Cho phép hoặc hạn chế các khả năng nhúng nội dung trên các trang SharePoint

Cho phép hoặc hạn chế các khả năng nhúng nội dung trên các trang SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị tuyển tập trang kiểm soát xem người dùng có thể nhúng nội dung từ bên ngoài trang web. Nếu họ không cho phép người đóng góp nhúng nội dung, người dùng thử làm như vậy sẽ thấy thông báo lỗi cho biết, "nhúng nội dung từ trang web này không được phép."

Thiết đặt cấp độ site

Người quản trị tuyển tập site có thể tắt nhúng nội dung, cho phép nhúng nội dung từ một danh sách cụ thể của site, hoặc cho phép việc nhúng từ bất kỳ trang bằng cách thay đổi thiết đặt bảo mật trường HTML trong thiết đặt trang. Đây là cách:

 1. Duyệt đến trang gốc của tuyển tập trang của bạn.

 2. Bấm thiết đặt  Nút thiết đặt từ SharePoint Online , bấm Thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt, bấm trang thông tin sau đó bấm xem tất cả các thiết đặt trang.

 3. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm bảo mật trường HTML.

  Chọn thiết đặt bảo mật trường HTML để điều khiển một người dùng khả năng nhúng nội dung

 4. Hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

  • Không cho phép người đóng góp chèn iFrame từ tên miền bên ngoài để không cho phép sử dụng iFrame cho tất cả các site trong tuyển tập trang.

  • Cho phép người đóng góp chèn iFrame từ bất kỳ tên miền để cho phép sử dụng iFrame cho tất cả các site trong tuyển tập trang và cho phép các dữ liệu từ bất kỳ website nào bên ngoài được hiển thị trong iFrame. Vì lý do bảo mật, chúng tôi không khuyến khích tùy chọn này.

   Lưu ý: Khi tính năng tạo script tùy chỉnh đã bị tắt cho trang của bạn, tùy chọn này chỉ áp dụng cho phần web nhúng. Tất cả các trường HTML khác sẽ chỉ cho phép việc nhúng từ danh sách đã xác định tên miền bên ngoài mô tả dưới đây. Để biết thêm thông tin về tính năng tạo script, hãy xem cho phép hoặc ngăn không cho script tuỳ chỉnh.

  • Cho phép người đóng góp chèn iFrame chỉ từ tên miền sau đây để thêm tên miền web vào một danh sách tên miền có nội dung có thể được hiển thị trong IFRAME trong tuyển tập trang. Để loại bỏ một trang web từ danh sách, chọn nó, sau đó bấm loại bỏ.

   Đặt các hạn chế về cách thêm iFrame

 5. Bấm OK.

SharePoint đi kèm với một danh sách mặc định của trang web mà nội dung có thể được hiển thị. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ site trong danh sách này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×