Chia sẻ trang

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người sở hữu trang, bạn có thể cung cấp cho người khác truy nhập vào site bằng cách thêm chúng là chủ sở hữu, thành viên hoặc khách truy nhập. (Muốn chia sẻ tệp hoặc thư mục thay vào đó?)

Nếu trang đó là một trang SharePoint Online, bạn thậm chí có thể thấy được chia sẻ với người bên ngoài tổ chức của bạn, tùy thuộc vào các quyền thiết lập cho tổ chức của bạn và cho trang cụ thể. Các bước để chia sẻ phụ thuộc vào loại trang. Đi tới trang và làm theo các bước khớp với các nút bạn nhìn thấy.

Lưu ý: Nếu bạn không sở hữu site, bạn có thể mời người khác vào trang, nhưng thư mời của bạn sẽ tạo một yêu cầu truy nhập mà có thể được phê duyệt hoặc từ chối bởi người sở hữu site.

Site liên lạc

 1. Chọn chia sẻ trangNút chia sẻ trang trên trang thông tin liên lạc

 2. Trong ngăn trang chia sẻ, nhập tên của những người hoặc nhóm để thêm chúng vào site, hoặc nhập "Mọi người trừ người dùng bên ngoài" chia sẻ site với mọi người trong tổ chức của bạn. Thêm một người trong ngăn chia sẻ site

 3. Thay đổi mức cấp phép (đọc, sửa hoặc toàn quyền kiểm soát) khi cần thiết.

 4. Nhập thông báo tùy chọn để gửi cho người, hoặc xóa hộp kiểm gửi email nếu bạn không muốn gửi email.

 5. Chọn Chia sẻ

Site nhóm nhóm kết nối Office 365

 1. Chọn thiết đặt, sau đó chọn quyền Site.
    Mở trang quyền

 2. Chọn mời mọi người.

 3. Để thêm thành viên vào nhóm để họ có thể truy nhập vào tất cả các nhóm tài nguyên, hãy chọn thêm thành viên vào nhóm, sau đó thêm thành viên. Để cho phép mọi người truy nhập chỉ trang web, hãy chọn chia sẻ trang web chỉ. Thêm thành viên vào nhóm

 4. Nhập tên của mọi người để thêm vào nhóm. Nếu bạn đang chia sẻ trang chỉ, bạn có thể cũng nhập nhóm hoặc nhập "Mọi người trừ người dùng bên ngoài" chia sẻ site với mọi người trong tổ chức của bạn.

 5. Nếu bạn đang chia sẻ chỉ site, hãy nhập thông báo tùy chọn để gửi đến người mà bạn đang mời hoặc bỏ chọn hộp kiểm gửi email nếu bạn không muốn gửi email.

 6. Chọn lưu khi bạn đang thêm thành viên nhóm Office 365 hoặc Thêm nếu bạn đang chia sẻ trang web chỉ.

Site cổ điển

 1. Chọn Chia sẻNút chia sẻ trên một trang web cổ điển

 2. Nhập tên của người hoặc nhóm để thêm chúng vào site, hoặc nhập "Mọi người" và chọn "mọi người trừ người dùng bên ngoài" chia sẻ site với mọi người trong tổ chức của bạn.
  Nhập người dùng mà bạn muốn chia sẻ site.

 3. Hoặc bạn có thể thêm một thông báo cho những người bạn đang mời.

 4. Để chọn một mức cấp phép hoặc không gửi thư mời qua email, hãy chọn Tùy chọn Hiển thị.

 5. Chọn Chia sẻ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×