Chia sẻ danh sách tác vụ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể chia sẻ danh sách nhiệm vụ mà bạn đã tạo với người khác.

  1. Chọn Chia sẻ chia sẻ ở phía trên cùng của cửa sổ nhiệm vụ.

  2. Chọn tạo thư mời nối kết.

  3. Chọn sao chép nối kết.

  4. Mở một email mới và nó đến những người bạn muốn chia sẻ danh sách của bạn với địa chỉ.

  5. Dán nối kết vào thông điệp của bạn và gửi nó.

Lưu ý: Email là chỉ cần một cách để chia sẻ thư mời nối kết. Bạn cũng có thể gửi nó đến những người dùng bất kỳ ứng dụng thư, chẳng hạn như Microsoft Teams.

Quản lý thiết đặt chia sẻ

  1. Để giới hạn chia sẻ vào danh sách hiện tại thành viên chọn Chia sẻ chia sẻ.

  2. Chọn tùy chọn khác.

  3. Chọn chuyển sang bên cạnh giới hạn quyền truy nhập vào các thành viên hiện tại để đặt nó trên. Điều này sẽ vô hiệu hóa thư mời nối kết và giới hạn danh sách truy nhập vào các thành viên hiện tại.

  4. Ngoài ra, bạn có thể chọn màu đỏ nút dừng chia sẻ để tắt chia sẻ cho danh sách nhiệm vụ. Sau khi bạn ngừng chia sẻ, chỉ có bạn sẽ có quyền truy nhập vào danh sách.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×