Chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày trong PowerPoint cho Mac

PowerPoint cho Microsoft 365 dành cho máy Mac, PowerPoint 2019 for Mac, PowerPoint 2016 for Mac

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chia sẻ hoặc đồng tác giả bản trình bày trong PowerPoint for macOS. Nếu bạn cho phép người khác chỉnh sửa bản trình bày của bạn, thay đổi chúng thực hiện sẽ được phối vào bản trình bày gốc. Nếu bạn muốn chia sẻ bản trình bày, bạn có thể:

 • Mời mọi người để xem hoặc sửa tệp nằm trong điện toán đám mây, chẳng hạn như OneDrive của bạn.

 • Gửi nối kết tới tệp của bạn đã lưu vào điện toán đám mây.

 • Gửi một bản sao của tệp dưới dạng phần đính kèm email.

Lưu ý: Nếu bạn đang tìm thông tin về cách lưu bản trình bày trong JPEG hoặc PDF định dạng, hãy xem định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint.

Quan trọng: Bạn có thể đồng thời sửa bản trình bày trong định dạng tệp .pptx hoặc .ppsx nằm trên OneDrive hoặc một máy chủ có tối thiểu là Microsoft SharePoint Server 2010 được cài đặt. Để làm việc với SharePoint trong Office cho Mac, bạn phải có tối thiểu là Microsoft Office cho Mac Home and Business 2011, Microsoft Office cho Mac 2011 học thuật hoặc Microsoft Office cho Mac 2011 chuẩn.

Mời mọi người để xem hoặc sửa bản trình bày của bạn

Lưu tệp của bạn vào điện toán đám mây và sau đó mời mọi người xem hoặc sửa nó. Như vậy, bất cứ khi nào bạn cập nhật tệp của bạn, bạn chia sẻ với mọi người sẽ có phiên bản mới nhất.

 1. Trong góc trên bên phải, bấm vào biểu tượng chia sẻ và sau đó bấm Mời mọi người.

  Chia sẻ trong PPT cho Mac

  Nếu tệp nằm trên thiết bị của bạn, bạn sẽ được yêu cầu tải tệp lên điện toán đám mây trước tiên.

  Lưu vào Đám mây trong PPT cho Mac

 2. Mời người dùng bằng cách thêm địa chỉ email của họ vào trường mời. Khi bạn thêm tên lần đầu tiên, PowerPoint sẽ nhắc để truy nhập liên hệ của bạn.

 3. Để cho phép người dùng của bạn để sửa tệp, hãy bấm hộp kiểm Có thể sửa . Thêm bất kỳ chú thích trong trường chú thích và bấm chia sẻ.

  Lời mời Chia sẻ trong PPT cho Mac

  Người nhận sẽ nhận được email có nối kết đến tệp được chia sẻ.

Bạn có thể sao chép nối kết đến bản trình bày của bạn và dán nó vào một tệp được chia sẻ hoặc gửi email đến những người nhận.

 1. Trong góc trên bên phải, bấm vào biểu tượng chia sẻ và sau đó bấm Sao chép nối kết.

  Sao chép Nối kết trong Chia sẻ trong PPT cho Mac

  Nếu tệp nằm trên thiết bị của bạn, bạn sẽ được yêu cầu tải tệp lên điện toán đám mây trước tiên.

  Lưu vào Đám mây trong PPT cho Mac

 2. Dán nối kết bất kỳ lúc nào bạn cần.

Nếu bạn không muốn lưu tệp của bạn vào điện toán đám mây, bạn có thể chia sẻ nó dưới dạng phần đính kèm email.

 1. Trong góc trên bên phải, bấm vào biểu tượng chia sẻ và sau đó bấm Gửi phần đính kèm.

  Gửi Phần đính kèm trong PPT cho Mac

 2. Bấm vào bản trình bày hoặc PDF.

  Tùy chọn Chia sẻ Email trong PPT cho Mac

 3. PowerPoint sẽ mở ứng dụng email của bạn và đính kèm tệp của bạn vào thư mới. Chỉ cần điền vào các chi tiết, chẳng hạn như địa chỉ email và một thông điệp ngắn và bấm Gửi.

Đồng thời sửa hoặc coauthor bản trình bày với người khác trong PowerPoint 2011

Với bản trình bày đang mở trên máy tính của bạn, bạn có thể xem ai khác đang sửa bản trình bày, ai đang sửa bản chiếu cụ thể và khi Cập Nhật từ các tác giả khác sẵn dùng trên máy chủ.

Chỉnh sửa tệp đồng thời

Khung chú thích 1 Các tác giả khác đang sửa bản chiếu

Khung chú thích 2 Tất cả các tác giả đang sửa bản trình bày

Khung chú thích 3  Thay đổi từ các tác giả khác sẵn dùng trên máy chủ

Khi bạn lưu các thay đổi của bạn với máy chủ, bất kỳ Cập Nhật từ các tác giả khác sẽ được tự động làm mới trong bản trình bày ở phía trước của bạn. Cập Nhật từ các tác giả khác đang làm mới tự động chỉ khi chúng không xung đột với thay đổi bạn thực hiện. Nếu bạn và tác giả khác đều thay đổi cùng một mục, sau đó xung đột có thể xảy ra. Nếu một xung đột xảy ra, bạn sẽ được nhắc để xem lại xung đột và chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi. Hoặc bạn có thể đặt một tùy chọn để luôn được hỏi xem bạn muốn xem lại tất cả thay đổi.

Mở bản trình bày nằm trên một site SharePoint

 1. Trên menu tệp , hãy bấm Mở URL.

 2. Trong hộp URL , nhập URL cho tài liệu được đặt trên SharePoint, chẳng hạn như http://fabrikam/shared%documents/DocumentName.docx.

  Mẹo: Bạn phải dùng URL cho tài liệu trong thư viện SharePoint. Bạn không thể dùng URL cho các khu vực khác của trang SharePoint, chẳng hạn như một Danh sách SharePoint hoặc site mức cao nhất.

 3. Bấm Mở.

  Lưu ý: 

  • Bạn cũng có thể mở bản trình bày nằm trên SharePoint từ trình duyệt của bạn.

  • Nếu bạn muốn chỉnh sửa tệp riêng biệt thay vì của cùng một lúc tác giả khác, bạn có thể kiểm xuất tệp. Trên menu Tệp, bấm Kiểm xuất. Khi bạn kiểm xuất một tệp, các tác giả khác bị "khóa" và chỉ có thể đọc tệp.

 1. Mở trình duyệt của bạn và đăng nhập vào OneDrive.

 2. Tìm và bấm vào bản trình bày, sau đó bấm mở trong PowerPoint.

 1. Trên menu Xem, bấm vào Thông thường.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Thực hiện điều này

Hãy xem ai đang sửa bất kỳ đâu trong bản trình bày

Trên thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ, hãy bấm biểu tượng đánh số Biểu tượng hiện diện trên Thanh Cộng tác .

Để gửi một liên lạc cho người nào đó, bấm người trong danh sách, sau đó bấm một phương thức liên lạc - ví dụ, gửi tin nhắn tức thời.

Hãy xem ai đang sửa bản chiếu cụ thể

Trong ngăn dẫn hướng, bấm biểu tượng Hiện diện cộng tác trên trang chiếu bên cạnh bản chiếu.

Để gửi một liên lạc cho người nào đó, bấm người trong danh sách, sau đó bấm một phương thức liên lạc - ví dụ, gửi tin nhắn tức thời.

Khi bạn lưu các thay đổi lên máy chủ, các tác giả khác sẽ được thông báo rằng Cập nhật sẵn dùng. Mỗi tác giả có thể chọn tự động làm mới vào bản trình bày mà người đó đang làm việc với các thay đổi mới nhất. Hoặc tác giả có thể xem lại các bản Cập Nhật để quyết định những thay đổi để chấp nhận hoặc bác bỏ.

 • Trên thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ, hãy bấm Cập nhật sẵn có, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

Tới

Bấm

Kết quả

Làm mới vào bản trình bày với thay đổi

Lưu trên menu lối tắt

Mẹo: Bạn cũng có thể bấm lưu  Nút Lưu và làm mới trên thanh công cụ chuẩn.

Thay đổi của bạn được lưu vào máy chủ và Cập Nhật từ các tác giả khác sẽ xuất hiện trong bản trình bày của bạn.

Lưu ý: Cập Nhật từ các tác giả khác đang làm mới tự động chỉ khi chúng không xung đột với thay đổi của bạn. Nếu bất kỳ Cập Nhật xung đột với thay đổi của bạn, bạn sẽ có thể xem lại các thay đổi xung đột trước khi chúng được lưu và quyết định những thay đổi để chấp nhận hoặc bác bỏ.

Xem lại các thay đổi để quyết định những thay đổi để chấp nhận hoặc bác bỏ

Lưu và xem lại trên menu lối tắt

Cập Nhật từ các tác giả khác sẽ xuất hiện trong bản trình bày của bạn. Danh sách các thay đổi sẽ xuất hiện để bạn có thể quyết định những thay đổi để chấp nhận hoặc bác bỏ.

Bạn có thể nhìn thấy khi các tác giả khác lưu các thay đổi máy chủ vì một menu Cập nhật sẵn có xuất hiện trên thanh trạng thái ở dưới cùng của cửa sổ. Bạn có thể xem lại các bản Cập Nhật từ các tác giả khác để quyết định thay đổi nào bạn muốn chấp nhận hoặc bác bỏ.

 1. Trên thanh trạng thái, bấm Cập nhật sẵn có, sau đó bấm lưu và xem lại.

  Danh sách các thay đổi được hiển thị cho bạn để xem lại. Nếu có thay đổi xung đột, bạn được hỏi liệu bạn muốn xem lại các xung đột chỉ, hoặc xem lại tất cả thay đổi.

 2. Trong ngăn So sánh thay đổi , bên dưới Danh sách thay đổi, bấm vào một mục.

  Mẹo: 

  • Bản chiếu bên dưới danh sách các thay đổi hiển thị bản xem trước thay đổi sẽ được hiển thị nếu bạn chấp nhận thay đổi và thêm nó vào bản trình bày của bạn.

  • Để thay đổi kích cỡ của ngăn So sánh thay đổi , hãy kéo góc dưới bên phải.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Thực hiện điều này

Thêm thay đổi vào bản trình bày mà bạn đang làm việc

Bấm chấp nhậnNút Chấp nhận trong Xem lại

Nếu chấp nhận  Nút Chấp nhận trong Xem lại không sẵn dùng, sau đó thay đổi đã được bao gồm trong bản trình bày và bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thao tác.

Không thể thêm thay đổi bản trình bày mà bạn đang làm việc

Bấm từ chốiNút Bác bỏ trong Xem lại

Nếu bác bỏ  Nút Bác bỏ trong Xem lại không sẵn dùng, sau đó thay đổi được đã loại trừ khỏi bản trình bày. Bạn không có bất kỳ hành động.

Lưu ý: Khi bạn kết thúc so sánh, bất kỳ thay đổi bị từ chối được loại bỏ, và không lưu được với máy chủ lần sau khi bạn lưu bản trình bày.

 1. Khi bạn kết thúc xem lại các thay đổi, trên tab xem lại , bên dưới so sánh, hãy bấm kết thúc.

  Tab Xem lại, nhóm So sánh

  Bản trình bày được lưu vào máy chủ và tác giả khác đang sửa bản trình bày sẽ được thông báo rằng Cập nhật sẵn dùng.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm vào nút đóng trên ngăn So sánh thay đổi để kết thúc so sánh.

Luôn được thông báo khi các tác giả khác thực hiện thay đổi

Khi bạn lưu bản trình bày, thay đổi của bạn được lưu vào máy chủ. Bất kỳ Cập Nhật từ các tác giả khác sẽ tự động làm mới trong bản trình bày ở thời gian đó, nếu chúng không xung đột với thay đổi của bạn. Nếu bạn luôn muốn tùy chọn để xem lại các thay đổi từ các tác giả khác, cho dù họ xung đột với thay đổi của bạn hay không, bạn có thể thay đổi thiết đặt trong tùy chọn PowerPoint.

 1. Trên PowerPoint menu, bấm tùy chọn.

 2. Bấm lưu  Nút Tùy chọn Lưu trong PowerPoint .

 3. Dưới Lưu tùy chọn, hãy bấm yêu cầu nếu bạn muốn xem lại thay đổi.

  Mỗi lần bạn lưu bản trình bày khi có các bản Cập Nhật, PowerPoint sẽ hỏi xem liệu bạn muốn xem lại thay đổi từ các tác giả khác.

Xem thêm

Chia sẻ và đồng tác giả bản trình bày trong PowerPoint cho Mac

Các định dạng tệp được hỗ trợ trong PowerPoint

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×