Chia sẻ một tệp trong Teams

Chia sẻ một tệp trong Teams

Để gửi một tệp trong một cuộc trò chuyện một lần hoặc nhóm, hãy chọn chọn tệp Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn thảo, chọn tệp bạn muốn chia sẻ, rồi gửi. Bạn cũng có thể tải lên một tệp bằng cách đi tới tab tệp và bấm chia sẻ. Bạn có thể chọn một tệp từ máy tính hoặc tài khoản OneDrive for Business của bạn.

Để chia sẻ tệp với nhóm của bạn trong một kênh, hãy chọn chọn tệp Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn hoặc đi đến tab tệp , rồi chọn tải lên.

Tab tệp với nút tải lên được chọn

Sau khi bạn chia sẻ một tệp, bạn cũng có thể chia sẻ một nối kết đến nó. Bằng cách đó, bạn không bao giờ phải tải lên nhiều bản sao của cùng một tệp để chia sẻ nó ở các vị trí khác nhau.

Để đính kèm một tệp vào cuộc trò chuyện kênh hoặc trò chuyện, hãy gõ nhẹ vào chọn tệp Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn thảo, rồi chọn tệp từ thiết bị của bạn hoặc dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây.

Khi bạn đính kèm tệp trong cuộc hội thoại kênh, tệp sẽ được lưu vào vị trí SharePoint cho kênh nhóm. Khi bạn đính kèm tệp trong hội thoại trò chuyện, tệp sẽ được lưu vào OneDrive của bạn và dễ truy nhập cho tất cả các thành viên của cuộc trò chuyện đó. Bạn có thể xem các tệp của nhóm được đính kèm vào hội thoại kênh bằng cách nhấn tab > tệp.

Tải các tệp lên trên màn hình nền hoặc ứng dụng web, rồi xem chúng trên thiết bị di động của bạn bất kỳ lúc nào sau đó.

Để đính kèm một tệp vào cuộc trò chuyện kênh hoặc trò chuyện, hãy gõ nhẹ vào chọn tệp Nút Chọn tệp bên dưới hộp soạn thảo, rồi chọn tệp từ thiết bị của bạn hoặc dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây.

Khi bạn đính kèm tệp trong cuộc hội thoại kênh, tệp sẽ được lưu vào vị trí SharePoint cho kênh nhóm. Khi bạn đính kèm tệp trong hội thoại trò chuyện, tệp sẽ được lưu vào OneDrive của bạn và dễ truy nhập cho tất cả các thành viên của cuộc trò chuyện đó. Bạn có thể xem các tệp của nhóm được đính kèm vào hội thoại kênh bằng cách chọn tab > tệp.

Bạn có thể thấy các tệp gần đây trên SharePoint bằng cách gõ nhẹ Nút Xem thêm Nút Xem thêm tệp. Từ đó bạn có thể chọn Onedrive và gõ nhẹ thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác ở đầu trang để mở và sử dụng ứng dụng onedrive của bạn để tải tệp lên.

Tải các tệp lên trên màn hình nền hoặc ứng dụng web, rồi xem chúng trên thiết bị di động của bạn bất kỳ lúc nào sau đó.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×