Chia tách cột văn bản (Power Query)

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Để xem video ngắn về cách hiển thị Bộ soạn thảo Truy vấn, xem phần cuối của bài viết này.

Có hai cách để chia tách một cột văn bản thành nhiều cột khi sử dụng Bộ soạn thảo Truy vấn: chia theo dấu phân tách hoặc chia theo số ký tự.

Tôi muốn

Chia tách cột theo dấu phân tách

Chia tách cột theo vị trí

Chia tách cột theo dấu phân tách

Tách Cột > Theo Dấu phân tách phân tích cú pháp giá trị văn bản dựa trên ký tự thường gặp thành hai cột trở lên. Ví dụ: cột Tên trong đó Họ, Tên có thể được chia thành hai cột dựa trên ký tự dấu phẩy (,).

Sử dụng dải băng Bộ soạn thảo Truy vấn

 1. Chọn cột bạn muốn chia tách.

 2. Trong dải băng Bộ soạn thảo Truy vấn, chọn Tách Cột > Theo Dấu phân tách.

Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo Truy vấn

 1. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột bạn muốn chia tách.

 2. Trong menu ngữ cảnh của cột, chọn Tách Cột > Theo Dấu phân tách.


Để chia tách cột theo dấu phân tách

 1. Trong hộp thoại Chia tách cột theo dấu phân tách:

  1. Trong danh sách thả xuống Chọn hoặc nhập dấu phân tách, chọn Dấu hai chấm, Dấu phẩy, Dấu Bằng, Dấu chấm phẩy, Dấu cách, Tab hoặc Tùy chỉnh. Chọn Tùy chỉnh để chỉ định bất cứ ký tự nào làm dấu phân tách.

  2. Chọn tùy chọn Chia tách .

  3. Bung rộng tab Hiện tùy chọn nâng cao và nhập Số lượng cột muốn chia tách thành.

 2. Chọn OK.

 3. Đổi tên cột mới thành tên có ý nghĩa hơn. Để biết thêm thông tin về cách đổi tên cột, xem mục Đổi tên cột.

 1. Trong hộp thoại Chia tách cột theo dấu phân tách:

  1. Trong danh sách thả xuống Chọn hoặc nhập dấu phân tách, chọn Dấu hai chấm, Dấu phẩy, Dấu Bằng, Dấu chấm phẩy, Dấu cách, Tab hoặc Tùy chỉnh. Chọn Tùy chỉnh để chỉ định bất cứ ký tự nào làm dấu phân tách.

  2. Chọn tùy chọn Chia tách .

  3. Bung rộng tab Hiện tùy chọn nâng cao và nhập Số lượng cột muốn chia tách thành.

 2. Chọn OK.

 3. Đổi tên cột mới thành tên có ý nghĩa hơn. Để biết thêm thông tin về cách đổi tên cột, xem mục Đổi tên cột.

Đầu Trang

Chia tách cột theo vị trí

Tính năng Chia Cột > Theo Số Ký tự sẽ phân tích cú pháp giá trị văn bản dựa trên vị trí ký tự trong giá trị văn bản.

Dùng menu ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn

 1. Chọn cột bạn muốn chia tách.

 2. Trong ruy-băng Trình soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Chia tách Cột > Theo Số ký tự.

Dùng menu ngữ cảnh Trình soạn thảo Truy vấn

 1. Bấm chuột phải vào tiêu đề cột bạn muốn chia tách.

 2. Trong menu ngữ cảnh của cột, chọn Chia tách Cột > Theo Số Ký tự


Để chia tách cột theo vị trí

 1. Trong hộp thoại Chia tách cột theo vị trí:

  1. Trong hộp văn bản Số ký tự, nhập số ký tự được sử dụng để chia tách cột văn bản.

  2. Chọn tùy chọn Chia tách .

  3. Bung rộng mục Hiển thị tùy chọn nâng cao, rồi nhập Số cột muốn chia tách.

 2. Bấm vào OK.

 3. Đổi tên cột mới thành tên có ý nghĩa hơn. Để biết thêm thông tin về cách đổi tên cột, xem mục Đổi tên cột.

 1. Trong hộp thoại Chia tách cột theo vị trí:

  1. Trong hộp văn bản Số ký tự, nhập số ký tự được sử dụng để chia tách cột văn bản.

  2. Chọn tùy chọn Chia tách .

  3. Bung rộng mục Hiển thị tùy chọn nâng cao, rồi nhập Số cột muốn chia tách thành.

 2. Bấm vào OK.

 3. Đổi tên cột mới thành tên có ý nghĩa hơn. Để biết thêm thông tin về cách đổi tên cột, xem mục Đổi tên cột.

Đầu Trang

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×