Chia sẻ một trang đơn lẻ trong ghi chú với OneNote cho Windows 8

Với OneNote cho Windows 8, bạn có thể chia sẻ một trang trong sổ ghi chép với người khác.

  1. Hãy mở trang bạn muốn chia sẻ, rồi gõ nhẹ tab trang ở phía bên trái để chọn nó. Một đường viền dày có dấu kiểm xuất hiện quanh tab trang để xác nhận tab đó được chọn.

  2. Vuốt từ cạnh ngoài bên phải màn hình sang bên trái, sau đó gõ nhẹ vào nút Chia sẻ.

  3. Chọn đích chia sẻ (ví dụ, Thư).

  4. Làm theo các bước cần thiết trong ứng dụng đích (ví dụ, nhập địa chỉ email của người nhận và tiêu đề cho thư của bạn), gõ nhẹ vào Chia sẻ hoặc Gửi.

Lưu ý: Khi bạn gửi thư một trang ghi chú, nội dung của trang đó sẽ được chia sẻ trong phần nội dung thông điệp email của bạn. Người nhận sẽ không nhận được nối kết tới trang này trong sổ ghi chép của bạn và họ cũng sẽ không thể sửa trang này tại nguồn trừ khi trước đó bạn đã cấp cho họ quyền sửa công khai.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×