Chia sẻ một trang ghi chú hoặc toàn bộ sổ tay từ OneNote for Windows 10

Chia sẻ một trang ghi chú hoặc toàn bộ sổ tay từ OneNote for Windows 10

Dễ dàng chia sẻ ghi chú của bạn trong OneNote for Windows 10. Bạn có thể chia sẻ toàn bộ sổ tay và cho phép người dự sổ tay xem hoặc chỉnh sửa ghi chú của mình một cách đầy đủ. Nếu sổ tay của bạn được lưu trữ trong tài khoản OneDrive cá nhân, bạn còn có thể chia sẻ một trang ghi chú riêng lẻ để người khác có thể xem.

Chia sẻ toàn bộ sổ tay

Hãy làm như sau:

 1. Trong OneNote for Windows 10, mở sổ tay bạn muốn chia sẻ.

 2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ ứng dụng, bấm hoặc nhấn vào Chia sẻ.

  Góc trên cùng bên phải của cửa sổ OneNote hiển thị vị trí của nút Chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu không thấy nút Chia sẻ thì bạn có thể sử dụng OneNote 2016 nhưng không sử dụng được OneNote for Windows 10. Dưới đây là cách chia sẻ sổ tay bằng OneNote 2016.

 3. Trong hộp thả xuống trên ngăn tác vụ Chia sẻ mở ra, chọn Sổ tay này.

 4. Bên dưới Gửi lời mời qua email, nhập một hoặc nhiều địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ sổ tay hiện tại với họ.

 5. Trong hộp thả xuống, chọn Có thể chỉnh sửa nếu bạn muốn những người dự được chọn có thể thay đổi ghi chú của mình, nếu không, hãy chọn Có thể xem.

 6. Bấm hoặc nhấn vào Chia sẻ.

Chia sẻ một trang ghi chú riêng lẻ

Nếu sổ tay của bạn được lưu trữ trong tài khoản OneDrive cá nhân, bạn có thể chia sẻ một trang ghi chú riêng lẻ để người khác có thể xem nhưng không thể chỉnh sửa. Bạn không thể thực hiện điều này trong những sổ tay được liên kết với tài khoản cơ quan hoặc trường học nhưng bạn vẫn có thể chia sẻ toàn bộ sổ tay.

Hãy làm như sau:

 1. Trong OneNote for Windows 10, mở trang bạn muốn chia sẻ.

 2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ ứng dụng, bấm hoặc nhấn vào Chia sẻ.

  Góc trên cùng bên phải của cửa sổ OneNote hiển thị vị trí của nút Chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu không thấy nút Chia sẻ thì bạn có thể sử dụng OneNote 2016 nhưng không sử dụng được OneNote for Windows 10. Mặc dù không thể chia sẻ một trang ghi chú riêng lẻ trong OneNote 2016 nhưng bạn có thể gửi các ghi chú OneNote qua email.

 3. Trong hộp thả xuống trên ngăn tác vụ Chia sẻ mở ra, chọn Trang này.

 4. Bên dưới Phát hành Trang này, bấm hoặc nhấn vào Tạo.

  Khi liên kết đã được tạo, bấm vào Sao chép, rồi dán (Ctrl+V) liên kết đã sao chép vào email bất kỳ, lên phương tiện mạng xã hội hoặc bất kỳ đâu bạn muốn chia sẻ trang của mình.

Lưu ý: Để gửi một bản sao (hoặc ảnh chụp màn hình) của trang hiện tại qua email, hãy bỏ qua bước trước, rồi bấm hoặc nhấn vào Gửi bản sao ở cuối ngăn tác vụ Chia sẻ. Nếu sau này bạn thực hiện thay đổi cho ghi chú của mình thì mọi bản sao trước đó bạn đã gửi cho người khác có tùy chọn này đều sẽ không được cập nhật tự động.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×