Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu thành định dạng tệp .accdb

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Access 2016, Access 2013, Access 2010 và Access 2007 tạo cơ sở dữ liệu trong định dạng tệp .accdb. Định dạng này hỗ trợ các tính năng chẳng hạn như trường đa giá trị, Macro dữ liệu và phát hành lên dịch vụ Access.

Bạn có thể chuyển đổi các cơ sở dữ liệu đã được tạo ra trong Microsoft Office Access 2003, Access 2002, Access 2000 hoặc Access 97 thành định dạng tệp .accdb. Mặc dù vậy, hãy nhớ là không thể mở được hoặc nối kết một cơ sở dữ liệu ở định dạng tệp .accdb bằng cách dùng các phiên bản Access cũ hơn Access 2007.

Ngoài ra, định dạng .accdb không hỗ trợ việc sao lại hay bảo mật mức người dùng. Nếu bạn cần chia sẻ cơ sở dữ liệu với những người dùng Access 2003 hoặc cũ hơn hoặc nếu bạn cần sao lại hay dùng bảo mật mức người dùng, bạn phải dùng định dạng tệp .mdb.

Lưu ý: Ngay cả khi họ chia sẻ cùng định dạng tệp, một số tính năng của Access 2016, Access 2013 và Access 2010 không được dùng trong Access 2007. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu mà được tạo hoặc sửa đổi trong Access 2010, Access 2013 hoặc 2016 truy nhập.

Trong bài viết này

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 thành định dạng .accdb

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb

Dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu đã được tạo hoặc sửa đổi trong Access 2010, Access 2013 hoặc Access 2016

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 thành định dạng .accdb

Để chuyển đổi một Access 2000 hoặc Access 2002-2003 cơ sở dữ liệu (.mdb) thành định dạng tệp .accdb, bạn phải trước tiên mở cơ sở dữ liệu bằng cách dùng Access 2007, Access 2010, Access 2013 hoặc 2016 truy nhập, và sau đó lưu nó ở định dạng tệp .accdb.

 1. Bấm Tệp, rồi bấm Mở.

 2. Bấm cơ sở dữ liệu (.mdb) Access 2000 hoặc Access 2002 - 2003 mà bạn muốn chuyển đổi.

  Lưu ý: Nếu hộp thoại Cải tiến Cơ sở dữ liệu xuất hiện, thì cơ sở dữ liệu đang dùng một định dạng tệp cũ hơn Access 2000. Để tiếp tục, hãy xem phần Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb.

 3. Bấm Tệp, rồi bấm Lưu Như, và sau đó bấm Lưu Cơ sở dữ liệu Như.

 4. Chọn kiểu tệp Access và sau đó bấm Lưu Như.

  Nếu bất kỳ đối tượng cơ sở dữ liệu nào được mở khi bạn bấm Lưu Như, thì Access sẽ nhắc bạn đóng chúng trước khi tạo bản sao. Bấm Có để buộc Access đóng các đối tượng hoặc bấm Không để hủy bỏ toàn bộ tiến trình. Nếu cần, Access cũng sẽ nhắc bạn lưu mọi thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Lưu Như, hãy nhập tên tệp vào hộp Tên tệp và sau đó bấm Lưu.

  Access sẽ tạo ra bản sao của cơ sở dữ liệu và sau đó sẽ mở bản sao ra. Access sẽ tự đóng cơ sở dữ liệu gốc.

Đầu trang

Chuyển đổi một cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb

Bắt đầu với Access 2013, không còn khả năng chuyển đổi trực tiếp cơ sở dữ liệu Access 97 (.mdb) thành định dạng tệp .accdb nữa. Tuy nhiên, bạn có thể mở cơ sở dữ liệu Access 97 trong phiên bản trước của Access, sau đó lưu cơ sở dữ liệu theo định dạng mà Access 2013 có thể mở. Ví dụ về cách dùng Access 2003 để mở cơ sở dữ liệu Access 97, sau đó chuyển đổi cơ sở dữ liệu này thành định dạng mà Access 2013 có thể mở được:

 1. Mở cơ sở dữ liệu Access 97 trong Access 2003.

 2. Bấm Công cụ > Tiện ích Cơ sở dữ liệu > Chuyển đổi Cơ sở dữ liệu > thành định dạng tệp Access 2002-2003.

 3. Nhập tên của cơ sở dữ liệu và bấm Lưu.

 4. Đóng Access 2003 và mở Access 2013.

 5. Mở cơ sở dữ liệu và bấm Tệp > Lưu Như > Cơ sở dữ liệu Access (.accdb) > Lưu Như > Lưu.

Bạn cũng có thể dùng Access 2007 hoặc Access 2010 để chuyển đổi cơ sở dữ liệu Access 97 thành định dạng .accdb. Khi bạn mở cơ sở dữ liệu Access 97 trong một trong hai sản phẩm này, hộp hướng dẫn Nâng cao Cơ sở dữ liệu xuất hiện giúp chuyển đổi cơ sở dữ liệu thành định dạng .accdb.

Đầu trang

Dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu đã được tạo hoặc sửa đổi trong Access 2010, Access 2013 hoặc Access 2016

Vì Access 2016, Access 2013, Access 2010 và 2007 truy nhập tất cả sử dụng cùng một định dạng tệp, bạn có thể dùng Access 2007 để mở một cơ sở dữ liệu đã được tạo trong Access 2010, Access 2013hoặc Access 2016 không có đầu tiên bằng cách dùng lệnh Lưu dưới dạng . Tuy nhiên, Access 2016, Access 2013và Access 2010 bao gồm một số tính năng yêu cầu Access 2016, Access 2013và Access 2010 để chạy. Tùy thuộc vào tính năng, một trong các thao tác sau đây có thể xảy ra khi bạn tìm cách sử dụng cơ sở dữ liệu trong Access 2007:

 • Bạn không thể thay đổi đối tượng đang dùng một tính năng.

 • Bạn không thể mở đối tượng đang dùng một tính năng.

 • Bạn hoàn toàn không thể mở cơ sở dữ liệu trong Access 2007.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×