Bắt đầu Nhanh Outlook trên web

Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ và cộng tác bằng Outlook trên web

Chia sẻ tệp trong thư

 1. Chọn Mới > Thư Email.

 2. Chọn Đính kèm ảnh hoặc tệp .

 3. Chọn (các) tệp cần chia sẻ rồi chọn Tiếp theo.

 4. Chọn Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive.

  Để chia sẻ tệp trên ổ đĩa C::

  Chọn Tải lên và chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive để tải tệp lên OneDrive và chia sẻ liên kết.

Bạn muốn chia sẻ tệp này bằng cách nào?

Sử dụng @đề cập đến để thu hút sự chú ý của ai đó

Trong phần nội dung của thư email hoặc lời mời lịch:

 1. Nhập ký hiệu @ và một vài chữ cái đầu tiên của tên hoặc họ của một liên hệ.

 2. Chọn một liên hệ từ danh sách.

  Thao tác này sẽ thêm liên hệ vào dòng Người nhận của email hoặc lời mời họp.

Lưu ý: bạn chỉ có thể dùng @đề cập đến với người dùng Exchange Server 2016, Exchange Online hoặc Outlook.com.

Ảnh chụp màn hình hộp thoại email mới trong Outlook, hiển thị @đề cập đến trong nội dung thư.
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×