Bắt đầu Nhanh Outlook trên web

Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ và cộng tác bằng Outlook trên web

Chia sẻ tệp trong thư

 1. Chọn Thư mới.

 2. Chọn Đính kèm > Duyệt vị trí đám mây.

 3. Chọn tệp bạn muốn đính kèm từ các tùy chọn khác nhau:

  • Máy tính

  • OneDrive

  • Các tệp đính kèm gần đây

  • Thư email

 4. Nếu bạn chọn Máy tính hoặc OneDrive, hãy chọn xem bạn muốn:

  • Chia sẻ dưới dạng liên kết OneDrive

  • Đính kèm dưới dạng bản sao

Chia sẻ tệp trong Outlook trên web

Sử dụng @đề cập đến để thu hút sự chú ý của người khác

Trong phần nội dung của thư email hoặc lời mời lịch:

 1. Nhập ký hiệu @ và một vài chữ cái đầu tiên của tên hoặc họ của một liên hệ.

 2. Chọn một liên hệ từ danh sách.

  Thao tác này sẽ thêm liên hệ vào dòng Người nhận của thư email hoặc lời mời họp.

  Lưu ý: @đề cập đến chỉ sẵn dùng với người dùng Exchange Server 2016, Exchange Online hoặc Outlook.com.

@đề cập đến trong Outlook trên web
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×