Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu thành định dạng tệp .accdb

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, Access 2007 và Access 2010 tạo cơ sở dữ liệu trong định dạng tệp .accdb, thường được gọi là định dạng tệp Access 2007. Định dạng này hỗ trợ các tính năng mới hơn chẳng hạn như trường đa giá trị, Macro dữ liệu và phát hành lên dịch vụ Access. Bạn có thể chuyển đổi cơ sở dữ liệu đã được tạo trong Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 hoặc Access 97 thành định dạng tệp .accdb. Hãy nhớ, Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu trong định dạng tệp .accdb không thể mở hoặc nối kết với bằng cách sử dụng phiên bản Access cũ hơn Access 2007. Ngoài ra, định dạng .accdb không hỗ trợ lặp hoặc bảo mật mức người dùng. Nếu bạn cần phải chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn với những người dùng truy nhập 2003 hoặc cũ hơn, hoặc nếu bạn cần phải sử dụng lặp hoặc bảo mật mức người dùng, bạn phải sử dụng định dạng tệp .mdb.

Lưu ý: 

Ngay cả khi họ chia sẻ cùng định dạng tệp, một số tính năng mới trong Access 2010 không được dùng trong Access 2007. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu đã được tạo hoặc sửa đổi trong Access 2010 .

Trong bài viết này

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 thành định dạng .accdb

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb

Dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu đã được tạo hoặc sửa đổi trong Access 2010

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 thành định dạng .accdb

Để chuyển đổi một Access 2000 hoặc Access 2002-2003 cơ sở dữ liệu (.mdb) thành định dạng tệp .accdb, bạn phải trước tiên mở cơ sở dữ liệu bằng cách dùng Access 2007 hoặc Access 2010, và sau đó lưu nó ở định dạng tệp .accdb.

 1. Trên tab Tệp, bấm Mở.

 2. Trong hộp thoại mở , hãy chọn và mở Access 2000 hoặc Access 2002-2003 cơ sở dữ liệu (.mdb) mà bạn muốn chuyển đổi.

  Lưu ý: Nếu hộp thoại Cải tiến Cơ sở dữ liệu xuất hiện, thì cơ sở dữ liệu đang dùng một định dạng tệp cũ hơn Access 2000. Để tiếp tục, hãy xem phần Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb.

 3. Trên tab tệp , bấm lưu & phát hành, sau đó, dưới Kiểu tệp cơ sở dữ liệu bấm Truy nhập cơ sở dữ liệu (*.accdb).

 4. Bấm Lưu Dưới dạng.

  Nếu bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu nào được mở khi bạn bấm Lưu Như, thì Access sẽ nhắc bạn đóng chúng trước khi tạo bản sao. Bấm Có để buộc Access đóng các đối tượng hoặc bấm Không để hủy bỏ toàn bộ tiến trình. Nếu cần, Access cũng sẽ nhắc bạn lưu mọi thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Lưu Như, hãy nhập tên tệp vào hộp Tên tệp và sau đó bấm Lưu.

  Access sẽ tạo ra bản sao của cơ sở dữ liệu và sau đó sẽ mở bản sao ra. Access sẽ tự đóng cơ sở dữ liệu gốc.

Đầu Trang

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb

Dùng quy trình sau để chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 97 (.mdb) để định dạng tệp mới (.accdb).

 1. Trong Access 2010, trên tab tệp , bấm mở.

 2. Trong hộp thoại mở , hãy chọn và mở cơ sở dữ liệu Access 97 (.mdb) mà bạn muốn chuyển đổi.

 3. Trong hộp thoại Cơ sở dữ liệu nâng cao , bấm .

  Access tạo một bản sao của cơ sở dữ liệu trong định dạng tệp .accdb và tự động đóng lại cơ sở dữ liệu gốc.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng tệp .accdb kết quả trong phiên bản Access cũ hơn Access 2007.

Đầu Trang

Dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu đã được tạo hoặc sửa đổi trong Access 2010

Vì Access 2010 và Access 2007 sử dụng cùng một định dạng tệp, bạn có thể dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu đã được tạo trong Access 2010 không có đầu tiên bằng cách dùng lệnh Lưu dưới dạng . Tuy nhiên, Access 2010 bao gồm một số tính năng mới yêu cầu Access 2010 để chạy. Tùy thuộc vào tính năng, một trong các hành vi sau đây có thể xảy ra khi bạn tìm cách sử dụng cơ sở dữ liệu trong Access 2007:

 • Bạn không thể sửa đổi đối tượng đang dùng tính năng mới.

 • Bạn không thể mở đối tượng đang dùng tính năng mới.

 • Bạn hoàn toàn không thể mở cơ sở dữ liệu trong Access 2007.

Đối với danh sách đầy đủ tính năng của Access 2010 có thể gây ra các vấn đề tương thích với Access 2007, hãy xem bài viết Tính tương thích ngược giữa Access 2007 và Access 2010.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×