Chia sẻ thư mục hạn chế và cảnh báo trong SharePoint Workspace 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này mô tả các hạn chế liên kết với thư mục chia sẻ hoạt động có thể làm cho cảnh báo lời nhắc.

Hạn chế thư mục

Không gian làm việc SharePoint không cho phép chia sẻ các loại thư mục trong thư mục dùng chung sau đây:

 • Một thư mục trên phương tiện di động, chẳng hạn như một CD-ROM hoặc đĩa.

 • Một thư mục trên ổ đĩa mạng.

 • Bất kỳ thư mục trong thư mục dữ liệu không gian làm việc SharePoint.

 • Bất kỳ thư mục nào mà bạn không có quyền ghi; có nghĩa là, thư mục mà bạn không thể tạo tệp mới.

 • Bất kỳ thư mục nào đã được đồng bộ hóa trong không gian làm việc SharePoint một tài khoản khác.

 • Thư mục có tên bắt đầu với .hg

Ngoài ra, SharePoint Workspace bài đăng của một cảnh báo cho một trường hợp sau:

 • Nếu bạn chọn thư mục gốc của một ổ đĩa máy tính để chia sẻ. Hoạt động này được khuyến khích mạnh mẽ.

 • Nếu bạn chọn bất kỳ thư mục trong thư mục hệ thống Windows.

 • Nếu bạn chọn một thư mục (hoặc mẹ) thư mục mà bạn đã đồng bộ trong một thư mục dùng chung.

  Trong trường hợp này, điều quan trọng là cần chú ý vấn đề bảo mật sau đây: thư mục chia sẻ trong nhiều thư mục dùng chung sẵn dùng cho thành viên trên tất cả các thư mục được chia sẻ. Bạn sẽ có một số tất cả thành viên trong tất cả các thư mục dùng chung được ủy quyền để truy nhập tất cả dữ liệu trong tất cả thư mục.

Hạn chế tệp

Tệp sau đây và kiểu tệp không thể chia sẻ trong một thư mục được chia sẻ: bất kỳ tệp nào có tên tệp sẽ bắt đầu bằng một ~ ký tự hoặc .hg; Tất cả các tệp có phần mở rộng gfs, tmp, bak, sav hoặc lnk.

Ngoài ra, các tệp với các thuộc tính sau đây không thể chia sẻ trong một thư mục được chia sẻ: ẩn, Hệ thống, tạm thời hoặc ngoại tuyến.

Để xem danh sách thư mục dùng chung hạn chế, hãy mở hộp Thuộc tính thư mục đồng bộ hóa .

Không gian làm việc SharePoint không thể đồng bộ hóa bất kỳ tệp nào lớn hơn 1 GB. Ngoài ra, không gian làm việc SharePoint sẽ ngừng đồng bộ bất kỳ thư mục được chia sẻ nào vượt quá giới hạn sau đây: trên 5000 tệp hoặc bộ tệp vượt quá 2 GB trong tổng kích cỡ.

Ngoài các kiểu tệp cụ thể bị hạn chế từ chia sẻ tệp, không có các kiểu tệp mà có thể không hoạt động tốt trong một thư mục dùng chung. Những mục này bao gồm các loại tệp có sự phụ thuộc vào các tệp để chạy đúng cách, hoặc các tệp từ các ứng dụng chạy đúng cách chỉ trên máy tính nơi ứng dụng ban đầu đã được cài đặt. Ví dụ về các loại tệp này bao gồm tệp Outlook PST, tệp đẩy nhanh Quickbook và truy nhập các tệp cơ sở dữ liệu.

Đề xuất cho hiệu suất tối ưu

Cho hiệu suất tối ưu trong một thư mục dùng chung, hãy sau nhớ:

 • Tránh việc thêm các tệp lớn (> 50 MB) vào một thư mục được chia sẻ.

 • Tránh việc thêm các số lớn của tệp (> 100 tệp) cùng một lúc.

 • Tránh việc lưu trữ số lớn của tệp (> 500 tệp) trong một thư mục dùng chung.

Các số này được đề xuất dựa trên yêu cầu hệ thống tối thiểu của SharePoint Workspace. Hệ thống vượt quá các yêu cầu tối thiểu sẽ không thể xử lý số lớn hơn của tệp với ít giáng cấp hiệu suất.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất bao gồm:

 • Mức độ thay đổi với các tệp trong thư mục dùng chung. Các tệp được thay đổi thường xuyên hơn, hiệu suất thêm bị giáng cấp. Lớn hơn Workspace có thể hoạt động với ít giáng cấp nếu họ không có một mức độ cao thay đổi.

 • Tải xuống các thiết đặt của thành viên workspace. Thành viên người dùng tải xuống theo cách thủ công thiết đặt tránh yêu cầu các thành viên khác để gửi dữ liệu trên mỗi Cập Nhật. Điều này giúp cải thiện hiệu suất tổng thể cho tất cả các thành viên.

 • Bắt đầu và dừng SharePoint Workspace thường xuyên. Cho hiệu suất tối ưu, hãy chạy SharePoint Workspace.

 • Chạy phiên bản trước của SharePoint Workspace. Tất cả thành viên của workspace nên sử dụng phiên bản mới nhất của SharePoint Workspace để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Ngoài ra, các liên lạc tạm dừng cho một workspace cũng tạm dừng đồng bộ cục bộ thay đổi không gian làm việc. Trong Workspace lớn hơn, liên lạc tạm dừng cho đến khi Cập Nhật thực sự cần thiết có thể giúp hiệu suất tổng thể.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×