Chia sẻ & đồng tác giả

Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ tài liệu

  1. Ở góc trên cùng bên phải, phía trên dải băng, bấm vào Chia sẻ.

    Chia sẻ tài liệu
  2. Lưu tài liệu của bạn trong OneDrive, nếu tài liệu vẫn chưa nằm trong đó.

  3. Chọn quyền cho những người bạn chia sẻ tài liệu.

  4. Thêm tên của người bạn chia sẻ tài liệu.

  5. Nhập thông điệp nếu muốn, rồi bấm Gửi.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×