Chia sẻ ghi chú OneNote trong cuộc họp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn thực hiện ghi chú trong cuộc họp, bạn có thể không thể bắt mọi người nói. Tại sao không cho phép người khác thực hiện ghi chú với bạn? Chỉ giữ sổ ghi chép OneNote của bạn ở vị trí được chia sẻ, chẳng hạn như OneDrive hoặc SharePoint, và lấy người để cộng tác trong cuộc họp.

Lưu ý: Nếu bạn đã tạo sổ ghi chép trên máy tính của bạn, bạn sẽ cần phải chia sẻ trên OneDrive lần đầu tiên để người khác có thể xem và sửa.

Để cho phép những người khác xem và đóng góp vào ghi chú được chia sẻ của bạn, hãy thực hiện một trong hai cách sau:

  • Để mời những người khác đến sổ ghi chép chung của bạn, hãy bấm Tệp > Chia sẻ > Mời Mọi người.

    Chia sẻ sổ ghi chép với những người khác

    Những người bạn mời sẽ nhận được thông báo với nối kết đến sổ ghi chép được chia sẻ của bạn. Các quyền bạn đã thiết lập cho chúng ở vị trí được chia sẻ sẽ xác định cho dù họ có thể chỉ xem các ghi chú của bạn hoặc cũng có thể sửa đổi chúng.

  • Để chia sẻ sổ ghi chép trong lúc họp, hãy bấm Tệp > Chia sẻ > Chia sẻ với Cuộc họp.

    Chia sẻ ghi chú với những người dự họp.

Sau khi người khác mở sổ ghi chép, bất kỳ ai có quyền đều có thể thêm ghi chú cuộc họp—tất cả cùng một lúc nếu bạn muốn! OneNote tự động đồng bộ hóa và ghi chú của mọi người sẽ hiện lên.

Lưu ý: Bạn có thể dừng chia sẻ sổ ghi chép bất cứ lúc nào và bạn có thể thay đổi người có thể xem hoặc sửa nó. Nếu bạn muốn chia sẻ ghi chú cuộc họp sau khi cuộc họp của bạn, hãy thử gửi trang ghi chú trong email.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×