Chia sẻ tệp trong nhóm

Chia sẻ tệp trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để gửi một tệp trong một từng hoặc trò chuyện nhóm, bấm chọn tệp Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn, hãy chọn tệp bạn muốn chia sẻ, sau đó gửi. Bạn cũng có thể tải lên tệp bằng cách đi tới tab tệp , bấm chia sẻ. Bạn có thể chọn một tệp từ máy tính của bạn hoặc OneDrive cho doanh nghiệp tài khoản.

Chia sẻ tệp với nhóm của bạn trong một kênh, hãy bấm chọn tệp Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn hoặc đi tới tab tệp và bấm tải lên.

Tab tệp với nút tải lên được chọn

Sau khi bạn chia sẻ tệp, bạn cũng có thể chia sẻ một nối kết đến đó. Như vậy, bạn không bao giờ phải tải nhiều bản sao của cùng một tệp để chia sẻ nó trong vị trí khác nhau.

Để đính kèm tệp vào hội thoại kênh hoặc một cuộc trò chuyện, gõ nhẹ vào chọn tệp Nút Chọn tệp trong hộp soạn và sau đó chọn tệp từ thiết bị của bạn hoặc một dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây.

Khi bạn đính kèm tệp trong hội thoại kênh, tệp được lưu vào vị trí SharePoint cho kênh nhóm. Khi bạn đính kèm tệp trong hội thoại trò chuyện, tệp được lưu vào OneDrive của bạn và có thể truy nhập tất cả thành viên của trò chuyện đó. Bạn có thể xem các tệp của nhóm được đính kèm với kênh hội thoại bằng cách chọn tab > tệp.

Bạn có thể tải các tệp trong ứng dụng màn hình nền hoặc web và xem chúng trên thiết bị di động của bạn bất kỳ thời gian sau đó.

Để đính kèm tệp vào hội thoại kênh hoặc một cuộc trò chuyện, gõ nhẹ vào chọn tệp Nút Chọn tệp trong hộp soạn và sau đó chọn tệp từ thiết bị của bạn hoặc một dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây.

Khi bạn đính kèm tệp trong hội thoại kênh, tệp được lưu vào vị trí SharePoint cho kênh nhóm. Khi bạn đính kèm tệp trong hội thoại trò chuyện, tệp được lưu vào OneDrive của bạn và có thể truy nhập tất cả thành viên của trò chuyện đó. Bạn có thể xem các tệp của nhóm được đính kèm với kênh hội thoại bằng cách chọn tab > tệp.

Bạn có thể nhìn thấy tệp gần đây của bạn trên SharePoint bằng cách gõ nhẹ Thêm Nút Xem thêm > tệp. Từ đó bạn có thể chọn OneDrive và gõ nhẹ vào xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác ở đầu trang để mở và dùng ứng dụng OneDrive của bạn để tải tệp lên.

Bạn có thể tải các tệp trong ứng dụng màn hình nền hoặc web và xem chúng trên thiết bị di động của bạn bất kỳ thời gian sau đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×