Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn có một Office 365 hoặc khác Microsoft Exchange-dựa trên dịch vụ email, sử dụng Outlook trên web để chia sẻ lịch của bạn với những người bên trong hoặc bên ngoài tổ chức của bạn. Tùy thuộc vào quyền bạn cung cấp cho họ, họ có thể xem lịch của bạn, sửa hoặc làm đại diện của bạn cho yêu cầu họp.

Lưu ý: Chia sẻ lịch có thể không sẵn dùng cho tài khoản của bạn, hoặc có thể được giới hạn trong mọi người trong tổ chức của bạn, tùy thuộc vào thiết đặt tổ chức của bạn.

Trong bài viết này

Chia sẻ lịch của tôi

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn lịch.

 2. Ở đầu màn hình, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình của nút chia sẻ

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để chia sẻ thay vào đó. Bạn không thể chia sẻ lịch của người khác.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ lịch trong hộp Gửi lời mời chia sẻ trong email

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

 4. Chọn lượng thông tin bạn muốn người này để xem:

  • Có thể xem khi tôi đang bận cho phép người đó xem khi bạn bận nhưng không bao gồm các chi tiết như vị trí sự kiện.

  • Có thể xem tiêu đề và vị trí cho phép người đó xem khi bạn bận cũng như tiêu đề và vị trí các sự kiện.

  • Có thể xem tất cả các chi tiết cho phép người xem tất cả các chi tiết của sự kiện của bạn.

  • Có thể chỉnh sửa cho phép người xem tất cả các chi tiết của sự kiện của bạn và sửa lịch của bạn (chỉ sẵn dùng khi chia sẻ với mọi người trong tổ chức của bạn).

  • Đại diện cho phép người xem và sửa lịch của bạn, cũng như gửi và hồi đáp họp yêu cầu thay mặt (chỉ sẵn dùng khi chia sẻ với mọi người trong tổ chức của bạn). Để biết thêm thông tin về trình soạn thảo và đại diện quyền truy nhập, hãy xem ủy quyền lịch trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp.

 5. Chọn Chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ ngay lịch của mình, chọn Loại bỏ Biểu tượng Loại bỏ .

Lưu ý: 

 • Khi chia sẻ lịch không phải lịch chính của bạn — chẳng hạn như lịch dự án mà bạn đã tạo — bạn không thể chọn người đại diện.

 • Mục lịch được đánh dấu riêng tư được bảo vệ. Hầu hết mọi người mà bạn chia sẻ với lịch của bạn nhìn thấy thời gian chỉ mục được đánh dấu riêng tư, không tiêu đề, địa điểm, hoặc các chi tiết khác. Chuỗi lặp lại được đánh dấu là riêng tư cũng sẽ hiển thị kiểu lặp lại. Ngoại lệ chỉ này là bạn có thể cung cấp cho phép người đại diện để xem sự kiện riêng tư.

 • Bạn cũng có thể thấy một mục nhập cho tổ chức của tôi trong danh sách những người mà bạn đã chia sẻ lịch. Đây là mức mặc định của chi tiết mà người khác trong tổ chức của bạn, hoặc tổ chức được liên kết, có thể nhìn thấy khi xem lịch của bạn trong trợ lý lập lịch biểu.

Đầu Trang

Thay đổi quyền chia sẻ lịch

Bạn có thể thay đổi quyền mình đã đặt cho lịch hoặc ngừng chia sẻ lịch hoàn toàn, bằng cách bấm chuột phải vào tên lịch bên dưới mục Lịch của bạn.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn lịch.

 2. Bên dưới Lịch của bạn, bấm chuột phải vào lịch bạn muốn cập nhật cài đặt chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ quyền.

  Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh cho Lịch của Bạn, với quyền Chia sẻ được chọn.

 3. Tìm người có quyền bạn muốn thay đổi, rồi chọn mức quyền mới hoặc chọn Loại bỏ Biểu tượng Loại bỏ để ngừng chia sẻ lịch của bạn với người đó.

Khi bạn loại bỏ một người từ danh sách những người mà bạn đã chia sẻ với lịch của bạn, URL đã được gửi đến người đó ngừng hoạt động. Nếu người dùng cũng có trong tổ chức của bạn, lịch được loại bỏ khỏi danh sách của họ của lịch.

Đầu Trang

Thêm lịch của người khác vào dạng xem lịch biểu của tôi

Nếu bạn nhận được lời mời chia sẻ lịch của người khác, hãy chọn chấp nhận trong thư hoặc nối kết trong lời mời để thêm lịch của họ vào dạng xem lịch của bạn.

Ảnh chụp màn hình nút Chấp nhận trong thông báo email Lịch dùng chung.

Bạn cũng có thể vào lịch của bạn trong Outlook trên web để thêm lịch của người khác vào dạng xem của bạn. Tuy nhiên, lịch mở theo cách này sẽ không xuất hiện trong tất cả các máy khách Outlook của bạn. Để đảm bảo rằng lịch của người khác xuất hiện trong tất cả các máy khách Outlook , yêu cầu họ chia sẻ lịch của họ với bạn.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn lịch.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch khác và chọn mở lịch.

  Ảnh chụp màn hình của menu ngữ cảnh cho lịch khác, với mở lịch được chọn.

 3. Để thêm lịch, hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Để thêm lịch của người trong tổ chức của bạn, từ thư mục hộp, hãy nhập tên của họ và chọn mở. Nếu người đó không chia sẻ lịch của người đó trực tiếp với bạn, mở lịch sẽ hiển thị với quyền người cấp quyền cho người dùng tổ chức của tôi .

  • Để thêm một lịch từ bên ngoài tổ chức của bạn, trong hộp lịch Internet nhập URL, và chọn mở. URL có thể kết thúc với phần mở rộng tệp .ics.

   Lưu ý: 

   • Nếu bạn tìm cách thêm một lịch từ Internet và chắc chắn rằng URL chính xác, nhưng bạn không nhìn thấy bất kỳ thông tin nào, hãy thử loại bỏ lịch và thêm lại, thay đổi giao thức http thành https.

Sau khi bạn thêm lịch khác, bạn có thể đổi tên lịch, thay đổi màu lịch hoặc loại bỏ lịch khỏi chế độ xem của mình.

Để biết thông tin về sửa lịch của người khác, hãy xem Quản lý lịch của người khác trong Outlook Web App.

Để biết thêm thông tin về mở lịch từ bên ngoài tổ chức của bạn hoặc từ ICS URL, hãy xem mở lịch Internet trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Ngừng chia sẻ lịch của tôi với ai đó

Nếu bạn muốn dừng chia sẻ lịch của bạn với những người khác, hãy dùng Outlook trên web để loại bỏ quyền của họ.

 1. Ở phía trên cùng của trang, chọn công cụ khởi động ứng dụng Chọn công cụ khởi động ứng dụng , và chọn lịch.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn ngừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình của nút chia sẻ

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để thay thế. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ khỏi lịch của những người khác.

 3. Chọn người bạn muốn ngừng chia sẻ lịch, rồi chọn Loại bỏ Biểu tượng Loại bỏ .

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

  Người giờ đây bị loại bỏ khỏi danh sách mọi người có quyền truy nhập vào lịch của bạn. Nếu người tổ chức của bạn, lịch của bạn sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách lịch của mình. Nếu người bên ngoài tổ chức của bạn, của mình sao lịch của bạn không bị loại bỏ nhưng sẽ không còn đồng bộ với lịch của bạn hoặc nhận bản Cập Nhật.

Thêm thông tin

Ủy quyền lịch trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp

Chia sẻ thư mục liên hệ với người khác

Làm việc với nhiều lịch

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×