Chia sẻ tệp hoặc thư mục SharePoint

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các tệp bạn lưu trữ trên site _ z0z_ thường có sẵn cho mọi người có quyền đối với trang web, nhưng bạn có thể muốn chia sẻ các tệp hoặc thư mục cụ thể với những người không có quyền truy nhập vào site. Khi bạn chia sẻ tệp và thư mục, bạn có thể quyết định có để cho phép mọi người sửa hoặc chỉ xem chúng. Bạn có thể dừng chia sẻ bất kỳ lúc nào.

(Muốn chia sẻ toàn bộ site_ qm_)

Chia sẻ tệp hoặc thư mục

Sau đây là cách chia sẻ tệp hoặc thư mục trong _ z0z_:

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại chia sẻ hiển thị liên kết chia sẻ cho mọi người bên trong tổ chức.

 2. Tùy chọn Bấm vào danh sách thả xuống để thay đổi kiểu nối kết. Ngăn Chi tiết sẽ mở, tại đó, bạn có thể thay đổi người có quyền truy nhập liên kết và chọn xem mọi người có thể chỉnh sửa mục bạn đang chia sẻ hay không.

  Các tùy chọn cho Bạn muốn liên kết này có hiệu lực với những ai (tùy chọn thay đổi dựa trên các cài đặt của người quản trị):

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

   Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn dùng trong _ z0z_.

  • Những người trong _ Lt_your Organization> cung cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có quyền truy nhập liên kết đến tệp, cho dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hoặc chuyển tiếp từ người khác.

  • Mục Những người có quyền truy nhập hiện có có thể được sử dụng bởi những người đã có quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Sử dụng thao tác này nếu bạn chỉ muốn gửi liên kết cho ai đó đã truy nhập. 

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

  Theo mặc định, Cho phép chỉnh sửa sẽ được bật. Nếu bạn muốn mọi người chỉ xem các tệp của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm này.

  Khi bạn đã thực hiện xong, bấm vào Áp dụng.

 3. Nhận tên của người bạn muốn chia sẻ cùng và một thông báo, nếu muốn.

 4. Khi bạn đã sẵn sàng gửi liên kết, bấm vào Gửi.

Nhận liên kết đến tệp hoặc thư mục bạn có thể sao chép

Một cách chia sẻ khác là nhận liên kết đến tệp hoặc thư mục mà bạn có thể sao chép và dán trong tin nhắn văn bản hoặc trên trang web. Những người bạn chia sẻ liên kết này còn có thể chuyển tiếp liên kết của bạn cho những người khác.

 1. Trong _ z0z_,bấm sao chép nối kết. Liên kết sẽ tự động được sao chép vào bảng tạm của bạn.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại sao chép liên kết

 2. (Tùy chọn) Bấm vào danh sách thả xuống để thay đổi loại liên kết. Ngăn chi tiết mở ra, nơi bạn có thể thay đổi người có thể truy nhập vào liên kết và liệu mọi người có thể chỉnh sửa mục bạn đang chia sẻ.

  Các tùy chọn cho Bạn muốn liên kết này có hiệu lực với những ai (tùy chọn thay đổi dựa trên các cài đặt của người quản trị):

  • Bất kỳ ai cấp quyền truy nhập cho bất kỳ người nào nhận được liên kết này, dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hay được chuyển tiếp từ ai khác. Có thể bao gồm cả những người bên ngoài tổ chức của bạn.

  • Những người trong _ Lt_your Organization> cung cấp cho bất kỳ ai trong tổ chức của bạn có quyền truy nhập liên kết đến tệp, cho dù họ nhận được trực tiếp từ bạn hoặc chuyển tiếp từ người khác.

  • Mục Những người có quyền truy nhập hiện có có thể được sử dụng bởi những người đã có quyền truy nhập vào tài liệu hoặc thư mục. Nó sẽ không thay đổi các quyền trên mục đó. Sử dụng thao tác này nếu bạn chỉ muốn gửi liên kết cho ai đó đã truy nhập. 

  • Những người cụ thể chỉ cấp quyền truy nhập cho những người mà bạn chỉ định, dù những người khác có thể đã có quyền truy nhập. Nếu mọi người chuyển tiếp lời mời chia sẻ, chỉ những người đã có quyền truy nhập vào mục mới có thể sử dụng liên kết.

  Theo mặc định, Cho phép chỉnh sửa sẽ được bật. Nếu bạn muốn mọi người chỉ xem các tệp của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm này.

  Khi bạn đã thực hiện xong, bấm vào Áp dụng.

 3. Dán liên kết (Ctrl+V) đến bất cứ đâu bạn muốn, chẳng hạn như tin nhắn văn bản hoặc trên website.

Lưu ý: 

 • Quyền được cấp qua liên kết chia sẻ chỉ hoạt động với điều kiện là liên kết còn tồn tại. Ví dụ: khi một liên kết bị vô hiệu hóa, quyền truy nhập sẽ bị thu hồi (mặc dù mọi người vẫn có thể có quyền truy nhập vào tệp thông qua các phương tiện khác).

 • Khi chọn Cho phép chỉnh sửa: Sau khi đăng nhập, mọi người trong tổ chức của bạn có thể chỉnh sửa, sao chép hoặc tải xuống tệp. Khi không chọn Cho phép chỉnh sửa, mọi người trong tổ chức của bạn có thể xem và có thể sao chép hoặc tải xuống tệp.

 • Người quản trị site có thể giới hạn chia sẻ để chỉ chủ sở hữu mới có thể chia sẻ tệp và site. Để biết thông tin về người quản trị có thể bật liên kết chia sẻ, hãy xem Video: Chia sẻ một site mà không cần yêu cầu truy nhập.

 • Nếu người quản trị site không hạn chế chia sẻ đối với chủ sở hữu trang, bất kỳ người dùng nào có quyền chỉnh sửa đối với một tệp hoặc thư mục có thể chia sẻ tệp hoặc thư mục với người khác bằng cách bấm vào chia sẻ hoặc sao chép liên kết. Người dùng không có quyền chỉnh sửa có thể sử dụng liên kết sao chép để nhận liên kết sẽ hoạt động cho những người dùng đã có quyền đối với tệp hoặc thư mục.

Tôi có một câu hỏi khác

Không tìm thấy câu trả lời của bạn ở đây? Hãy thử đăng câu hỏi của bạn trong cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×