Bắt đầu nhanh Excel cho web

Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ và cộng tác bằng Excel trên web

Khi bạn chia sẻ sổ làm việc với người khác thì các bạn có thể đồng thời làm việc trên tệp đó. Để biết thêm thông tin, xem mục Cộng tác đồng thời trên sổ làm việc Excel bằng tính năng đồng tác giả.

Chia sẻ sổ làm việc của bạn

 1. Chọn Chia sẻ.

 2. Đặt quyền.

  Tùy chọn Cho phép chỉnh sửa sẽ được chọn tự động. Bỏ chọn tùy chọn này nếu bạn chỉ muốn cấp quyền xem tệp, chứ không phải chỉnh sửa tệp.

  Chọn Áp dụng.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ cùng.

 4. Thêm thư (tùy chọn).

 5. Chọn Gửi.

  Hoặc chọn Sao chép liên kết để nhận liên kết tới tệp.

Nút Chia sẻ

Hộp thoại Chia sẻ

Đồng tác giả trên một sổ làm việc

Sau khi chia sẻ tệp, bạn có thể làm việc trên tệp đó cùng lúc với những người khác.

 • Để có trải nghiệm tốt nhất, hãy cùng nhau làm việc trong Excel dành cho web và xem các thay đổi trong thời gian thực.

 • Bên dưới Chia sẻ, bạn sẽ thấy tên của những người cũng đang chỉnh sửa tệp.

 • Ô có màu sẽ hiển thị cho bạn chính xác vị trí từng người đang làm việc trong sổ làm việc. Bấm vào màu để xem ai đang chỉnh sửa ô đó.

Các ô có màu khác nhau dành cho những người khác nhau, con trỏ đang nằm trên biểu tượng mọi người, tên xuất hiện

Thêm, chỉnh sửa, xóa và hiển thị chú thích

 • Thêm chú thích – trên tab Chèn hoặc Xem lại, chọn Chú thích, nhập chú thích của bạn, rồi chọn Đăng.

  Hình tam giác nhỏ màu đỏ xuất hiện ở góc khi một ô có chứa chú thích.

 • Chỉnh sửa - chọn Xem lại > Chỉnh sửa Chú thích.

 • Xóa – chọn Xóa Chú thích hoặc chọn trong chú thích.

 • Hiển thị - chọn Xem lại > Hiện Chú thích.

Thêm, chỉnh sửa, xóa và hiển thị chú thích

Trò chuyện trong khi chỉnh sửa

Nếu một người khác đang chỉnh sửa tệp cùng lúc đó, bạn có thể trò chuyện với họ.

 1. Chọn Trò chuyện.

 2. Nhập tin nhắn, rồi nhấn Enter.

Cuộc hội thoại sẽ không được lưu khi bạn đóng tệp. Để giữ lại bản ghi cuộc trò chuyện của bạn, hãy sử dụng Microsoft Teams.

Trò chuyện trong tài liệu

Trò chuyện trong tài liệu - 3

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×