Chia sẻ cơ sở dữ liệu: Chọn người dùng trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Người dùng có quyền truy nhập vào máy tính này      Hộp này liệt kê tất cả người dùng mà bạn có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn. Để cấp cho người dùng truy nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn, hãy chọn hộp kiểm chia sẻ trước tên người dùng đó.

Lưu ý: Theo mặc định, người quản trị trên máy tính này hiển thị trong danh sách này, nhưng người quản trị trên miền không được bao gồm, trừ khi bạn cụ thể là thêm chúng. Bất kỳ ai là người quản trị — bất kể việc tài khoản người dùng của họ được hiển thị trong danh sách này — có thể truy nhập tất cả dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm thế nào để tôi biết nếu tôi là người quản trị?.

Thêm người dùng mới      Nếu bạn là người quản trị trên máy tính của bạn hoặc tên miền của bạn, và bạn muốn cấp quyền truy nhập cơ sở dữ liệu cho một người dùng không nằm trong danh sách, hãy bấm vào nút Thêm người dùng mới để thêm người vào danh sách này.

Nếu máy tính của bạn là một phần của một nhóm làm việc, bạn phải xác định một mật khẩu tạm thời cho mỗi người dùng mới. Mật khẩu không để trống.

Lưu ý: Bạn phải là người quản trị để thêm người dùng mới vào danh sách này. Không phải tất cả mọi người là người quản trị. Nếu bạn là người quản trị nhưng đã đăng nhập trong tên khác, đăng xuất và sau đó đăng nhập bằng tài khoản người quản trị của bạn. Nếu bạn không phải là người quản trị, đăng xuất và yêu cầu người nào đó là người quản trị để đăng nhập vào, và sau đó cấp quyền truy nhập cho người dùng bạn muốn thêm. Để biết thêm thông tin, hãy xem làm thế nào để tôi biết nếu tôi là người quản trị?.

Để loại bỏ quyền truy nhập của người dùng vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager

  1. Trên trang Chọn người dùng , xóa hộp kiểm bên cạnh tên người dùng mà bạn không muốn có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

  2. Bấm tiếp theo, và sau đó hoàn tất trình hướng dẫn.

Lưu ý: Đây là một phần của quy trình cho phép người dùng khác để chia sẻ Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc mà bạn sở hữu. Để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn, trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Chia sẻ cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×