Chia sẻ tệp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn chia sẻ tệp của bạn, bạn có thể:

 • Lưu nó vào đám mây và mời mọi người xem hoặc sửa nó.

 • Lưu nó vào đám mây và gửi một nối kết đến tệp.

 • Gửi một bản sao của tệp của bạn dưới dạng phần đính kèm email.

Lợi thế của việc lưu tệp của bạn trong điện toán đám mây và sau đó mời mọi người truy nhập nó hoặc chia sẻ nối kết đến nó trong email là bạn có thể cập nhật nội dung tệp vào bất kỳ lúc nào và tất cả mọi người bạn chia sẻ nó với sẽ có phiên bản mới nhất. Nếu bạn không muốn lưu tệp của bạn trong điện toán đám mây, bạn có thể gửi nó dưới dạng phần đính kèm email.

Bạn có thể dùng iPad hoặc iPhone của bạn để mời mọi người để xem hoặc sửa tệp của bạn được lưu trữ trong đám mây, hoặc bạn có thể gửi tệp dưới dạng phần đính kèm email.

Mời mọi người xem hoặc sửa tệp của bạn

 1. Mở tệp của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ , và sau đó gõ nhẹ Mời mọi người.

  Mời mọi người

  Mẹo: Đảm bảo lưu tệp của bạn vào điện toán đám mây trước tiên. Nếu không, tùy chọn Mời mọi người sẽ không sẵn dùng.

 2. Để mời mọi người, hãy thêm địa chỉ email của họ và một thông điệp ngắn.

  Có thể sửa chuyển

 3. Nếu bạn muốn mọi người sửa được tài liệu của bạn, hãy bật Có thể Sửa.

 4. Bấm Gửi. Mọi người mà bạn mời sẽ nhận được một email với một nối kết tới tệp chia sẻ.

Gửi nối kết tới tệp của bạn

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ và sau đó gõ nhẹ vào Sao chép nối kết.

  Sao chép liên kết

  Mẹo: Đảm bảo lưu tệp của bạn vào điện toán đám mây trước tiên. Nếu không, tùy chọn Sao chép nối kết sẽ không sẵn dùng. Nếu tệp nằm trên một trang SharePoint Online, đi tới quản lý truy nhập trong ngăn chi tiết để cho phép người khác để truy nhập tệp.

 2. Dán nối kết vào trong một ứng dụng email hoặc thư và gửi nó đến những người bạn muốn chia sẻ tệp của bạn.

Gửi tệp của bạn dưới dạng phần đính kèm email

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng chia sẻ và sau đó gõ nhẹ vào Email dưới dạng phần đính kèm.

  Gửi phần đính kèm

 2. Bạn có thể chọn gửi tệp của bạn ở định dạng tài liệu Office hoặc dưới dạng PDF. Gõ nhẹ vào lựa chọn của bạn; Ví dụ, gõ nhẹ vào tài liệu.

  Chọn tài liệu hoặc tệp PDF

 3. Ứng dụng Office của bạn sẽ mở ứng dụng email của bạn và đính kèm tệp vào thư mới. Chỉ cần điền các chi tiết, chẳng hạn như địa chỉ email và một thông báo ngắn, và bấm gửi.

Trên thiết bị di động Windows 10, bạn có thể mời mọi người xem hoặc sửa tệp của bạn được lưu trữ trong đám mây, hoặc bạn có thể gửi tệp dưới dạng phần đính kèm email.

Mời mọi người xem hoặc sửa tệp của bạn

 1. Mở tệp của bạn và gõ nhẹ Chia sẻ.

  Biểu tượng Chia sẻ

  Nếu tệp nằm trên thiết bị của mình, bạn có thể gửi nó dưới dạng đính kèm.

  Nếu tệp nằm ở vị trí đám mây, bạn có thể mời người dùng bằng cách thêm địa chỉ email của họ vào trường mời mọi người .

  Lưu ý: Trên Windows phone, chia sẻ tệp của bạn, gõ nhẹ vào chia sẻ > tùy chọn khác, sau đó gõ nhẹ vào + đăng để mời mọi người để chia sẻ tệp của bạn.

 2. Trong trường kế tiếp, quyết định liệu người dùng của bạn có thể sửa tệp hoặc chỉ xem nó. Thêm bất kỳ chú thích trong trường chú thích, và sau đó gõ nhẹ vào chia sẻ

  Chia sẻ tệp

  Những người nhận sẽ nhận được một thông điệp email với nối kết đến tệp được chia sẻ.

Gửi tệp dưới dạng phần đính kèm hoặc gửi nối kết qua email

 1. Mở tệp của bạn và gõ nhẹ Chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ vào Gửi dưới dạng phần đính kèm hoặc Lấy nối kết chia sẻ.

  Gửi dưới dạng phần đính kèm hoặc lấy nối kết chia sẻ

  Lưu ý: Trên Windows phone, để gửi nối kết đến tệp hoặc gửi nó dưới dạng phần đính kèm, hãy gõ nhẹ Tùy chọn khác > gửi phần đính kèm hoặc lấy nối kết chia sẻ.

  Tùy chọn Lấy nối kết chia sẻ bao gồm hai nối kết: Tạo nối kết sửa và Tạo nối kết chỉ xem. Như tên nối kết đã gợi ý, Nối kết sửa cho phép người dùng sửa tệp của bạn, còn với Nối kết chỉ xem, người dùng không thể thực hiện thay đổi đối với tệp.

  Sửa hoặc chỉ xem

Trên thiết bị Android, bạn có thể gửi mọi người một nối kết tới tệp của bạn được lưu trữ trong đám mây, hoặc bạn có thể gửi tệp dưới dạng phần đính kèm email.

Những người gửi một nối kết

 1. Mở tệp của bạn và gõ nhẹ Chia sẻ.

  Biểu tượng Chia sẻ

 2. Gõ nhẹ vào chia sẻ dưới dạng nối kết.

  Chia sẻ dưới dạng nối kết

 3. Chọn có cho phép người dùng của bạn để sửa tệp hoặc chỉ xem nó.

  Chia sẻ như chỉ xem hoặc sửa

 4. Chọn dịch vụ email của bạn, sau đó nhập địa chỉ email của những người sẽ chia sẻ tệp của bạn.

  Những người nhận sẽ nhận được một thông điệp email với nối kết đến tệp được chia sẻ.

Gửi tệp dưới dạng phần đính kèm

 1. Mở tệp của bạn và gõ nhẹ Chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ vào chia sẻ dưới dạng phần đính kèm.

  Chia sẻ dưới dạng phần đính kèm

 3. Chọn tài liệu hoặc tệp PDF.

  Tài liệu hoặc tệp PDF

 4. Nếu bạn được nhắc để cho phép Word để chuyển đổi tệp, hãy chọn cho phép.

 5. Chọn dịch vụ email của bạn, sau đó nhập địa chỉ email của những người sẽ chia sẻ tệp của bạn.

  Những người nhận sẽ nhận được một thông điệp email với tệp được đính kèm.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×