Chia sẻ các tệp PowerPoint 2013 với người dùng phiên bản trước

Thông tin về Lưu các tệp PowerPoint 2013 của bạn ở định dạng trước để chia sẻ với những người có phiên bản PowerPoint trước. Đây là cách thực hiện:

  1. Trong PowerPoint 2013, trên tab Tệp, bấm Lưu Như.

  2. Bấm Duyệt.

  3. Trong hộp thoại Lưu Như, chọn một thư mục rồi trong danh sách Lưu ở dạng, chọn PowerPoint 97-2003 (*.ppt).

    Lưu các tệp .ppt của bạn dưới dạng .pptx

  4. Để đổi tên tệp, hãy nhập một tên mới cho tệp vào ô Tên Tệp.

  5. Bấm Lưu.

  6. Mở tệp .ppt mới lưu trong phiên bản PowerPoint trước.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×