Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook.com

Khi bạn chia sẻ lịch Outlook.com của mình với mọi người, họ có thể thêm lịch đó trực tiếp vào dạng xem lịch biểu của họ trong Outlook. Tùy theo quyền bạn cấp cho họ, họ có thể xem lịch của bạn hoặc chỉnh sửa lịch.

Nếu lịch Outlook.com của bạn không đồng bộ trong Outlook trên Windows hoặc bạn không thể chỉnh sửa lịch Outlook.com dùng chung trong Outlook trên Windows, xem mục Lịch Outlook.com của tôi sẽ không đồng bộ hoặc tôi không thể chỉnh sửa lịch Outlook.com dùng chung.

Lưu ý: Đăng nhập vào Outlook.com bằng tài khoản Microsoft bất kỳ, bao gồm các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com. Nếu bạn có tài khoản cơ quan hoặc trường học Office 365, xem mục Chia sẻ lịch của bạn trong Outlook trên web dành cho doanh nghiệp.

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com beta hay cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn chia sẻ.

  Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ lịch thuộc sở hữu của người khác.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ lịch.

 4. Chọn cách bạn muốn người này sử dụng lịch của mình:

  • Có thể xem khi tôi đang bận cho phép người đó xem khi bạn bận nhưng không bao gồm các chi tiết như vị trí sự kiện.

  • Có thể xem tiêu đề và vị trí cho phép người đó xem khi bạn bận cũng như tiêu đề và vị trí các sự kiện.

  • Có thể xem tất cả các chi tiết cho phép người đó xem tất cả các chi tiết về sự kiện của bạn.

  • Có thể chỉnh sửa cho phép người đó chỉnh sửa lịch của bạn.

  • Đại diện cho phép người đó chỉnh sửa lịch của bạn và chia sẻ với người khác.

 5. Chọn Chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ lịch của mình ngay lúc này, chọn Loại bỏ .

  Lưu ý: 

  • Khi chia sẻ lịch của bạn với người dùng không sử dụng Outlook.com, như người dùng Gmail, họ sẽ chỉ có thể chấp nhận lời mời bằng tài khoản Outlook.com hoặc Office 365.

  • Lịch ICS là dạng chỉ đọc, vì vậy, ngay cả khi bạn cấp quyền truy nhập chỉnh sửa cho người dùng khác, họ cũng sẽ không thể chỉnh sửa lịch của bạn.

  • Mức độ thường xuyên đồng bộ lịch ICS của bạn phụ thuộc vào nhà cung cấp email của người mà bạn đã chia sẻ lịch.

  • Các mục lịch được đánh dấu riêng tư sẽ được bảo bệ. Hầu hết những người bạn chia sẻ lịch chỉ thấy thời gian của các mục được đánh dấu riêng tư, chứ không thấy tiêu đề, vị trí hay các chi tiết khác. Chuỗi lặp lại được đánh dấu là riêng tư cũng sẽ hiển thị kiểu lặp lại.

Bạn có thể thay đổi các quyền mà mình đã thiết lập cho lịch, hoặc ngừng chia sẻ lịch hoàn toàn, bằng cách nhấp chuột phải vào tên lịch bên dưới mục Lịch của bạn.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 2. Bên dưới Lịch, bấm chuột phải vào lịch bạn muốn cập nhật cài đặt chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ và quyền.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn Chia sẻ và Quyền

 3. Tìm người mà bạn muốn thay đổi quyền, rồi chọn mức quyền mới hoặc chọn Loại bỏ để ngừng chia sẻ lịch của bạn với người đó.

Nếu bạn nhận được lời mời chia sẻ lịch của người khác, chọn Chấp nhận ở phần dưới cùng của thư để thêm lịch của họ vào cửa sổ lịch của bạn.

Ảnh chụp màn hình nút Chấp nhận trong thông báo email Lịch dùng chung.

Sau khi bạn thêm lịch khác, bạn có thể đổi tên, thay đổi màu hoặc loại bỏ khỏi dạng xem của bạn. Để thực hiện điều này, hãy bấm chuột phải vào lịch trong ngăn bên trái.

Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh lịch với với Đổi tên được chọn

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch với ai đó, bạn có thể loại bỏ quyền của người đó.

 1. Ở cuối trang, hãy chọn Lịch để đi đến lịch.

 2. Trong ngăn bên trái, nhấp chuột phải vào lịch mà bạn muốn dừng chia sẻ và chọn Chia sẻ và Quyền.

  Ảnh chụp màn hình con trỏ di chuyển qua mục Chia sẻ và quyền trong menu ngữ cảnh của lịch

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch của tôi". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số đó để thay thế. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ khỏi lịch của những người khác.

 3. Chọn người bạn muốn ngừng chia sẻ lịch, rồi chọn Loại bỏ .

  Người đó hiện được loại bỏ khỏi danh sách những người có quyền truy nhập vào lịch của bạn. Bản sao lịch của bạn ở chỗ người đó sẽ không còn đồng bộ với lịch của bạn hay nhận cập nhật.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Công cụ khởi động Ứng dụng Nút Công cụ khởi động Ứng dụng. > Lịch.

 2. Ở đầu màn hình, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ lịch trên thanh dẫn hướng.

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để chia sẻ thay vào đó. Bạn không thể chia sẻ lịch của người khác.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ lịch trong hộp Gửi lời mời chia sẻ trong email

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch trong Outlook.com.

 4. Chọn cách bạn muốn người này sử dụng lịch của mình:

  • Có thể xem khi tôi đang bận cho phép người đó xem khi bạn bận nhưng không bao gồm các chi tiết như vị trí sự kiện.

  • Có thể xem tiêu đề và vị trí cho phép người đó xem khi bạn bận cũng như tiêu đề và vị trí các sự kiện.

  • Có thể xem cho phép người đó xem tất cả chi tiết sự kiện của bạn.

  • Có thể chỉnh sửa cho phép người đó chỉnh sửa lịch của bạn.

  • Có thể chỉnh sửa và quản lý chia sẻ cho phép người đó chỉnh sửa lịch của bạn, đồng thời, chia sẻ lịch với người khác.

 5. Chọn Chia sẻ. Nếu bạn quyết định không chia sẻ ngay lịch của mình, chọn Loại bỏ Loại bỏ .

  Lưu ý: 

  • Khi chia sẻ lịch của bạn với người dùng không sử dụng Outlook.com, như người dùng Gmail, họ sẽ chỉ có thể chấp nhận lời mời bằng tài khoản Outlook.com hoặc Office 365.

  • Biện pháp thay thế là chia sẻ liên kết đến lịch của bạn có thể được sử dụng để thêm lịch của bạn vào hộp thư của họ. Để tạo liên kết đến lịch của bạn từ Outlook trên web, chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt ở đầu trang, rồi chọn Lịch. Sau đó, chọnPhát hành lịch, rồi chọn lịch của bạn và quyền bạn muốn cấp. Sau khi lưu những thay đổi này, bạn có thể sao chép url ICS, rồi chia sẻ qua email.

  • Lịch ICS là dạng chỉ đọc, vì vậy, ngay cả khi bạn cấp quyền truy nhập chỉnh sửa cho người dùng khác, họ cũng sẽ không thể chỉnh sửa lịch của bạn.

  • Mức độ thường xuyên đồng bộ lịch ICS của bạn phụ thuộc vào nhà cung cấp email của người mà bạn đã chia sẻ lịch.

  • Các mục lịch được đánh dấu riêng tư sẽ được bảo bệ. Hầu hết những người bạn chia sẻ lịch chỉ thấy thời gian của các mục được đánh dấu riêng tư, chứ không thấy tiêu đề, vị trí hay các chi tiết khác. Chuỗi lặp lại được đánh dấu là riêng tư cũng sẽ hiển thị kiểu lặp lại.

Bạn có thể thay đổi quyền mình đã đặt cho lịch hoặc ngừng chia sẻ lịch hoàn toàn, bằng cách bấm chuột phải vào tên lịch bên dưới mục Lịch của bạn.

 1. Ở đầu trang, chọn Công cụ khởi động Ứng dụng Nút Công cụ khởi động Ứng dụng. > Lịch.

 2. Bên dưới Lịch của bạn, bấm chuột phải vào lịch bạn muốn cập nhật cài đặt chia sẻ, rồi chọn Chia sẻ quyền.

  Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh cho Lịch của Bạn, với quyền Chia sẻ được chọn.

 3. Tìm người có quyền bạn muốn thay đổi, rồi chọn mức quyền mới hoặc chọn Loại bỏ Loại bỏ để ngừng chia sẻ lịch của bạn với người đó.

Nếu bạn nhận được lời mời chia sẻ lịch của người khác, chọn Chấp nhận ở phần dưới cùng của thư để thêm lịch của họ vào cửa sổ lịch của bạn.

Ảnh chụp màn hình nút Chấp nhận trong thông báo email Lịch dùng chung.

Sau khi bạn thêm lịch khác, bạn có thể đổi tên, thay đổi màu hoặc loại bỏ khỏi dạng xem của bạn. Để thực hiện điều này, hãy bấm chuột phải vào lịch trong ngăn bên trái.

Ảnh chụp màn hình menu ngữ cảnh của lịch

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ lịch với ai đó, bạn có thể loại bỏ quyền của người đó.

 1. Ở đầu trang, chọn Công cụ khởi động Ứng dụng Nút Công cụ khởi động Ứng dụng. > Lịch.

 2. Ở đầu trang, chọn Chia sẻ, rồi chọn lịch bạn muốn ngừng chia sẻ.

  Ảnh chụp màn hình nút Chia sẻ lịch trên thanh dẫn hướng.

  Theo mặc định, lịch chính của bạn được gọi là "Lịch". Nếu bạn đã tạo lịch khác, bạn có thể chọn một trong số các lịch đó để thay thế. Bạn không thể loại bỏ quyền chia sẻ khỏi lịch của những người khác.

 3. Chọn người bạn muốn ngừng chia sẻ lịch, rồi chọn Loại bỏ Loại bỏ .

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại Chia sẻ lịch này.

  Người đó hiện được loại bỏ khỏi danh sách những người có quyền truy nhập vào lịch của bạn. Bản sao lịch của bạn ở chỗ người đó sẽ không còn đồng bộ với lịch của bạn hay nhận cập nhật.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Sử dụng lịch dùng chung cho gia đình trong Outlook.com

Tìm kiếm ở Lịch của bạn trong Outlook.com

Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook.com

Nhập hoặc đăng ký với lịch trong Outlook.com

In email và lịch trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×