Chia sẻ và cộng tác

Chia sẻ và cộng tác

Bạn muốn cộng tác với đồng nghiệp trên bài kiểm tra và biểu mẫu? Bạn muốn chia sẻ bài kiểm tra hoặc biểu mẫu của mình dưới dạng mẫu cho người khác sử dụng độc lập? Bạn có thể thực hiện cả hai tác vụ chia sẻ này một cách dễ dàng.

Trước tiên, hãy đăng nhập và tạo

Đăng nhập vào Microsoft Forms

Tạo biểu mẫu mới hoặc Tạo bài kiểm tra mới

Tiếp theo, chia sẻ biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn

Chia sẻ bài kiểm tra hoặc biểu mẫu của bạn và cộng tác với người khác

Chia sẻ bài kiểm tra hoặc biểu mẫu dưới dạng mẫu

Gửi biểu mẫu hoặc bài kiểm tra của bạn cho người khác và thu thập phản hồi

Gửi báo nhận email về các phản hồi

Sau đó, hãy kiểm tra kết quả và chia sẻ

Kiểm tra và chia sẻ kết quả biểu mẫu của bạn

Kiểm tra và chia sẻ kết quả bài kiểm tra của bạn

Tôi cần truy nhập vào đâu để gửi phản hồi như lỗi sản phẩm hoặc yêu cầu tính năng?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Xem Thêm

Câu hỏi thường gặp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×