Chuẩn hóa dữ liệu của bạn sử dụng Trình phân tích Bảng

Chuẩn hóa dữ liệu của bạn sử dụng Trình phân tích Bảng

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn nhập dữ liệu, đôi khi dữ liệu nguồn không được tách thành các bảng có liên quan một cách đúng đắn. Để tận dụng tối đa lợi ích từ Access, cần chuẩn hóa dữ liệu – chia tách ra thành nhiều bảng khác nhau, mỗi bảng hiển thị một vấn đề liên kết với nhau bằng phần thông tin chính. Trình phân tích Bảng có thể giúp bạn giải quyết những tác vụ quan trọng: trên ruy-băng, bấm Công cụ Cơ sở Dữ liệu và sau đó trong nhóm Phân tích, bấm Phân tích Bảng. Trình hướng dẫn khởi động và hướng dẫn bạn thực hiện quá trình.

Lưu ý: Thông tin trong chủ đề này chỉ áp dụng cho cơ sở dữ liệu Microsoft Access trên máy tính (.mdb hoặc .accdb).

Hai bảng được tạo từ một bảng và truy vấn mang dữ liệu của chúng trở lại với nhau.

1. bảng ban đầu

2. bảng được tạo bởi trình phân tích bảng

3. truy vấn được tạo bởi trình phân tích bảng

4. danh sách tra cứu

Nếu Cơ sở dữ liệu Microsoft Access có một bảng chứa thông tin lặp lại trong một hoặc nhiều trường, hãy sử dụng Trình phân tích Bảng để tách dữ liệu ra thành bảng có liên quan để có thể lưu trữ dữ liệu hiệu quả và an toàn hơn. Quá trình này được gọi là chuẩn hóa.

Trình phân tích Bảng chia một bảng có chứa thông tin nhắc lại thành nhiều bảng tách rời trong đó chỉ lưu trữ mỗi loại thông tin một lần. Điều này khiến cho cơ sở dữ liệu hiệu quả hơn và dễ cập nhật hơn và giảm kích thước của cơ sở dữ liệu. Sau khi trình hướng dẫn chia dữ liệu ra, bạn vẫn có thể xem được và làm việc với dữ liệu ở một nơi bằng cách dùng trình hướng dẫn tạo ra một truy vấn.

Bạn có thể sử dụng truy vấn để cập nhật dữ liệu từ nhiều bảng cùng một lúc. Truy vấn cũng cung cấp các tính năng tiết kiệm thời gian khác để tăng thêm tính chính xác cho dữ liệu.

  • Nếu bạn thay đổi trường lặp lại trong truy vấn, tất cả bản ghi với giá trị đó sẽ được tự động cập nhật vì thực ra bạn đang cập nhật một trường duy nhất trong bảng dưới truy vấn.

  • Từ bảng mới, truy vấn thừa kế trường Tra cứu, giúp cho bạn thay đổi giá trị trường bằng cách chọn giá trị từ danh sách thay vì phải nhập đúng một giá trị. Danh sách Tra cứu tra cứu giá trị từ bảng bên dưới. Khi cùng một giá trị áp dụng cho nhiều bản ghi, bạn có thể đảm bảo tính chính xác và nhất quán bằng cách mỗi lần hãy chọn giá trị từ danh sách.

  • Biểu mẫu và báo cáo trước đó được dựa trên bảng ban đầu sẽ tự động được dựa trên truy vấn bây giờ, vì trình hướng dẫn gán tên bảng ban đầu cho truy vấn và đổi tên bảng.

  • Biểu mẫu và báo cáo hiện có dựa trên truy vấn sẽ kế thừa cập nhật trường tự động. Biểu mẫu và báo cáo mới cũng sẽ kế thừa danh sách tra cứu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×