Chia sẻ lịch Outlook với người khác

Chia sẻ lịch Outlook với người khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có Exchange, Office 365, hoặc tài khoản Outlook.com, bạn có thể gửi một lời mời chia sẻ để người dùng khác để họ có thể xem lịch của bạn trong danh sách lịch riêng của họ.

Chia sẻ lịch không hạn chế vào thư mục lịch mặc định sẽ được tạo trong hồ sơ Outlook tất cả. Bạn có thể tạo thư mục bổ sung lịch và chọn nào trong các thư mục chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể tạo một thư mục lịch cho dự án cụ thể và chia sẻ với đồng nghiệp của bạn. Hoặc bạn có thể bạn có thể cấp quyền cho họ quyền sửa đổi sự kiện và cuộc hẹn trong lịch.

Chia sẻ lịch Office 365 hoặc Outlook.com của bạn với người bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn

 1. Từ thư mục lịch của bạn, trên trang chủ menu, hãy chọn Chia sẻ lịch.

  Chia sẻ lịch của bạn với người khác.
 2. Chọn lịch mà bạn muốn chia sẻ từ menu thả xuống.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính lịch , bấm Thêm.

 4. Bạn có thể tìm kiếm người từ sổ địa chỉ hoặc nhập địa chỉ email của họ trong hộp thêm của bạn. Khi bạn đã thêm tên trong hộp thoại Thêm người dùng , hãy bấm OK.

 5. Trở lại trong hộp thoại thuộc tính lịch, chọn tên của người đó hoặc địa chỉ email, sau đó chọn cấp độ chi tiết mà bạn muốn chia sẻ với người đó, rồi bấm OK.

  Chọn các quyền cho từng người.
 6. Người mà bạn đã chia sẻ lịch của bạn với sẽ nhận được một lời mời chia sẻ bằng email.

 7. Sau khi người nhận bấm chấp nhận, họ sẽ nhìn thấy được chia sẻ lịch của bạn trong danh sách lịch của họ.

Tôi nhìn thấy lỗi "lịch này không thể chia sẻ"

Nếu bạn thấy một thông báo cho biết không thể chia sẻ lịch này, không có hai lý do khiến có thể xảy ra.

 • Địa chỉ email không hợp lệ.

 • Địa chỉ email là nhóm Office 365

 • Email của người dùng bên ngoài người không phải là một phần của tổ chức của bạn.

Ai quyền có vào lịch của bạn

Bạn có thể chọn một vài mức cấp phép khác nhau khi chia sẻ lịch của bạn.

 • Có thể xem khi tôi đang bận. Những người đang chia sẻ lịch của bạn với mức cấp phép này chỉ có thể thấy mà thời gian bạn có thể sẵn dùng, như thế này:

  Những gì lịch của bạn sẽ trông như thế đến người mà bạn chia sẻ nó với.

 • Có thể xem tiêu đề và vị trí. Những người đang chia sẻ lịch của bạn với mức cấp phép này sẽ thấy trạng thái sẵn sàng và chủ đề và cuộc họp vị trí, như thế này:

  Điều gì lịch của bạn trông giống như cho người dùng khi bạn chia sẻ nó với giới hạn chi tiết.

 • Có thể xem tất cả các chi tiết. Những người đang chia sẻ lịch của bạn với mức cấp phép này sẽ thấy các chi tiết tất cả các cuộc hẹn của bạn, giống như bạn nhìn thấy.

Dừng chia sẻ lịch của bạn

Tại bất kỳ lúc nào bạn có thể thu hồi quyền truy nhập vào lịch của bạn. Lưu ý rằng có thể mất một lúc dành cho Office 365 và của người dùng Outlook để đồng bộ và loại bỏ dạng xem lịch của bạn.

 1. Bấm Lịch.

 2. Bấm trang đầu > quyền lịch.

 3. Trên tab quyền , bấm tên của người dùng và sau đó chọn loại bỏ.

 4. Bấm OK.

Chia sẻ lịch bằng cách phát hành vào trang web

Nếu bạn có quyền truy nhập vào máy chủ web hỗ trợ World Wide Web phân phối tác giả và giao thức lập phiên bản (WebDAV), bạn có thể phát hành lịch của bạn ở đó.

Lưu ý: Không chắc chắn máy chủ của bạn hỗ trợ WebDAV không? Người quản trị máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) của bạn sẽ có thể cho bạn.

 1. Bấm Lịch.

  Lệnh của Lịch

 2. Bấm trang đầu > phát hành trực tuyến > phát hành lên máy chủ WebDAV.

  Lưu ý: 

  • Nếu tài khoản email của bạn sử dụng Exchange, bạn sẽ thấy Phát hành lịch này, thay vì tùy chọn để phát hành lên máy chủ WebDAV. Điều này cho phép bạn phát hành lịch của bạn trực tiếp vào máy chủ Exchange. Trong cửa sổ mở ra, chọn các tùy chọn phát hành bạn muốn và bấm Bắt đầu phát hành.

  • Nếu bạn đang dùng Office 365, bạn vẫn có thể phát hành lịch của bạn lên máy chủ WebDAV, nhưng trước tiên bạn phải loại bỏ {dạng vô danh: CalendarSharingFreeBusySimple} chính sách chia sẻ. Điều này sẽ ngăn không cho bạn phát hành lịch của bạn với Exchange trong tương lai, Tuy nhiên. 

 3. Trong hộp vị trí , nhập vị trí của máy chủ WebDAV, chọn bất kỳ tùy chọn phát hành bạn muốn, sau đó bấm OK.

Chia sẻ lịch của bạn trong email

Nếu bạn không muốn cấp cho người khác quyền chia sẻ lịch của bạn và xem Cập Nhật, bạn có thể gửi email một bản sao tĩnh lịch của bạn cho một phạm vi ngày cụ thể. Người nhận sẽ có thể để xem các sự kiện trên lịch của bạn tại thời điểm bạn gửi email, nhưng không có bất kỳ Cập Nhật bạn thực hiện sau khi bạn gửi email.

Lưu ý: Tính năng này không còn sẵn dùng với Outlook cho Office 365.  

 1. Bấm Lịch.

  Lệnh của Lịch

 2. Bấm Trang đầu > Gửi Lịch qua E-mail.

  Trên tab Trang chủ, bấm Gửi Lịch qua Email.

 3. Trong hộp lịchPhạm vi ngày , hãy chọn khoảng thời gian lịch và thời gian bạn muốn chia sẻ. Ví dụ, chọn hôm nay chỉ hoặc tiếp theo 7 ngày.

  Trong các hộp Lịch và Phạm vi Ngày, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn.

 4. Đặt bất kỳ tùy chọn khác mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

 5. Trong email mới mở ra, thêm người bạn muốn thư gửi đến trường, thêm thư nếu bạn muốn, rồi bấm gửi.

Người mà bạn đã gửi lịch của bạn để sẽ thấy một phần nhỏ của lịch của bạn trong thư.

Ví dụ về lịch được chia sẻ trong email

Thư cũng bao gồm một tệp iCalendar (.ics) đính kèm mà họ có thể mở trong Outlook hoặc chương trình lịch khác. Khi người nhận bấm vào tệp iCalendar, Outlook Hiển thị tệp dưới dạng một lịch mới có thể xem song song với lịch của họ. Họ có thể kéo cuộc hẹn hoặc cuộc họp giữa hai lịch, và tìm một thời gian phù hợp cho cả hai của bạn.

Khắc phục sự cố chia sẻ lịch của bạn

Nếu bạn không có tùy chọn để chia sẻ lịch của bạn (nó bị mờ đi), đó là do người quản trị / nó hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn đã thiết lập một chính sách để ngăn không cho những người chia sẻ lịch.

Xem thêm

Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook Web App

Bạn có thể chia sẻ thông tin lịch với người khác bằng cách dùng Outlook 2010 trong ba cách:

 • Bằng email

 • Với tài khoản Microsoft Exchange Server

 • Bằng cách phát hành lịch trực tuyến

Bạn muốn làm gì?

Chia sẻ lịch bằng email

Chia sẻ lịch bằng tài khoản Microsoft Exchange Server

Chia sẻ lịch bằng cách phát hành trực tuyến

Chia sẻ lịch bằng email

Lịch được chia sẻ qua email đến trong hộp thư đến của người nhận dưới dạng phần đính kèm thông điệp email, với ảnh chụp nhanh lịch trong nội dung thư. Bạn có thể sửa ảnh tức thời lịch trước khi gửi. Ví dụ, bạn có thể thay đổi phông chữ hoặc tô sáng ngày hoặc cuộc hẹn.

Để gửi lịch qua email:

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm chia sẻ , bấm Gửi lịch qua email.

 2. Trong hộp lịch , hãy bấm vào lịch mà bạn muốn gửi.

 3. Trong hộp Phạm vi ngày , hãy bấm vào khoảng thời gian mà bạn muốn vào lịch để hiển thị.

 4. Nhập hoặc chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

Người dùng Outlook 2010 người nhận lịch qua email có thể chọn mở ảnh tức thời của lịch trong Outlook. Cách làm như vậy có thể hiển thị ảnh tức thời của lịch và lịch hiện tại của người nhận trong chế độ song song hoặc chế độ chồng lấp lịch.

Chia sẻ lịch bằng tài khoản Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server cho phép lịch chia sẻ với những người khác đã có tài khoản Exchange. Lịch của bạn có thể xem chỉ bởi những người khác mà bạn đã cấp quyền. Nếu người khác có lịch bạn muốn mở không có cấp cho bạn quyền để xem nó, Outlook sẽ nhắc bạn yêu cầu cho phép bạn cần.

Sau khi bạn truy nhập lịch chung lần đầu tiên, lịch được thêm vào danh sách Lịch chia sẻ trong Ngăn Dẫn hướng, nơi bạn có thể truy nhập vào nó lần sau bạn muốn xem nó.

Để chia sẻ lịch của bạn với người dùng Exchange khác:

 1. Trên trang đầu tab, trong nhóm chia sẻ , bấm Chia sẻ lịch.

 2. Trong lời mời chia sẻ sẽ xuất hiện, hãy nhập người bạn muốn chia sẻ với trong hộp đến .

 3. Nhập hoặc chọn bất kỳ tùy chọn mà bạn muốn, như thể bạn đang gửi một thông điệp email.

Người nhận thấy một email thông báo rằng bạn đã chia sẻ lịch của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu người nhận chia sẻ lịch Exchange của mình với bạn.

Mẹo: Nếu bạn muốn chia sẻ lịch mà bạn tạo và không mặc định của lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào tên lịch, sau đó bấm chia sẻ lịch tên.

Chia sẻ lịch bằng cách phát hành trực tuyến

Bạn có thể phát hành của bạn mặc định Outlook 2010 lịch Internet, cho phép nhiều người để xem nó. Phát hành lịch Internet cần có cả người phát hành lẫn người dùng sử dụng tài khoản Exchange.

 • Phát hành lên Outlook.com    Bạn có thể chia sẻ lịch Outlook của bạn với người khác bằng cách phát hành trên Outlook.com.

Để chia sẻ lịch Outlook của bạn trên Outlook.com, trước tiên lưu nó dưới dạng một iCalendar (.ics tệp), nhập vào Outlook.com, sau đó chia sẻ với những người mà bạn cần để xem nó.

Lưu lịch dưới dạng tệp .ics bằng cách chọn lịch trong Outlook, bấm vào tệp > Lưu lịch, chọn kiểu tệp iCalendar định dạng .

Không có tài khoản Outlook.com? Tìm hiểu cách tạo một người tại Outlook.com.

 • Phát hành lên máy chủ WebDAV    Nếu bạn có quyền truy nhập vào máy chủ web hỗ trợ World Wide Web phân phối tác giả và giao thức lập phiên bản (WebDAV), bạn có thể chọn phát hành lịch lên máy chủ mà thay vào đó.

Trong lịch mặc định của bạn, trên trang đầu tab, trong nhóm chia sẻ , hãy bấm Phát hành trực tuyến, và sau đó bấm phát hành lên máy chủ WebDAV

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) có thể cung cấp các tính năng và các công cụ để cho phép bạn phát hành lịch của bạn dưới dạng trang web. Liên hệ với ISP của bạn để xác nhận xem tính năng đó là sẵn dùng cho bạn.

Xem thêm

Mở Lịch Exchange của một người khác

Cho phép người khác quản lý thư và lịch của bạn

Tạo, xem hoặc xóa một lịch nhóm

Quản lý mục lịch và thư của người khác

Bạn có thể chia sẻ một bản sao lần lịch của bạn mà không được Cập Nhật được gọi là lịch ảnh tức thời hoặc chia sẻ lịch có thể cập nhật bằng cách phát hành chúng cho các trang web hỗ trợ giao thức WebDAV.

Bạn muốn làm gì?

Chia sẻ lịch của bạn với người dùng Exchange khác

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange.  Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft Exchange và làm thế nào để xác định phiên bản Exchange tài khoản của bạn kết nối đến, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm.

Trong phần này

Để biết thông tin về yêu cầu quyền truy nhập vào lịch được chia sẻ của người khác, hãy xem mở lịch Exchange của người khác.

Chia sẻ thư mục lịch mặc định của bạn với những người cụ thể

Thư mục lịch mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ.

 • Trong lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm Chia sẻ lịch của tôi.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Chia sẻ lịch của tôi.

  gửi thông điệp chia sẻ lịch

  1. Hãy nhập tên của người mà bạn muốn cấp quyền truy nhập để xem lịch của bạn.

  2. nhập một chủ đề cho thông điệp email của bạn.

  3. bấm hộp kiểm này để cấp quyền người nhận xem lịch của bạn.

  4. bấm hộp kiểm này để xác định mà bạn muốn để yêu cầu người nhận để chia sẻ lịch của họ với bạn. Phần này là tùy chọn.

 • Trong hộp đến , nhập tên của người nhận thư mời chia sẻ.

 • Trong hộp chủ đề , nhập một chủ đề cho thông điệp email.

 • Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu quyền truy nhập để xem thư mục lịch của người nhận mặc định. Để làm như vậy, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu quyền xem lịch của người nhận .

  Lưu ý: Nếu bạn muốn để yêu cầu quyền truy nhập vào một thư mục lịch khác với thư mục lịch mặc định, bạn phải gửi thông điệp email yêu cầu quyền đối với thư mục cụ thể đó. Tùy chọn này yêu cầu truy nhập của người nhận thư mục lịch mặc định chỉ.

 • Trong phần nội dung thư, hãy nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào.

 • Bấm vào Gửi.

 • Xem lại hộp thoại xác nhận, và sau đó, nếu đúng, hãy bấm OK.

Đầu Trang

Chia sẻ thư mục lịch mặc định của bạn với mọi người

Thư mục lịch mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục lịch mặc định.

  Điều này thường là dưới Lịch của tôi, và được hiển thị dưới dạng lịch.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ, sau đó bấm chia sẻ lịch tên.

  Điều này thường là dưới Lịch của tôi và được hiển thị dưới dạng lịch.

 2. Bấm thay đổi quyền chia sẻ.

 3. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

 4. Tại mục quyền, trong danh sách Mức cấp phép , bấm mức cấp phép.

  Với mức cấp phép (hoặc vai trò) này

  Bạn có thể

  Chủ sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người biên tập phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Biên tập viên

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

  Tác giả phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

  Người đóng góp

  Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người đánh giá

  Mục chỉ đọc và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm thích hợp và tùy chọn bên dưới quyền.

Đầu Trang

Chia sẻ thư mục lịch tùy chỉnh với những người cụ thể

Thư mục lịch mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Bạn có thể tạo thư mục lịch bổ sung và các thư mục này có thể được đổi tên hoặc xóa bỏ. Phần này bao gồm các hướng dẫn để chia sẻ thư mục lịch mà bạn tạo.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục lịch mà bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ, sau đó bấm chia sẻ lịch tên.

 2. Bấm vào tên thư mục chia sẻ.

 3. Trong hộp với thư mời chia sẻ, hãy nhập tên của người nhận.

 4. Hoặc bạn có thể thay đổi chủ đề.

 5. Ngoài ra, nếu bạn muốn cấp quyền cho người nhận để thay đổi mục lịch của bạn bằng cách chọn hộp kiểmngười nhận có thể thêm, sửa, và xóa mục trong lịch này .

 6. Trong phần nội dung thư, hãy nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào.

 7. Bấm vào Gửi.

 8. Xem lại hộp thoại xác nhận, và sau đó, nếu đúng, hãy bấm OK.

Đầu Trang

Chia sẻ thư mục tùy chỉnh lịch với mọi người

Thư mục lịch mặc định trong Outlook sẽ được tạo trong mỗi hồ sơ Outlook. Thư mục này không thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Bạn có thể tạo thư mục lịch bổ sung và các thư mục này có thể được đổi tên hoặc xóa bỏ. Phần này bao gồm các hướng dẫn để chia sẻ thư mục lịch mà bạn tạo.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục lịch mà bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ, sau đó bấm chia sẻ lịch tên.

 2. Bấm thay đổi quyền chia sẻ.

 3. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

 4. Tại mục quyền, trong danh sách Mức cấp phép , bấm mức cấp phép.

  Với mức cấp phép (hoặc vai trò) này

  Bạn có thể

  Chủ sở hữu

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người biên tập phát hành

  Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Biên tập viên

  Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

  Tác giả phát hành

  Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Tác giả

  Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

  Người đóng góp

  Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Người đánh giá

  Mục chỉ đọc và tệp.

  Tùy chỉnh

  Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

  Không có

  Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

  Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm thích hợp và tùy chọn bên dưới quyền.

Đầu Trang

Thu hồi hoặc thay đổi của người khác truy nhập vào các thư mục lịch của bạn

Vào bất kỳ lúc nào, bạn có thể thay đổi hoặc thu hồi quyền truy nhập của ai đó vào thư mục lịch của bạn.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào thư mục lịch mà bạn muốn thay đổi quyền.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn thay đổi quyền, sau đó bấm thay đổi quyền chia sẻ .

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền truy nhập cho tất cả mọi người    

   1. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm mặc định.

   2. Tại mục quyền, trong danh sách Mức cấp phép , bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ các tùy chọn khác để thay đổi quyền.

    Với mức cấp phép (hoặc vai trò) này

    Bạn có thể

    Chủ sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người biên tập phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Biên tập viên

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

    Tác giả phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

    Người đóng góp

    Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người đánh giá

    Mục chỉ đọc và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm thích hợp và tùy chọn bên dưới quyền.

  • Thu hồi hoặc thay đổi quyền cho một người    

   1. Trên tab quyền, trong hộp tên , hãy bấm vào tên của người có quyền truy nhập bạn muốn thay đổi.

   2. Tại mục quyền, trong danh sách Mức cấp phép , bấm không có để thu hồi quyền hoặc bất kỳ các tùy chọn khác để thay đổi quyền.

    Với mức cấp phép (hoặc vai trò) này

    Bạn có thể

    Chủ sở hữu

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. Là chủ sở hữu của thư mục, bạn có thể thay đổi các mức cấp phép người khác có cho thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người biên tập phát hành

    Tạo, đọc, sửa đổi, và xóa bỏ tất cả các mục và tệp, và tạo thư mục con. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Biên tập viên

    Tạo, đọc, sửa đổi và xóa bỏ tất cả các mục và tệp.

    Tác giả phát hành

    Tạo và đọc các mục và tệp, thư mục con, tạo và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Tác giả

    Tạo và đọc các mục và tệp, và sửa đổi và xóa mục và tệp do bạn tạo.

    Người đóng góp

    Tạo mục và tệp chỉ. Nội dung của thư mục không xuất hiện. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Người đánh giá

    Mục chỉ đọc và tệp.

    Tùy chỉnh

    Thực hiện các hoạt động được xác định bởi người sở hữu của thư mục. (Không áp dụng cho đại diện.)

    Không có

    Bạn có không có quyền. Bạn không thể mở thư mục.

    Bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh bằng cách chọn hộp kiểm thích hợp và tùy chọn bên dưới quyền.

   3. Lặp lại bước 2 cho mỗi người có quyền truy nhập bạn muốn sửa đổi.

Đầu Trang

Chia sẻ lịch của bạn bằng cách dùng truy nhập đại diện

Tương tự như gặp một trợ giúp bộ trợ giúp bạn quản lý giấy thư đến của mình, bạn có thể sử dụng Microsoft Outlook để cho phép người khác, được gọi là một đại diện, nhận và hồi đáp các yêu cầu họp hoặc phản hồi và gửi email thay mặt. Bạn cũng có thể cấp quyền bổ sung cho phép người đại diện của bạn để đọc, tạo hoặc có toàn quyền kiểm soát các mục trong Exchange của bạn hộp thư.

Truy nhập đại diện là một tính năng nâng cao hơn hơn chỉ chia sẻ thư mục Outlook của bạn. Nếu bạn muốn cấp quyền truy nhập bổ sung, chẳng hạn như cho phép đại diện có thể tạo thông điệp email hoặc trả lời yêu cầu cuộc họp thay mặt, bạn phải sử dụng truy nhập đại diện.

Lưu ý: 

 • Là người quản lý, thư của bạn phải được chuyển phát vào hộp thư trên máy chủ Exchange, không phải cho một Tệp Thư mục Riêng (.pst) trên máy tính của bạn.

 • Bạn và người đại diện phải dùng cùng phiên bản Office Outlook.

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm vào tab đại diện .

 2. Bấm Thêm.

 3. Trong hộp nhập tên hoặc chọn từ danh sách, hãy nhập tên của người đại diện mà bạn muốn cấp quyền truy nhập.

  Để thêm nhiều đại diện đồng thời, nhấn giữ phím CTRL và bấm tên của họ trong danh sách tên . Các quyền bạn chọn sẽ áp dụng cho tất cả các đại diện.

 4. Bấm Thêm, hãy bấm OK, sau đó bấm một kiểu quyền cho mỗi thư mục Outlook mà bạn muốn người đại diện có quyền truy nhập.

 5. Nếu bạn muốn đại diện của bạn để xem các mục mà bạn đã đánh dấu riêng tư, hãy chọn hộp kiểm người đại diện có thể nhìn thấy các mục riêng tư của tôi .

Lưu ý: Để biết thông tin bổ sung về quyền truy nhập đại diện, hãy xem phần Xem thêm .

Đầu Trang

Chia sẻ lịch với bất kỳ ai

Cho dù bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, POP3, IMAP hoặc Windows Live Mail, bạn có thể chia sẻ thông tin lịch với bất kỳ ai có quyền truy nhập vào email hoặc Internet. Trong phần này:

Lưu lịch dưới dạng tệp iCalendar

Phát hành lịch lên máy chủ Web

Lưu lịch dưới dạng trang Web

Gửi lịch qua email

Lưu lịch dưới dạng tệp iCalendar

 1. Trong lịch, hãy chọn một lịch để dễ lịch hoạt động trong dạng xem.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Lưu Như.

 3. Nhập tên cho tệp iCalendar trong hộp tên tệp văn bản. Điều này sẽ có dễ nhận dạng và tên có ý nghĩa cho bạn và người nhận.

  Tóm tắt lịch tên, phạm vi ngày và chi tiết mức sẽ xuất hiện bên cạnh Tùy chọn khác. Nếu bạn đã hài lòng với tóm tắt này, tiếp tục đến bước 8, nếu không sẽ tiếp tục với bước 4.

 4. Bấm tùy chọn khác.

 5. Từ danh sách Phạm vi ngày , chọn giá trị dữ liệu lịch để bao gồm trong tệp iCalendar, hoặc bấm xác định ngày để nhập một phạm vi ngày tùy chỉnh.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn một phạm vi ngày lớn hoặc chọn toàn bộ lịch, bạn có thể tạo một tệp iCalendar lớn.

 6. Từ danh sách chi tiết , hãy chọn số lượng các chi tiết để hiển thị những người nhận. Theo mặc định, tính khả dụng tùy chọn duy nhất được chọn. Không có các tùy chọn bao gồm các mục được đánh dấu riêng tư trừ khi bạn thay đổi tùy chọn quyền riêng tư trong tùy chọn nâng cao .

 7. Hoặc bạn có thể bấm Hiển thị để xem tùy chọn nâng cao .

  • Bao gồm chi tiết của mục được đánh dấu riêng tư      Tùy chọn này yêu cầu chi tiết đặt Giới hạn chi tiết hoặc Đầy đủ chi tiết. Tồn tại của mục riêng tư sẽ được bao gồm, nhưng không có thêm thông tin sẽ được chia sẻ.

  • Bao gồm phần đính kèm trong mục lịch      Tùy chọn này yêu cầu chi tiết đặt Đầy đủ chi tiết. Tất cả phần đính kèm vào các mục lịch, chẳng hạn như bảng tính, được bao gồm.

   Lưu ý: Điều này có thể tăng kích cỡ tệp iCalendar đáng kể.

 8. Bấm OK và sau đó bấm Lưu.

  Nếu lịch của bạn chứa không có mục, hộp thoại xuất hiện để cung cấp cho bạn cơ hội để hủy bỏ lưu tệp iCalendar.

Đầu Trang

Phát hành lịch lên máy chủ WebDAV

Bạn có thể phát hành và chia sẻ lịch của bạn với người khác bằng cách phát hành chúng lên máy chủ WebDAV. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn chia sẻ lịch và thông tin trạng thái sẵn sàng với những người khác, nhưng không sử dụng một phần mềm chẳng hạn như Exchange.

Máy chủ mà bạn phát hành lịch để phải hỗ trợ World Wide Web phân phối tác giả và giao thức lập phiên bản (WebDAV). Không phải tất cả các máy chủ Web hỗ trợ WebDAV. Ngay cả khi bạn có thể dùng tệp (File Transfer Protocol FTP) hoặc lưu trực tiếp vào một tế đặt tên cho quy ước (UNC) đường dẫn chẳng hạn như \\server\teamdocuments này không cho biết rằng WebDAV là sẵn dùng.

WebDAV là một phần mở rộng HTTP cho phép bạn tạo và sửa đổi tài liệu trên một máy chủ Web. Người quản trị máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn có thể cho bạn biết nếu WebDAV được hỗ trợ trên máy chủ mà bạn muốn dùng.

 1. Trong lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internetvà sau đó bấm phát hành lên máy chủ WebDAV.

 3. Trong hộp vị trí , nhập vị trí của máy chủ WebDAV và thư mục.

 4. Bên cạnh Khoảng thời gian, hãy chọn số ngày mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn.

 5. Bên cạnh chi tiết, hãy bấm vào mũi tên và chọn số lượng các chi tiết để chia sẻ. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi chỉ để giới hạn chi tiết được chia sẻ cho giờ làm việc đã xác định trong Outlook.

  Chi tiết lịch

  Theo mặc định, lịch này sẽ được định kỳ Cập Nhật. Thay đổi đối với lịch được phát hành lên máy chủ WebDAV trong quá trình kế tiếp theo cách thủ công hoặc tự động gửi/nhận. Theo mặc định, không có trong một khoảng 30 phút giữa mỗi gửi/nhận cho mỗi nhóm gửi/nhận. Nếu bạn thay đổi khoảng thời gian tự động gửi/nhận để nhỏ hơn 20 phút, Cập nhật lịch lên máy chủ WebDAV được gửi trong khoảng tối thiểu 20 phút.

  Để tải lên lịch này và sau đó không bao giờ cung cấp các Cập Nhật, hãy bấm nâng cao, sau đó bấm tải lên duy nhất: Cập Nhật sẽ không thể tải lên.

 6. Bấm OK.

Sau khi chia sẻ lịch, biểu tượng lịch trong ngăn dẫn hướng thay đổi như hình dưới đây.

Lịch chung

Đầu Trang

Lưu lịch dưới dạng trang Web

Bạn có thể lưu lịch dưới dạng trang Web và sau đó chia sẻ với người khác. Ví dụ, bạn có thể đăng lịch với dự án quan trọng ngày dưới dạng một trang trên mạng nội bộ của công ty của bạn, hoặc lên lịch thi đấu bóng đá nhóm của bạn dưới dạng một trang trên trang Web cá nhân của bạn. Bạn có thể rồi dễ dàng tham chiếu người khác vào lịch bằng URL của phân phối.

Khi bạn lưu lịch dưới dạng trang Web, bạn có thể xác định ngày bắt đầu và kết thúc cho lịch, và có bao gồm chi tiết cuộc hẹn được nhập trong phần văn bản của cuộc hẹn. Bạn cũng có thể thêm nền.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cung cấp cho bạn một trang Web hoặc vị trí để chia sẻ tệp với công, bạn có thể chia sẻ lịch của bạn dưới dạng trang Web.

 1. Trong lịch, hãy chọn một lịch để dễ lịch hoạt động trong dạng xem.

 2. Trên menu tệp , bấm lưu dưới dạng trang Web.

 3. Bên dưới thời gian thực hiện, hãy nhập một ngày trong các hộp ngày bắt đầungày kết thúc . Bấm vào mũi tên xuống cho lịch.

  Mặc định là tháng hiện tại và sau đây.

 4. Bên dưới tùy chọn, bạn có thể chọn để bao gồm chi tiết cuộc hẹn của bạn hoặc chọn một đồ họa nền cho trang Web mà bạn đang tạo.

 5. Dưới Lưu như, trong hộp văn bản tiêu đề lịch , nhập tên mà bạn muốn xuất hiện như là tiêu đề của trang Web.

 6. Đối với tên tệp, duyệt đến vị trí mà bạn muốn lưu trang Web và sau đó nhập tên tệp.

 7. Theo mặc định, trang Web mở ra trong trình duyệt Web của bạn sau khi bạn bấm lưu. Nếu bạn không muốn nhìn thấy trang Web, hãy xóa hộp kiểm mở trang Web được lưu trong trình duyệt .

 8. Bấm Lưu.

  Lưu ý: Trong một số trình duyệt Web, chẳng hạn như Microsoft Windows Internet Explorer, trang có thể không xuất hiện khi nó nên vì nội dung hiện hoạt bị chặn. Nếu bạn thấy một thanh thông tin ở phía trên cùng, bấm vào văn bản, bấm Nội dung chặn cho phép, sau đó bấm .

Đầu Trang

Gửi lịch qua email

Một bản sao lịch của bạn có thể được gửi đến bất kỳ ai trong thông điệp email. Lịch được đưa vào dưới dạng phần đính kèm và cũng sẽ xuất hiện trong nội dung thư. Bạn quyết định những ngày được bao gồm và số lượng chi tiết.

 • Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm Gửi lịch qua email.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ, sau đó bấm Gửi lịch qua email.

 • Trong danh sách lịch , hãy chọn lịch để gửi. Theo mặc định, mặc định lịch được chọn. Đây là lịch Outlook được dùng để hiển thị thông tin rảnh/bận của bạn để những người khác và nơi yêu cầu họp được chấp nhận.

 • Trong danh sách Phạm vi ngày , chọn giá trị dữ liệu lịch để đưa vào trong tin nhắn của bạn, hoặc bấm xác định ngày để nhập một phạm vi ngày tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn chọn một phạm vi ngày lớn hoặc chọn toàn bộ lịch, bạn có thể tạo một thư lớn.

 • Trong danh sách chi tiết , hãy chọn số lượng các chi tiết để hiển thị những người nhận. Theo mặc định, tùy chọn trạng thái sẵn sàng chỉ được chọn. Không có các tùy chọn bao gồm các mục được đánh dấu riêng tư trừ khi bạn thay đổi tùy chọn quyền riêng tư trong tùy chọn nâng cao .

  Danh sách chi tiết trong hộp thoại Gửi Lịch qua Email

  1. Hoặc bạn có thể, bạn có thể giới hạn thông tin được bao gồm trong thư đến của bạn giờ làm việc bằng cách chọn hộp kiểm chỉ hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi . Để thay đổi giờ làm việc của bạn, hãy bấm đặt giờ làm việc.

  2. Hoặc bạn có thể nhìn thấy tùy chọn nâng cao, bấm hiện.

   • Bao gồm chi tiết của mục được đánh dấu riêng tư   Tùy chọn này yêu cầu chi tiết đặt Giới hạn chi tiết hoặc Đầy đủ chi tiết. Tồn tại của mục riêng tư được bao gồm, nhưng không có thông tin thêm được chia sẻ.

   • Bao gồm phần đính kèm trong mục lịch    Tùy chọn này yêu cầu chi tiết đặt Đầy đủ chi tiết. Tất cả phần đính kèm vào các mục lịch, chẳng hạn như bảng tính, được bao gồm.

   • Bố trí email    Bạn có thể bao gồm lịch biểu hàng ngày của bạn hoặc một danh sách các sự kiện.

  3. Bấm OK.

  4. Trong hộp đến , nhập tên của người mà bạn muốn gửi thông tin thuê bao.

  5. Trong phần nội dung thư, hãy nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào.

  6. Bấm vào Gửi.

Lịch sẽ xuất hiện cho người nhận trong nội dung thư. Cũng có thể mở tệp đính kèm iCalendar có phần mở rộng tệp của .ics trong nhiều chương trình lịch, kể cả Outlook.

Ví dụ về lịch đã nhận bằng cách dùng tính năng Lịch Email

Khi phần đính kèm tệp .ics nhận được trong Outlook, người nhận sẽ được nhắc để mở lịch. Tệp .ics lịch sẽ mở ra như lịch mới trong Outlook. Khi mở như lịch Outlook, người nhận có thể xem lịch đã nhận được trong dạng xem song song hoặc xếp chồng. Người nhận cũng có thể kéo các mục lịch từ lịch đã nhận được một lịch Outlook.

Đầu Trang

Phát hành lịch vào Office Online

Bạn có thể chia sẻ lịch Outlook của bạn bằng cách phát hành chúng vào Microsoft Office Online. Office Online cung cấp cách thức miễn phí để chia sẻ lịch và cho phép bạn kiểm soát ai có quyền truy nhập vào chúng. Ngoài ra, bạn có thể phát hành hoặc xem lịch trên Office Online ngay cả khi bạn không dùng tài khoản Exchange. Sử dụng Office Online là một cách tuyệt vời để chia sẻ thông tin lịch nếu bạn dùng POP3 hoặc tài khoản email IMAP, loại tài khoản email cá nhân hoặc small business, phổ biến nhất.

 1. Trong lịch, trong Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn phát hành.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Ngăn Dẫn hướngMinimized dạng xem, trong Ngăn dẫn hướng, bấm nút lịch Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướngvà sau đó bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn phát hành.

  Mẹo: Nếu bạn muốn phát hành lịch mặc định của bạn, hãy bấm Phát hành lịch của tôi trong Ngăn dẫn hướngvà sau đó tiếp tục với bước 3.

 2. Trên menu lối tắt, trỏ tới phát hành lên Internetvà sau đó bấm phát hành vào Office Online.

 3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đã phát hành lịch vào Office Online, bạn phải đăng ký Office trực tuyến bằng cách sử dụng tài khoản Windows Live ID của bạn. Nếu bạn không có tài khoản Windows Live ID miễn phí, bạn có thể tạo một. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

 4. Bên cạnh Khoảng thời gian, hãy chọn số ngày mà bạn muốn chia sẻ lịch của bạn.

  Ảnh chụp màn hình phạm vi ngày

 5. Bên cạnh chi tiết, hãy bấm vào mũi tên và chọn số lượng các chi tiết để chia sẻ. Nếu bạn muốn, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi chỉ để giới hạn chi tiết được chia sẻ cho giờ làm việc đã xác định trong Outlook.

  Chi tiết lịch

 6. Bên cạnh các quyền, hãy chọn có thông tin lịch của bạn có thể được đã xác định những người chỉ xem hoặc tìm kiếm và xem bởi bất kỳ ai sử dụng Office Online.

  • Chỉ mời người dùng có thể xem lịch này      Nếu bạn bấm Tùy chọn này, một thông điệp email Outlook chia sẻ sẽ mở ra sau khi lịch được phát hành vào Office Online. Bạn có thể gửi thông điệp email chia sẻ cho mỗi người mà người bạn muốn cấp quyền truy nhập vào lịch của bạn. Chia sẻ thư tự động bao gồm nối kết đến lịch, và bạn có thể nhập một thông điệp nếu bạn muốn.

  • Bất kỳ ai cũng có thể xem và tìm kiếm cho lịch này trên Office Online      Nếu bạn bấm Tùy chọn này, bất kỳ ai biết nối kết đến lịch của bạn có thể xem nó. Mọi người không cần tài khoản Windows Live ID để đăng nhập hoặc đăng nhập vào dịch vụ. Ngoài ra, người dùng Office Online có thể tìm thấy lịch này khi tìm kiếm lịch.

 7. Nếu bạn phát hành lịch mà bất kỳ ai cũng có thể xem và tìm kiếm, nhập mô tả lịch của bạn trong hộp mô tả . Thông tin này giúp người dùng Office Online khác tìm thấy lịch của bạn.

  Theo mặc định, lịch này sẽ được định kỳ Cập Nhật. Thay đổi đối với lịch được phát hành trong Office Online trong quá trình kế tiếp theo cách thủ công hoặc tự động gửi/nhận. Theo mặc định, không có trong một khoảng 30 phút giữa mỗi gửi/nhận cho từng nhóm Gửi/nhận . Nếu bạn thay đổi khoảng thời gian tự động gửi/nhận để nhỏ hơn 20 phút, Cập nhật lịch vào Office Online được gửi tối thiểu trong khoảng 20 phút.

  Để tải lên lịch này và sau đó không bao giờ cung cấp các Cập Nhật, hãy bấm nâng cao, sau đó bấm tải lên duy nhất: Cập Nhật sẽ không thể tải lên.

 8. Bấm OK.

Sau khi chia sẻ lịch, biểu tượng lịch trong ngăn dẫn hướng thay đổi như hình dưới đây.

Lịch chung

Bài viết liên quan

Cho phép người khác quản lý thư và lịch của bạn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×