Cho phép hoặc ngăn script tuỳ chỉnh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị toàn cục hoặc SharePoint trong Office 365, bạn có thể cho phép script tuỳ chỉnh như một cách cho phép người dùng thay đổi diện mạo, cảm nhận và hành vi của trang và site để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc tổ chức mục tiêu. Nếu bạn cho phép script tuỳ chỉnh, tất cả người dùng có quyền "Thêm và tùy chỉnh trang" trang web hoặc trang có thể thêm bất kỳ script họ muốn. (Theo mặc định, người dùng tạo trang là chủ sở hữu trang và do đó có quyền này. Để biết thêm thông tin về các mức cấp phép SharePoint , hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint.)

Lưu ý: Cách đơn giản để thay đổi diện mạo của trang, hãy xem thay đổi chủ đề của site nhóm SharePoint của bạn.

Theo mặc định, script được phép trên trang người quản trị tạo. Nó không được phép trên OneDrive, trên trang người dùng tạo bản thân họ và trên trang gốc cho tổ chức của bạn. Bạn có thể sẽ muốn giới hạn số lượng script bạn cho phép vì lý do bảo mật. Để biết thêm thông tin về bảo mật ngụ ý của script tuỳ chỉnh, hãy xem điều cần cân nhắc bảo mật của cho phép script tuỳ chỉnh.

Quan trọng: Nếu SharePoint Online đã được thiết lập cho tổ chức của bạn trước năm 2015, thiết đặt script tuỳ chỉnh của bạn có thể vẫn được đặt để "Không cấu hình" ngay cả khi trong Trung tâm quản trị SharePoint chúng xuất hiện được đặt để ngăn không cho người dùng chạy script tuỳ chỉnh. Trong trường hợp này, người dùng sẽ không thể sao chép mục giữa SharePoint site và giữa OneDrive và SharePoint. Trên trang thiết đặt của Trung tâm quản trị SharePoint , hãy bấm OK để chấp nhận các thiết đặt script tuỳ chỉnh như xuất hiện và bật chéo site sao chép. (Để biết thêm thông tin về cách sao chép mục giữa OneDrive và SharePoint, hãy xem sao chép tệp và thư mục giữa OneDrive for Business và SharePoint site.)

Trong Trung tâm quản trị SharePoint , bạn có thể chọn để cho phép người dùng chạy script tuỳ chỉnh trên OneDrive (được gọi là "site cá nhân") hoặc trên tất cả các site tạo bởi người dùng. Để biết thông tin về cách cho phép người dùng tạo trang của riêng họ, hãy xem quản lý tính năng tạo trang trong SharePoint Online.

Cảnh báo: Trước khi bạn cho phép script tuỳ chỉnh trên các site trong tổ chức của bạn, hãy đảm bảo bạn tìm hiểu về bảo mật ngụ ý.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị thì bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn thiết đặt.

 5. Bên dưới Tùy chỉnh Script chọn:

  • Cho phép người dùng chạy script tuỳ chỉnh trên site cá nhân.

  • Cho phép người dùng chạy script tuỳ chỉnh trên các site được tạo tự phục vụ.

  Phần Script tùy chỉnh của trang thiết đặt trong trung tâm quản trị SharePoint

  Lưu ý: Vì tạo site tự phục vụ điểm vào tuyển tập trang gốc của tổ chức của bạn theo mặc định, thay đổi thiết đặt Script tuỳ chỉnh cho phép script tuỳ chỉnh trên tuyển tập trang gốc của tổ chức của bạn. Để biết thông tin về việc thay đổi vị trí trang được tạo ra, hãy xem quản lý tính năng tạo trang trong SharePoint Online.

 6. Bấm OK. Có thể mất tối đa 24 giờ để thay đổi có hiệu lực.

Cảnh báo: Trước khi bạn cho phép script tuỳ chỉnh trên các site trong tổ chức của bạn, hãy đảm bảo bạn tìm hiểu về bảo mật ngụ ý.

Để cho phép script tuỳ chỉnh trên tuyển tập trang cụ thể ngay lập tức, hãy dùng lệnh Microsoft PowerShell sau đây (tìm hiểu thêm về giới thiệu về SharePoint Online Management Shell):

Set-SPOsite <SiteURL> -DenyAddAndCustomizePages 0

Nếu bạn thay đổi thiết đặt này cho người dùng OneDrive hoặc site người dùng tạo, nó sẽ là overriden bằng Script tùy chỉnh thiết đặt trong Trung tâm quản trị trong vòng 24 giờ.

Khi người dùng đang ngăn chạy script tuỳ chỉnh trên OneDrive hoặc site tạo bởi người dùng, người sở hữu tuyển tập trang và người sở hữu trang sẽ không thể tạo mục mới chẳng hạn như mẫu, giải pháp, chủ đề, và tập hợp tệp trợ giúp. Nếu bạn phép script tuỳ chỉnh trong quá khứ, các mục đã được tạo ra sẽ vẫn hoạt động.

Thiết đặt site sau đây sẽ không sẵn dùng khi người dùng đang ngăn chạy script tuỳ chỉnh:

Tính năng site

Hành vi

Ghi chú

Lưu Site làm Mẫu

Không còn khả dụng trong thiết đặt Site

Người dùng vẫn có thể xây dựng các site từ mẫu được tạo trước khi script tuỳ chỉnh đã bị chặn.

Lưu thư viện tài liệu dưới dạng mẫu

Không còn khả dụng trong thiết đặt thư viện

Người dùng vẫn có thể xây dựng các thư viện tài liệu từ các mẫu được tạo trước khi script tuỳ chỉnh đã bị chặn.

Bộ sưu tập Giải pháp

Không còn khả dụng trong thiết đặt Site

Người dùng vẫn có thể dùng giải pháp được tạo trước khi script tuỳ chỉnh đã bị chặn.

Bộ sưu tập Chủ đề

Không còn khả dụng trong thiết đặt Site

Người dùng vẫn có thể sử dụng chủ đề được tạo trước khi script tuỳ chỉnh đã bị chặn.

Thiết đặt Trợ giúp

Không còn khả dụng trong thiết đặt Site

Người dùng vẫn có thể truy nhập tuyển tập trợ giúp tệp sẵn dùng trước khi script tuỳ chỉnh đã bị chặn.

Bảo mật trường HTML

Không còn khả dụng trong thiết đặt thư viện

Người dùng vẫn có thể dùng bảo mật trường HTML họ thiết lập trước khi script tuỳ chỉnh đã bị chặn.

Giải pháp hộp cát

Bộ sưu tập giải pháp không còn sẵn dùng trong thiết đặt Site

Người dùng không thể thêm, quản lý hoặc nâng cấp giải pháp hộp cát. Họ vẫn có thể chạy các giải pháp hộp cát được triển khai trước khi script tuỳ chỉnh đã bị chặn.

SharePoint Designer

Trang không phải là HTML có thể không còn được Cập Nhật.

Danh sách Xử lý: Tạo Biểu mẫu và Hành động Tùy chỉnh sẽ không làm việc nữa.

Site con: Site con Mới và Xóa bỏ Site chuyển hướng đến trang Thiết đặt Site trong trình duyệt.

Nguồn Dữ liệu: Nút Thuộc tính không còn sẵn dùng.

Người dùng vẫn có thể mở nguồn dữ liệu.

Tải lên tệp có khả năng bao gồm script

Các kiểu tệp sau đây không còn có thể được tải lên một thư viện

.asmx

.ascx

.aspx

.HTC

.jar

.Master

.swf

.Xap

.xsf

Tệp hiện có trong thư viện không bị ảnh hưởng.

Các phần web và các tính năng sau đây sẽ không sẵn dùng cho người sở hữu tuyển tập trang và người sở hữu trang khi bạn ngăn không cho họ chạy script tuỳ chỉnh.

Thể loại Phần web

Phần Web

Dữ liệu Nghiệp vụ

Hành động Dữ liệu Nghiệp vụ

Mục Dữ liệu Nghiệp vụ

Bộ dựng Mục Dữ liệu Nghiệp vụ

Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ

Danh sách Liên quan của Dữ liệu Nghiệp vụ

Excel Web Access

Chi tiết Chỉ báo

Danh sách Trạng thái

Truy cập Web Visio

Cộng đồng

Giới thiệu về Cộng đồng Này

Tham dự

Tư cách thành viên của Tôi

Công cụ

Điều gì đang xảy ra

Tổng số Nội dung

Thể loại

Tóm tắt Dự án

Tài liệu Liên quan

Trình xem RSS

Trình tổng hợp Site

Site theo Thể loại

Thuộc tính Thuật ngữ

Đường thời gian

Trình xem WSRP

Trình xem XML

Bộ Tài liệu

Nội dung Bộ Tài liệu

Thuộc tính Bộ Tài liệu

Biểu mẫu

Phần Web Biểu mẫu HTML

Phương tiện và Nội dung

Trình soạn Nội dung

Trình soạn Script

Phần Web Silverlight

Tìm kiếm

Tinh chỉnh

Hộp Tìm kiếm

Dẫn hướng Tìm kiếm

Kết quả Tìm kiếm

Nội dung Điều chỉnh theo Tìm kiếm

Sử dụng lại Mục Danh mục

Cộng tác Xã hội

Chi tiết Liên hệ

Bảng Ghi chú

Trình duyệt Tổ chức

Nguồn cấp Trang web

Đám mây Thẻ

Tác vụ Người dùng

Bộ sưu tập trang cái

Không thể tạo hoặc sửa trang cái

Site phát hành

Không thể tạo hoặc sửa trang cái và bố trí trang

Trước khi bạn ngăn không cho script tuỳ chỉnh trên trang nơi bạn đã phép này, chúng tôi khuyên bạn nên truyền đạt thay đổi cũng trước để người dùng có thể tìm hiểu về ảnh hưởng của nó. Nếu không, người dùng đang quen để thay đổi chủ đề hoặc thêm phần web trên site của mình bất ngờ không sẽ có thể và sẽ thấy thông báo lỗi sau đây.

Thông báo lỗi được hiển thị khi tính năng tạo script bị tắt trên một site hoặc tuyển tập site

Truyền đạt thay đổi trước có thể giảm thất vọng người dùng và hỗ trợ cuộc gọi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×