Chia sẻ nội dung trong một cuộc họp trong nhóm

Chia sẻ nội dung trong một cuộc họp trong nhóm

Để chia sẻ màn hình của bạn trong cuộc họp, hãy chọn chia sẻ Nút Chia sẻ màn hình trong điều khiển cuộc họp của bạn. Sau đó, chọn để trình bày toàn bộ màn hình máy tính của bạn, một cửa sổ, tệp PowerPoint hoặc bảng trắng.


Chia sẻ khay trong một cuộc họp nhóm

Chia sẻ...

Nếu bạn muốn...

Tuyệt vời khi...

Màn hình nền

Hiển thị toàn bộ màn hình của bạn, bao gồm thông báo và hoạt động trên máy tính khác

Bạn cần chia sẻ nhiều Windows

Cửa sổ

Chỉ hiển thị một cửa sổ và không có thông báo hoặc hoạt động trên máy tính khác

Bạn chỉ cần hiển thị một điều và muốn giữ cho phần còn lại của màn hình cho chính bạn

PowerPoint

Trình bày một tệp PowerPoint khác có thể tương tác

Bạn cần chia sẻ bản trình bày và muốn những người khác có thể di chuyển qua nó theo tốc độ riêng của họ

Bảng trắng

Cộng tác với những người khác trong thời gian thực 

Bạn muốn phác họa với những người khác và ghi chú của bạn đính kèm vào cuộc họp

Khi bạn đã hoàn tất việc chia sẻ, hãy đi đến điều khiển cuộc họp của bạn, rồi chọn ngừng chia sẻ.  

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, bạn sẽ được nhắc thay đổi thiết đặt quyền riêng tư trước khi có thể chia sẻ màn hình của mình. Ngoài ra, tính năng chia sẻ của cửa sổ không sẵn dùng cho người dùng Linux.

Bao gồm âm thanh hệ thống

Chia sẻ âm thanh hệ thống của bạn cho phép bạn dòng âm thanh máy tính của bạn để tham gia cuộc họp thông qua các nhóm. Bạn có thể dùng nó để phát video hoặc clip âm thanh như một phần của bản trình bày.

Để chia sẻ âm thanh hệ thống của bạn, hãy chọn chia sẻ Nút Chia sẻ màn hình trong điều khiển cuộc họp của bạn và sau đó bao gồm âm thanh hệ thống. Khi bạn chia sẻ, tất cả các âm thanh hệ thống của bạn, bao gồm thông báo, sẽ được đưa vào cuộc họp. Để biết thêm về chia sẻ âm thanh hệ thống, hãy xem chia sẻ âm thanh hệ thống trong một cuộc họp nhóm.

Lưu ý: Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ chia sẻ âm thanh hệ thống trên các thiết bị chạy Windows.

Chia sẻ các trang chiếu PowerPoint trong một cuộc họp

Nếu bạn chọn chia sẻ tệp PowerPoint trong một cuộc họp, người dự sẽ nhận được một số chức năng đặc biệt:

 • Họ sẽ có thể di chuyển xung quanh các trang chiếu khác nhau mà không làm gián đoạn bản trình bày chính.

 • Họ có thể đồng bộ hóa dạng xem của họ trở lại dạng xem diễn giả bằng một lần bấm chuột.

 1. Chọn chia sẻ Nút Chia sẻ màn hình trong điều khiển cuộc họp của bạn.

 2. Trong phần PowerPoint , chọn tệp bạn muốn. Chọn duyệt để tìm tệp khác.

  Lưu ý: 

  • Phần PowerPoint liệt kê các tệp gần đây nhất mà bạn đã mở hoặc chỉnh sửa trong site nhóm SharePoint hoặc OneDrive của bạn. Nếu bạn chọn một trong những tệp này để trình bày, tất cả người dự cuộc họp sẽ có thể xem các trang chiếu trong cuộc họp. Quyền truy nhập của họ vào tệp bên ngoài cuộc họp sẽ không thay đổi.

  • Nếu bạn chọn duyệt , rồi chọn trình bày tệp PowerPoint chưa được tải lên trước đây, nó sẽ được tải lên như một phần của cuộc họp. Nếu bạn đang trình bày trong một cuộc họp kênh, tệp được tải lên tab tệp trong kênh, trong đó tất cả các thành viên nhóm sẽ có quyền truy nhập vào đó. Nếu bạn đang trình bày trong một cuộc họp riêng tư, tệp được tải lên OneDrive của bạn, nơi chỉ những người dự cuộc họp sẽ có thể truy nhập nó.

Trao và kiểm soát nội dung được chia sẻ

Trao quyền điều khiển

Nếu bạn muốn một người tham gia cuộc họp khác thay đổi một tệp, hãy giúp bạn trình bày hoặc chứng minh điều gì đó, bạn có thể trao quyền kiểm soát cho người đó. Cả hai bạn đều có quyền điều khiển việc chia sẻ và bạn có thể lấy lại quyền điều khiển bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Khi bạn đang chia sẻ ứng dụng, chỉ trao quyền điều khiển cho những người mà bạn tin tưởng. Những người mà bạn cấp quyền điều khiển để có thể gửi lệnh có thể ảnh hưởng đến hệ thống của bạn hoặc các ứng dụng khác. Chúng tôi đã thực hiện các bước để tránh điều này nhưng chưa thử nghiệm tất cả các tùy chỉnh hệ thống có thể xảy ra.

 1. Trên thanh công cụ chia sẻ, hãy chọn trao quyền điều khiển.

 2. Chọn tên của người bạn muốn trao quyền điều khiển.

  Các nhóm gửi thông báo cho người đó để cho họ biết rằng bạn đang chia sẻ quyền điều khiển. Khi bạn đang chia sẻ điều khiển, họ có thể thực hiện lựa chọn, sửa và các sửa đổi khác vào màn hình chia sẻ.

 3. Để lấy lại quyền điều khiển, hãy chọn lấy lại quyền điều khiển.

Lấy điều khiển

Để có điều khiển khi một người khác đang chia sẻ, hãy chọn điều khiển yêu cầu. Sau đó, người chia sẻ sẽ phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của bạn.

Trong khi bạn có điều khiển, bạn có thể thực hiện lựa chọn, sửa và các sửa đổi khác vào màn hình chia sẻ.

Khi bạn đã thực hiện xong, hãy chọn điều khiển phát hành để ngừng chia sẻ điều khiển.

Phóng to nội dung được chia sẻ

Bạn muốn xem nội dung được chia sẻ hơn?

Bấm và kéo để xem các khu vực khác nhau.

Và để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy thử làm như sau:

 • Pinch vào hoặc ra trên trackpad của bạn

 • Sử dụng phím tắt Control + dấu cộngđiều khiển + dấu trừ

 • Giữ phím điều khiển và cuộn bằng chuột

Lưu ý: Máy Mac trackpads không hỗ trợ thu phóng trong các cuộc họp. Nếu bạn đang ở trên máy Mac, hãy sử dụng một trong các tùy chọn khác. Nếu bạn đang dùng Linux, hãy tạo và lấy quyền kiểm soát nội dung được chia sẻ hiện không sẵn dùng tại thời điểm này.

Chia sẻ nội dung

Để chia sẻ nội dung từ thiết bị di động của bạn, chỉ cần chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn >chia sẻ Nút Chia sẻ màn hình trong điều khiển cuộc họp của bạn. Bạn có thể chọn trình bày ảnh, video, PowerPoint hoặc toàn bộ màn hình của bạn.

Một menu trong một cuộc họp với các tùy chọn để bắt đầu ghi, hãy đặt bản thân mình ở chế độ chờ, gọi cho chính bạn, chia sẻ, lấy tên quay số hoặc tắt video đến.         Tùy chọn chia sẻ, bao gồm chia sẻ PowerPoint, ảnh, video hoặc màn hình.

Chia sẻ...

Nếu bạn muốn...

Một ảnh

Chụp ảnh để chia sẻ hoặc chọn một từ bộ sưu tập của bạn

Video trực tiếp

Chia sẻ video trực tiếp từ camera của bạn

Một PowerPoint

Trình bày một tệp PowerPoint khác có thể tương tác

Màn hình của bạn

Hiển thị toàn bộ màn hình của bạn, bao gồm thông báo và hoạt động khác

Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ, hãy gõ nhẹ vào bắt đầu trình bày ở phía dưới cùng của màn hình. Nhấn dừng trình bày khi bạn đã thực hiện xong. 

Lưu ý: 

 • Để chuyển tiếp và quay lại bản trình bày PowerPoint, hãy trượt nhanh theo hướng bạn muốn đi, hoặc gõ nhẹ vào các nút chuyển tiếp và quay lại ở phía dưới cùng của màn hình.

 • Mặc dù tính năng chia sẻ bảng trắng không sẵn dùng trên thiết bị di động, bạn có thể cộng tác trên bảng trắng được chia sẻ từ một thiết bị khác.

Phóng to nội dung được chia sẻ

Bạn muốn xem nội dung được chia sẻ hơn?

Pinch vào hoặc ra để thu phóng, rồi gõ nhẹ và kéo để xem các khu vực khác nhau.

Sử dụng điện thoại của bạn làm thiết bị đồng hành trong một cuộc họp

Gia nhập cuộc họp trên nhiều thiết bị để cộng tác hơn và tùy chọn chia sẻ nội dung.

Nếu bạn đã có trong một cuộc họp trên máy tính xách tay, ví dụ: bạn có thể thêm điện thoại của mình làm thiết bị đồng hành để trình bày các tệp, chia sẻ video trực tiếp và nhiều nội dung khác. Bất kỳ thiết bị nào có thể thêm ứng dụng dành cho thiết bị di động của các nhóm, chỉ cần đảm bảo rằng các thiết bị bạn đang dùng được đăng nhập vào cùng một tài khoản nhóm.

Có rất nhiều bạn có thể làm khi bạn thêm thiết bị đồng hành vào trải nghiệm cuộc họp của mình:

 • Sử dụng video di động để hiển thị những thứ nằm ngoài tầm mắt đối với người dự từ xa.

 • Chụp ảnh để chia sẻ với tất cả mọi người, hoặc chọn một từ cuộn camera của bạn.

 • Sử dụng điện thoại của bạn để điều khiển bản trình bày.

 • Chia sẻ màn hình di động của bạn.

 • Nếu bạn có thể thấy nó trên điện thoại của mình, bạn có thể chia sẻ nó trong cuộc họp!

Thêm thiết bị đồng bộ vào cuộc họp

Mở các nhóm trên điện thoại di động của bạn khi bạn đang ở trong cuộc họp trên một thiết bị khác. 

Bạn sẽ thấy một thông báo ở phía trên cùng màn hình di động của bạn với một tùy chọn để tham gia cuộc họp. Gõ nhẹ vào gia nhập để thêm điện thoại của bạn dưới dạng thiết bị đồng bộ.

Một biểu ngữ trong nhóm nói rằng đồng bộ thiết kế hàng tuần là ở gần đó với tùy chọn để gia nhập từ thiết bị di động của bạn.

Nếu bạn tham gia theo cách này, chúng tôi sẽ tắt tiếng micrô và loa của thiết bị đồng hành để tránh gây hiệu ứng ECHO.

Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ nội dung nào đó từ thiết bị đồng bộ, hãy gõ nhẹ vào bắt đầu trình bày ở cuối màn hình. Trên thiết bị khác của bạn, bạn sẽ có thể xem những gì bạn đang chia sẻ, giống như mọi người khác trong cuộc họp.

Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn ngừng trình bày, hoặc chỉ cần gác máy. Thiết bị khác của bạn sẽ vẫn được kết nối với cuộc họp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×