 2. Trong biểu mẫu chi tiết đang mở, nhập thông tin bạn có, chẳng hạn như trạng thái, nhân viên đã tạo báo giá hoặc hóa đơn và khách hàng.

 3. Nếu bạn nhập một khách hàng vốn không nằm trong cơ sở dữ liệu, Access sẽ nhắc bạn nhập khách hàng mới. Bấm Có, rồi điền thông tin bạn có về khách hàng mới. Khi bạn đóng biểu dữ liệu, khách hàng sẽ sẵn dùng trong danh sách thả xuống Khách hàng.

 4. Bấm Lưu & Đóng sau khi bạn đã kết thúc mỗi báo giá hay hóa đơn. Dữ liệu sẽ được lưu và biểu mẫu sẽ đóng lại.

 5. Khi bạn kết thúc việc thêm các báo giá và hóa đơn có sẵn, hãy bấm Tiếp.

Đầu Trang

Bảng điều khiển: Theo dõi báo giá và hóa đơn hiện hoạt

Tab Bảng điều khiển sẽ cung cấp một nơi tiện lợi để theo dõi các báo giá mở và các hóa đơn chưa thanh toán và để thêm báo giá hoặc hóa đơn mới.

Tab Bảng điều khiển trong mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ

Xem chi tiết về một báo giá hay hóa đơn

 • Bấm một giá trị bên dưới Số Báo giá để mở biểu mẫu Chi tiết Báo giá cho báo giá đó.

  Bạn có thể sửa các chi tiết của một báo giá trước khi gửi đi – ví dụ: nếu Trạng thái là Mới.

 • Bấm một giá trị bên dưới Số Hóa đơn để mở biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn cho hóa đơn đó.

Tạo một báo giá hay hóa đơn

 • Bấm Báo giá Mới hoặc Hóa đơn Mới, rồi điền vào biểu mẫu xuất hiện.

  Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhập cơ sở dữ liệu, chọn tên của bạn từ danh sách thả xuống Nhân viên bán hàng để thêm tên bạn vào báo giá hay hóa đơn.

Đầu Trang

Báo giá: Quản lý tất cả các báo giá của bạn

Tab Báo giá sẽ cung cấp các dạng xem giúp bạn quản lý các báo giá dựa vào trạng thái của chúng.

Tab Báo giá trong mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ

Các báo giá được liệt kê trên các tab sau đây:

 • Hiện hoạt    Liệt kê các báo giá chưa được lập hóa đơn, bị từ chối hoặc hết hạn.

 • Phê duyệt    Liệt kê các báo giá đã được duyệt hoặc đã được lập hóa đơn.

 • Đã lập hóa đơn    Liệt kê các báo giá đã được lập hóa đơn. Bạn có thể xem hóa đơn của một báo giá được liệt kê.

 • Hết hạn    Liệt kê các báo giá đã hết hạn mà vẫn chưa được lập hóa đơn.

 • Từ chối    Liệt kê các báo giá đã bị từ chối. Bạn có thể phê duyệt một báo giá bị từ chối để làm cho nó trở nên sẵn dùng khi lập hóa đơn.

Xem chi tiết về một báo giá

 • Bấm một giá trị bên dưới Số Báo giá để mở biểu mẫu Chi tiết Báo giá cho báo giá đó.

  Bạn có thể sửa các chi tiết của một báo giá trước khi gửi đi – ví dụ: nếu Trạng thái là Mới.

Biểu mẫu Chi tiết Báo giá

Biểu mẫu Chi tiết Báo giá

1. số báo giá và trạng thái xuất hiện ở góc trên bên trái của biểu mẫu Chi tiết báo giá .

2. sử dụng các nút ở phía trên cùng của biểu mẫu Chi tiết báo giá để gửi, phê duyệt, từ chối hoặc một báo giá, để tạo bản sao của một báo giá và để xem một báo giá để chuẩn bị cho việc in hóa đơn.

3. chung thông tin về một báo giá nằm trong các hộp ngay bên dưới các nút ở phía trên cùng của biểu mẫu Chi tiết báo giá .

4. các tab ở giữa biểu mẫu Chi tiết báo giá là để biết chi tiết về báo giá: dòng mục (dịch vụ và sản phẩm), Dịch vụ địa điểm, thuế và điều khoản và ghi chú. Bạn có thể điều chỉnh mức và giá đơn vị cho các mục dòng trên bất kỳ báo giá mà không ảnh hưởng đến giá trị mặc định cho các dịch vụ liên kết hoặc sản phẩm.

5. tổng số lượng cho dịch vụ, sản phẩm và thuế được hiển thị ở góc dưới bên phải của biểu mẫu Chi tiết báo giá . Nếu bạn cập nhật các chi tiết trên tab đường mục hoặc tab thuế & thuật ngữ , bấm Tổng làm mới để Cập Nhật lượng hiển thị trong vùng này.

Tạo một báo giá mới

 • Trên tab Báo giá, hãy bấm Báo giá Mới, rồi điền vào biểu mẫu Chi tiết Báo giá.

  Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhập cơ sở dữ liệu, chọn tên của bạn từ danh sách thả xuống Nhân viên bán hàng để thêm tên bạn vào báo giá.

Gửi báo giá để phê duyệt

Báo giá đã được gửi không có một số báo giá; giá trị […] được hiển thị bên dưới số báo giá.

 1. Trên tab báo giá , bấm […] trong hàng có chứa báo giá mà bạn muốn gửi.
  Access mở biểu mẫu Chi tiết báo giá và hiển thị báo giá.

 2. Xem lại thông tin và chi tiết chung về báo giá và thực hiện các thay đổi cần thiết, chẳng hạn như thêm hoặc loại bỏ các khoản mục đường, điều chỉnh giá hoặc giá đơn vị cho một khoản mục đường hoặc thêm ghi chú.

 3. Ở đầu biểu mẫu Chi tiết Báo giá, bấm Gửi.

Phê duyệt hoặc từ chối một báo giá đã gửi

 1. Trên tab Báo giá, bấm một giá trị bên dưới Số Báo giá để mở biểu mẫu Chi tiết Báo giá và hiển thị báo giá đó.

 2. Xem lại thông tin của báo giá rồi thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Nếu báo giá chấp nhận được, bấm Phê duyệt ở đầu biểu mẫu Chi tiết Báo giá.

  • Nếu báo giá chấp nhận được nhưng cần sửa đổi nhỏ, bấm Bản sao ở đầu biểu mẫu Chi tiết Báo giá. Access sẽ tạo ra một báo giá mới căn cứ trên báo giá gốc. Sau đó bạn có thể sửa và nộp báo giá mới, rồi phê duyệt nó.

  • Nếu không thể chấp nhận báo giá , bấm Từ chối ở đầu biểu mẫu Chi tiết Báo giá.

Chuyển một báo giá đã phê duyệt thành một hóa đơn

 1. Trên tab báo giá , bấm tab phê duyệt
  Access Hiển thị báo giá đã được phê, bao gồm các báo giá đã được lập hóa đơn.

 2. Bấm một giá trị bên dưới Số Báo giá để mở biểu mẫu Chi tiết Báo giá cho báo giá đó.

 3. Xem lại các thông tin về báo giá.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi bất kỳ chi tiết của một báo giá đã được phê. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một báo giá trùng lặp bằng cách bấm trùng lặp, sửa và gửi báo giá trùng lặp, và sau đó phê duyệt và sử dụng báo giá để tạo một hóa đơn.

 4. Ở đầu biểu mẫu Chi tiết Báo giá, bấm Hóa đơn.

In hoặc gửi một báo giá qua email

 1. Trên tab Báo giá, hãy bấm một giá trị bên dưới Số Báo giá để mở biểu mẫu Chi tiết Báo giá và hiển thị báo giá đó.

 2. Ở phía trên cùng của biểu mẫu Chi tiết báo giá , bấm Dạng xem báo giá.
  Access mở báo giá trong biểu mẫu trong đó nó sẽ được in ra.

  Lưu ý:  Các nút ở đầu báo giá không xuất hiện trên bản sao cuối cùng.

 3. Bấm nút thích hợp ở đầu báo giá.

đầu trang

Hóa đơn: Quản lý tất cả các hóa đơn của bạn

Trên tab Hóa đơn, bạn có thể tạo các hóa đơn mới và xem lại tình trạng của chúng.

Tab Hóa đơn trong mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ

Các Hóa đơn được liệt kê trên các tab sau đây:

 • Chưa thanh toán    Liệt kê các hóa đơn chưa được thanh toán nhưng vẫn chưa quá hạn.

 • Quá hạn   Liệt kê các hóa đơn chưa được thanh toán và đã quá hạn.

 • Đã thanh toán   Liệt kê các hóa đơn đã được thanh toán.

Xem chi tiết về một hóa đơn

 • Bấm một giá trị bên dưới Số Hóa đơn để mở biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn cho hóa đơn đó.

  Bạn có thể sửa các chi tiết của một hóa đơn trước khi gửi đi – ví dụ: nếu Trạng thái là Mới.

Biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn

Biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn

1. số hóa đơn và trạng thái xuất hiện ở góc trên bên trái của biểu mẫu Chi tiết hóa đơn .

2. sử dụng các nút ở phía trên cùng của biểu mẫu Chi tiết hóa đơn để gửi một hóa đơn hoặc đánh dấu nó thanh toán, để tạo bản sao của một hóa đơn, để xem những gì hóa đơn sẽ trông giống như khi in, và để lưu các thay đổi một hóa đơn và đóng biểu mẫu Chi tiết hóa đơn .

3. chung thông tin về hóa đơn nằm trong các hộp ngay bên dưới các nút ở phía trên cùng của biểu mẫu Chi tiết hóa đơn . Nếu hóa đơn đã được tạo từ một báo giá đó thừa kế thông tin này từ báo giá, nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi vào hóa đơn mà không ảnh hưởng đến báo giá gốc.

4. các tab ở giữa biểu mẫu Chi tiết hóa đơn để biết chi tiết về hóa đơn: dòng mục (dịch vụ và sản phẩm), Dịch vụ địa điểm, thuế và điều khoản và ghi chú. Nếu hóa đơn đã được tạo từ một báo giá đó thừa kế các chi tiết từ báo giá, nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi để biết chi tiết hóa đơn mà không ảnh hưởng đến báo giá gốc. Bạn cũng có thể điều chỉnh mức và giá đơn vị cho các mục dòng trên bất kỳ hóa đơn mà không ảnh hưởng đến giá trị mặc định cho các dịch vụ liên kết hoặc sản phẩm.

5. tổng số lượng cho dịch vụ, sản phẩm và thuế được hiển thị ở góc dưới bên phải của biểu mẫu Chi tiết hóa đơn . Nếu bạn cập nhật các chi tiết trên tab đường mục hoặc tab thuế & thuật ngữ , bấm Tổng làm mới để Cập Nhật lượng hiển thị trong vùng này.

Tạo một hóa đơn mới

 • Bấm Hóa đơn Mới và điền vào biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn.

  Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhập cơ sở dữ liệu, chọn tên của bạn từ danh sách thả xuống Nhân viên bán hàng để thêm tên bạn vào báo giá.

Gửi hóa đơn để thanh toán

Hóa đơn đã được gửi không có số hóa đơn; giá trị […] được hiển thị bên dướisố hóa đơn.

 1. Trên tab hóa đơn , hãy bấm […] trong hàng có chứa hóa đơn mà bạn muốn gửi để thanh toán.
  Access mở biểu mẫu Chi tiết hóa đơn và hiển thị hóa đơn.

 2. Xem lại thông tin và chi tiết chung về hóa đơn và thực hiện các thay đổi cần thiết, chẳng hạn như thêm hoặc loại bỏ các khoản mục đường, điều chỉnh giá hoặc giá đơn vị cho một khoản mục đường hoặc thêm ghi chú.

 3. Ở đầu biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn, hãy bấm Gửi.

In hoặc gửi một hóa đơn qua email

 1. Trên tab Hóa đơn, hãy bấm một giá trị bên dưới Số Hóa đơn để mở biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn và hiển thị hóa đơn đó.

 2. Ở đầu biểu mẫu Chi tiết hóa đơn , hãy bấm Xem hóa đơn.
  Access mở hóa đơn trong biểu mẫu trong đó nó sẽ được in ra.

  Lưu ý:  Các nút ở đầu hóa đơn không xuất hiện trên bản sao cuối cùng.

 3. Bấm nút thích hợp ở đầu hóa đơn.

Đánh dấu hóa đơn đã thanh toán

 1. Trên tab Hóa đơn, trên tab Chưa thanh toán, hãy bấm một giá trị bên dưới Số Hóa đơn để mở biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn và hiển thị hóa đơn đó.

 2. Ở đầu biểu mẫu Chi tiết Hóa đơn, hãy bấm Đánh dấu Đã thanh toán.

Đầu Trang

Trung tâm Báo cáo: Xem và in các báo cáo

Mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ sẽ bao gồm bốn loại báo cáo: danh sách khách hàng và ba báo cáo bán hàng (hàng tháng, hàng quý và hàng năm).

Tab Trung tâm Báo cáo trong mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ

Để xem trước một báo cáo:

 • Bấm tab Trung tâm báo cáo , và sau đó bên dưới chọn báo cáo, bấm vào báo cáo mà bạn muốn xem.
  Access Hiển thị báo cáo trong ngăn bản xem trước.

Bạn có thể tùy trình dạng xem trước của bạn bằng cách dùng tùy chọn xuất hiện ở đầu của ngăn xem trước. Tùy chọn xuất hiện phụ thuộc vào báo cáo nào bạn sẽ xem trước

Để in một báo cáo:

 1. Xem trước báo cáo bạn muốn in.

 2. Trên tab Trung tâm Báo cáo, hãy bấm Mở trong Tab Mới, rồi nhấn CTRL+P.

Nâng cao: Quản lý dịch vụ, sản phẩm, nhân viên và khách hàng

Tab Nâng cao sẽ cung cấp một vị trí tiện lợi để quản lý các danh sách sau đây:

 • Khách hàng

 • Nhân viên

 • Sản phẩm

 • Dịch vụ

Mỗi danh sách hiển thị ở dạng biểu dữ liệu, tại đây có thể nhận ra tính không nhất quán và thực hiện thay đổi với số lượng lớn với dữ liệu dễ dàng hơn.

Tab nâng cao của mẫu cơ sở dữ liệu Dịch vụ

Bước Tiếp theo

Khi bạn bắt đầu dùng cơ sở dữ liệu Dịch vụ để quản lý công việc kinh doanh của bạn, bạn có thể sẽ nghĩ tới những phương pháp mới trong đó bạn muốn truy vấn hoặc lọc dữ liệu của mình. Bạn cũng có thể nhận ra là mình muốn sửa cơ sở dữ liệu cho tốt hơn để phù hợp với nhu cầu của bạn. Các nối kết trong bài viết này sẽ mang lại cho bạn nhiều thông tin hơn về các tác vụ và những sửa đổi điển hình mà bạn có thể thực hiện.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×