Chia sẻ sổ làm việc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn muốn người khác xem sổ làm việc Excel Online nhưng không thực hiện bất kỳ thay đổi cho nó, bạn có thể chia sẻ nó như một sổ làm việc chỉ đọc.

 1. Bấm Chia sẻ.

  Mời mọi người để chia sẻ sổ làm việc của bạn

 2. Trong hộp đến , nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với. Nhấn ENTER giữa nhiều địa chỉ.

  Mẹo: Nếu bạn muốn có được nối kết mà bạn có thể theo cách thủ công dán vào email hoặc trang web, bên dưới chia sẻ, bấm lấy nối kết. Dưới chọn một tùy chọn, hãy chọn chỉ xem, sau đó bấm tạo nối kết.

 3. Để đặt sổ làm việc dưới dạng chỉ xem, hãy bấm người nhận có thể sửa.

  Mời mọi người để chia sẻ sổ làm việc của bạn

 4. Bấm vào mũi tên trong hộp người nhận có thể sửa , chọn người nhận chỉ có thể xem, sau đó bấm chia sẻ.

  Tùy chọn cho việc thay đổi sổ làm việc thành dạng chỉ xem

  Excel Online email một nối kết tới những người mà bạn muốn chia sẻ sổ làm việc.

Lưu ý: Chia sẻ sổ làm việc dưới dạng chỉ đọc không ngăn cản người khác tải xuống bản sao của sổ làm việc và thực hiện các thay đổi trên bản sao của họ, nhưng vẫn giữ nguyên tệp gốc của bạn.

Để tìm hiểu thêm về chia sẻ, hãy xem chia sẻ sổ làm việc của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×