Cho phép hàm

Hàm Let gán tên để tính toán kết quả. Điều này cho phép lưu trữ các phép tính trung gian, giá trị hoặc xác định tên bên trong một công thức. Những tên này chỉ áp dụng trong phạm vi của hàm LET. Tương tự như các biến trong lập trình, cho phép được thực hiện thông qua cú pháp công thức bản địa của Excel.

Để dùng hàm LET, bạn xác định các cặp tên và các giá trị được liên kết và một phép tính sử dụng tất cả. Bạn phải xác định ít nhất một tên/cặp giá trị (một biến số), và để hỗ trợ lên đến 126.

CHO sơ đồ

O365_betadisc

Lợi ích

  • Cải thiện hiệu suất Nếu bạn viết cùng một biểu thức nhiều lần trong một công thức, Excel đã tính toán kết quả là nhiều lần. CHO phép bạn gọi biểu thức theo tên và cho Excel để tính toán một lần.

  • Đọc và thành phần dễ dàng Không cần phải nhớ rằng một phạm vi/tham chiếu ô cụ thể được gọi là gì, tính toán của bạn đang thực hiện hoặc sao chép/dán cùng một biểu thức. Với khả năng khai báo và các biến đổi tên, bạn có thể cung cấp ngữ cảnh có ý nghĩa cho chính bạn và người tiêu dùng công thức của bạn.

= LET (name1, name_value1, calculation_or_name2, [name_value2, calculation_or_name3...])

Đối số

Mô tả

name1

Bắt buộc

Tên đầu tiên để gán. Phải bắt đầu bằng một chữ cái. Không thể là đầu ra của công thức hoặc xung đột với cú pháp phạm vi.

name_value1

Bắt buộc

Giá trị được gán cho name1.

calculation_or_name2

Bắt buộc

Một trong những điều sau:

  • Một phép tính sử dụng tất cả các tên trong hàm LET. Đây phải là đối số cuối cùng trong hàm LET.

  • Tên thứ hai để gán cho name_value thứ hai. Nếu một tên được xác định, name_value2 và calculation_or_name3 trở thành bắt buộc.

name_value2

Tùy chọn

Giá trị được gán cho calculation_or_name2.

calculation_or_name3

Tùy chọn

Một trong những điều sau:

  • Một phép tính sử dụng tất cả các tên trong hàm LET. Đối số cuối cùng trong hàm LET phải là một phép tính.

  • Tên thứ ba để gán cho name_value thứ ba. Nếu một tên được xác định, name_value3 và calculation_or_name4 trở thành bắt buộc.

Lưu ý: 

  • Đối số cuối cùng phải là một phép tính trả về kết quả.

  • Tên các biến căn chỉnh với các tên hợp lệ có thể được sử dụng trong trình quản lý tên. Ví dụ: "a" có hiệu lực nhưng "c" không phải vì nó xung đột với tham chiếu kiểu R1C1.

Ví dụ

Ví dụ 1

Hãy cân nhắc các biểu thức đơn giản "SUM (x, 1)" trong đó x là một biến đổi có thể được gán một giá trị (trong trường hợp này, x được gán giá trị 5).

= LET (x, 5, SUM (x, 1))

Khi công thức này được nhập vào một ô, nó sẽ trả về giá trị 6. 

Ví dụ 2

Giả sử bạn có một số dữ liệu bán hàng nguyên và bạn muốn lọc dữ liệu đó để hiển thị một người và thêm dấu gạch ngang vào bất kỳ ô trống nào.

Không lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu

Không lọc dữ liệu doanh số

Lọc dữ liệu doanh số

Trong khi ở trên có thể được thực hiện mà không cần cho phép, bằng cách sử dụng để cải thiện khả năng đọc công thức và tính toán nhanh gấp đôi như không cho phép.

Dữ liệu mẫu   

Sao chép bảng sau đây vào ô A1 của một trang tính trống nếu bạn muốn đi qua ví dụ này.

Diện

Khu_vực

Product

Lợi nhuận

Át

Miền Đông

Apple

$1,33

Fred

Miền Nam

Chuối

$0,09

Át

Miền Tây

Trái

$1,85

Fred

Miền Bắc

$0,82

Fred

Miền Tây

Chuối

1,25 $

Át

Miền Đông

Apple

$0,72

Fred

Miền Bắc

Trái

$0,54

Công thức ban đầu

= IF (ISBLANK (bộ lọc (A2: D8, A2: A8 = "Fred")), "-", bộ lọc (A2: D8, A2: A8 = "Fred"))

Công thức bằng cách sử dụng cho phép

= Cho phép (filtertiêu chí, "Fred", filteredrange, bộ lọc (A2: D8, A2: A8 =tiêu chí _hàng), if (isblank (filteredrange), "-", filteredrange))

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu chuyên gia trong cộng đồng kỹ thuật trong Excel, nhận hỗ trợ trong cộng đồng giải đáp, hoặc đề xuất một tính năng mới hoặc cải thiện trong giọng nói người dùng Excel.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×