Chuẩn bị cho việc triển khai máy khách Office bằng Microsoft 365 Business

Chuẩn bị cài đặt tự động các ứng dụng Office cho máy tính khách.

Bạn có thể sử dụng Microsoft 365 Business để tự động cài đặt các ứng dụng Office 32 bit cho máy tính chạy Windows 10 cũng như duy trì cập nhật cho các máy tính đó.

Cách này hiệu quả nhất khi máy tính của người dùng cuối đang chạy Windows 10 Business và:

  • Hiện không có ứng dụng Office trên máy tính (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access và OneDrive).

    hoặc

  • Hiện đã cài đặt một phiên bản Office Click-to-Run.

Để xác định xem bạn có phiên bản Office Click-to-Run hay không, trong ứng dụng Office bất kỳ, hãy đi tới Tệp > Tài khoản (Tài khoản Office trong Outlook). Nếu bạn thấy Các bản cập nhật Office như hình minh họa dưới đây thì có nghĩa là quá trình cài đặt đã được hoàn tất bằng cách sử dụng Click-to-Run.

Ảnh chụp màn hình của các bản cập nhật Office trong Tài khoản ứng dụng Office

Ai sẽ hưởng lợi từ việc có tính năng này

Người dùng cuối có PC:

  • giấy phép người dùng Windows 10 Business, giấy phép Microsoft 365 Business hiện hoạt, Windows 10 Creators Update và đã kết nối với Azure Active Directory.

  • Không có các ứng dụng Office 64 bit (ví dụ: Word, Excel, Powerpoint). Nếu bắt buộc phải có các ứng dụng Office 64 bit thì đây không phải là tính năng phù hợp vì bảng điều khiển quản trị Microsoft 365 Business không hỗ trợ kích hoạt phiên bản Click-to-Run 64 bit của Office 2016.

  • Không có bất kỳ ứng dụng độc lập Windows Installer (MSI) 2016 nào (ví dụ: Visio hay Project). Microsoft 365 Business nâng cấp Office lên phiên bản Click-to-Run của Office 2016, nâng cấp này không hoạt động với các ứng dụng độc lập Office 2016 MSI.

Bảng sau đây cung cấp chi tiết về hành động mà người dùng cuối/người quản trị có thể cần thực hiện, tùy theo trạng thái bắt đầu, để triển khai thành công phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office từ bảng điều khiển quản trị Microsoft 365 Business.

Bắt đầu trạng thái cài đặt Office

Hành động cần thực hiện trước khi cài đặt Office Microsoft 365 Business

Trạng thái kết thúc

Không bộ Office nào được cài đặt

Không có

Office 2016 32 bit được cài đặt bằng cách sử dụng click-to-run

Phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office (2016 hoặc phiên bản cũ hơn) hiện có và không có ứng dụng độc lập

Không có

Nâng cấp lên phiên bản Click-to-Run 32 bit mới nhất của Office 2016, nếu cần*

Phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office và các ứng dụng Office độc lập Click-to-Run 32 hoặc 64 bit (ví dụ: Visio, Project) hiện có

Không có

Ứng dụng độc lập không bị ảnh hưởng. Bộ được nâng cấp lên phiên bản Click-to-Run 32-bit của Office 2016

Phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office và mọi ứng dụng Office độc lập MSI 32 bit hoặc 64 bit (ngoại trừ 2016)

Không có

Ứng dụng độc lập không bị ảnh hưởng. Bộ được nâng cấp lên phiên bản Click-to-Run 32-bit của Office 2016

Mọi phiên bản Click-to-Run 64 bit hiện có của Office

Gỡ cài đặt các ứng dụng Office 64 bit, nếu có thể thay thế bằng các ứng dụng Office 32 bit

Nếu các ứng dụng Office 64 bit được loại bỏ, phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office 2016 sẽ được cài đặt

Bản cài đặt MSI hiện có của Office 2016, có hoặc không có ứng dụng độc lập

Gỡ cài đặt MSI của Office 2016.

Phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office 2016 được cài đặt. Ứng dụng độc lập không thay đổi

Bản cài đặt MSI của Office 2013 (hoặc cũ hơn) và/hoặc các ứng dụng Office độc lập hiện có

Không có

Phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office 2016 tồn tại song song với bản cài đặt Office MSI có trước đó (và các ứng dụng độc lập)

(*) Lưu ý: Không nâng cấp lên phiên bản Click-to-Run 32 bit của Office 2016 do lỗi đã biết. Lỗi đang được xử lý.

Chủ đề Liên quan

Hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên Microsoft 365 Business
Bắt đầu với Microsoft 365 Business
Quản lý Microsoft 365 Business

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×